Towers Watson Media

Tarihçemiz

Ortak Değerlere Dayalı bir Geçmiş

Müşteri odağı güçlü bir yaklaşım, ekip çalışmasına vurgu, sarsılmaz bir bütünlük, karşılıklı saygı ve mükemmeliyet için sürekli çalışmak Willis Towers Watson'un zengin geçmişinin temelindeki değerlerdir. Müşterilerimizin birçoğu ilk günlerimizden bu yana bizimle birliktedir ve başlangıçta bize gerek aracılık, gerek aktüeryal hizmetlerimizin hangisi için gelmiş olurlarsa olsunlar, saygı, kuvvetli bir temsiliyet ve mükemmeliyete güçlü bir vurgu ile karşılandılar. Bu değerler, bugün olduğu gibi gelecekte de işimize ve müşterilerimizle olan ilişkilerimize olan yaklaşımımızı tanımlamaya devam edecek.

Sigorta brokerliği ve aktüerlik mesleğinin doğuşu:

1828 — Henry Willis, iş yaşamına Birleşik Krallık, Londra'daki Baltık Borsası'nda komisyonla ithal mallar satan bir tacir olarak başladı.

1841 — Willis, komisyonla sattığı malların kargoları için sigorta aracılığına başladığı yer olan Lloyd's üyeliği için başvurdu. İşletmesi büyüdükçe, kendini deniz sigortacılığında kanıtlayıp Henry Willis & Company'i kurarak gemi kaskosu işine başladı.

1865 — Aktüeryal danışmanlık firması Fackler & Co. New York'ta kuruldu.

1878 — Reuben Watson, Oddfellows Manchester Birliği aynı yıl kendisini yılın aktüeri olarak seçtiğinde, dünyanın en eski aktüerlik firması olan R. Watson & Sons'ı açtı. Manchester Birliği - ilk aktüeryal ve aracılık müşterilerimizin birçoğu gibi - günümüzde de hâlâ bizimle çalışmaya devam etmektedir.

1889 — Peter Fackler, günümüzün Aktüerler Topluluğu'nun atası olarak kabul edilen Amerika Aktüeryal Topluluğu'nun açılmasına yardımcı oldu. Şirketin danışman aktüerleri, komite ve kurullarda hizmet verip, profesyonel topluluklarda yer alarak, aktüerlik mesleğinin şekillenmesine yardımcı olma hususunda uzun bir geçmişe sahiptir. Günümüzde, dünyanın en geniş aktüer çalışan gruplarından birine sahip olmaya devam ediyoruz.

Sektörün ön saflarında kendimizi kanıtlamamız

1896 — Henry Willis & Co., Willis'e ABD pazarına erişim sağlayan ABD merkezli Johnson & Higgins ile bir iş ortaklığı geliştirdi.

1898 — Henry Willis & Co, Faber Brothers ile birleşerek Willis, Faber & Co'yi kurdu ve dünyanın en geniş aracılık portföyüne sahip muazzam bir deniz müşteri grubu oluşturdu.

1928 — Willis Faber & Company, Dumas & Wylie Limited ile birleşerek Willis, Faber & Dumas'ı oluşturdu.

1910'lar — 1911 tarihli Ulusal Sigorta yasasına geçiş sonrası, R. Watson & Sons Birleşik Krallık hükümetine ulusal sigorta programları konusunda baş danışman oldu.

1920'ler — Selef bir şirketin kurucusu olan ve "emeklilik planlamasının babası" olarak bilinen Walter Forster, ilk büyük emeklilik planlarından birini Eastman Kodak Company'e sattı.

1934 — Towers, Perrin, Forster & Crosby (TPF&C) kuruldu. Başlangıçta reasürans ve hayat sigortası alanında faaliyet gösteren kuruluş; sonrasında emekli aylıkları, reasürans aracılığı ve çalışan sosyal yardım planları konusunda uzmanlaştı.

Bağlantı kapsamı her geçen gün genişleyen bir dünyaya uyum sağlama

1943 — Birchard Wyatt, bir aktüeryal danışmanlık firması olan Wyatt Company'yi Washington, D.C'de kurdu.

1950 — Fackler & Co., Wyatt Company tarafından satın alındı.

1950'ler ve ötesi — Özel emeklilik planları, Atlantik'in her iki yakasında aktüerlik sektöründe bir patlamaya yol açarken, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki en geniş aktüeryal danışma güçleri arasında yerimizi sağlamlaştırarak popülerliğini artırmaya devam etti.

1960'lar — TPF&C, hizmetlerini sağlık, tazminat ve kurumsal danışmayı içerecek şekilde genişletti.

1976 — Willis, Faber & Dumas, lider Birleşik Krallık özel aracısı olarak konumunu ifade eden Londra Menkul Kıymetler Borsası'na hisseleri işlem görmeye başladı.

Küresel olarak genişleme ve yetenekleri artırma

1970'ler ve 1980'ler — ABD'de regülasyon değişikliği ve çalışan sosyal yardım masraflarında görülen artış, daha ileri bir aktüeryal uzmanlık ihtiyacını doğurdu.

1980'ler — Willis'in reasürans işi genişledi ve ilk kez deniz aracılığını gölgede bıraktı.

1986 — Towers, Perrin, Forster & Crosby, Atlanta merkezli Tillinghast, Nelson & Warren'i satın aldı.

1987 — Towers, Perrin, Forster & Crosby, Towers Perrin olarak yeniden adlandırıldı.

1990 — Willis, Faber & Dumas, Corroon & Black ile birleşme yoluyla, bir perakende aracı olarak ABD'ye girdi ve kendisini dünyanın en büyük dördüncü sigorta aracısı olarak kabul ettirdi.

1995 — R. Watson & Sons ve The Wyatt Company, Watson Wyatt'i oluşturan ve kendi küresel kaynaklarını birleştiren bir iş ortaklığı tesis etti.

1995 — Willis, Fransız bir aracı olan Gras Savoye'nın %33'lük hissesini satın aldı.

1997 — Willis Corroon, 1,4 milyar dolarlık bir anlaşma ile Kohlberg Kravis Roberts tarafından özelleştirildi.

1998 — Willis faaliyetleri Willis Group olarak tek bir isim altında birleştirildi.

2000 — Watson Wyatt, New York Menkul Kıymetler Borsası'na hisseleri işlem görmeye başladı.

Daha belirsiz bir dünyada müşterilerimizin başarmasına yardımcı olmaa

2001 — Willis Group, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote oldu ve güçlü bir büyüme yaşadı.

2006 — Willis Araştırma Ağı, akademik kuruluşlarla finans sektörü arasında dünyanın en geniş işbirliği ağı olarak hayata geçirildi.

2008 — Willis Group'un ABD'deki varlığı, 2,1 milyar dolarlık Hilb Rogal & Hobbs satın alması ile ikiye katlandı.

2010 — Towers Perrin ve Watson Wyatt, Towers Watson'u kurmak üzere birleşti.

2012 — Towers Watson, Extend Health'i satın aldı ve ABD'de özel sağlık hizmetleri menkul kıymetler pazarına girdi.

2015 — Willis Group, Gras Savoye'nın kalanını satın alma hakkını kullandı ve Londra merkezli önde gelen bağımsız sigorta aracısı Miller'in %85'ini satın almayı kabul etti.

2016 — Willis Group ve Towers Watson, Willis Towers Watson olmak üzere birleşti.