Towers Watson Media

Naša istorija

Istorija zajedničkih vrednosti

Snažno fokusiranje prema klijentima, naglašeni timski rad, nepokolebljivi integritet, uzajamno poštovanje i konstantna težnja ka perfekciji su vrednosti u samom temelju bogate istorije kompanije Willis Tower Watson. Mnogi od naših klijenata su sa nama od najranijih dana. Bez obzira da li su prvi put kod nas došli zbog brokerskih ili aktuarskih usluga, dočekani su sa poštovanjem, snažnim zalaganjem i s naglaskom na izvanrednosti. Ove vrednosti definišu naš pristup poslovanju i naš odnos prema klijentima, sada i u budućnosti.

Počeci posredovanja u osiguranju i aktuarskih usluga

1828 — Henri Vilis (Henry Willis) počinje svoju karijeru kao trgovac, komisiono prodajući uvezenu robu na Baltičkoj (Baltic) berzi u Londonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

1841 — Vilis traži članstvo u Lojdu (Lloyd’s) gde je počeo da posreduje u osiguranju tovara i robe koju je komisiono prodavao. Kako je njegovo poslovanje raslo, uključio se u posao osiguranja brodova, poslujući u pomorskom osiguranju, osnovavši kompaniju Henry Willis & Company.

1865 — U Njujorku se osniva  firmi za aktuarski konsalting Fackler & Co.

1878 — Ruben Votson (Reuben Watson) formira R. Watson & Sons, najstariju aktuarsku firmu u svetu, a iste godine Manchester Unity of Oddfellows imenuje ga za svog aktuara. Manchester Unity ostaje klijent i dan-danas — kao i mnogi naši aktuarski i brokerski klijenti.

1889 — Piter Fekler (Peter Fackler) pomaže u osnivanju Američkog aktuarskog društva (Actuarial Society of America), prethodnice današnjeg Udruženja aktuara (Society of Actuaries). Aktuari kompanije imaju dugu istoriju uključenosti u profesionalna društva, pružanju usluga komitetima i odborima i sveukupnom razvoju aktuarske profesije. Danas smo i dalje jedan od najvećih poslodavaca za aktuare.

Preuzimanje liderstva u našim oblastima poslovanja

1896 — Henry Willis & Co. uspostavlja odnos sa Johnson & Higgins iz SAD, što je omogućava Vilisu pristup tržištu SAD.

1898 — Henry Willis & Co se udružujesa braćom Fejber (Faber Brothers) i nastaje Willis, Faber & Co  koja stvara veliki portfelj pomorskih klijenata, verovatno najveći brokerski portfolio na svetu.

1928 — Willis Faber & Company se spaja sa Dumas & Wylie Limited i nastajeWillis, Faber & Dumas.

1910-tih — Nakon usvajanja Akta o nacionalnom osiguranju iz 1911. godine, R. Watson & Sons su postaju vodeći savetnici vlade  Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti nacionalnih programa osiguranja.

1920-tih — Valter Forster (Walter Forster), osnivač preteče današnje kompanije ,poznat kao „otac penzijskog plana,” prodaje jedan od prvih ozbiljnih planova penzijskog osiguranja kompaniji Eastman Kodak.

1934 — Osniva se kompanija Towers, Perrin, Forster & Crosby (TPF&C). U početku je radila u oblasti reosiguranja i životnog osiguranja, a kasnije se specijalizovala u oblasti penzijskog osiguranja, posredovanja u reosiguranju i osiguranju zaposlenih.

Prilagođavanje sve povezanijem svetu

1943 — Birkard Vajat (Birchard Wyatt) formira u Vašingtonu aktuarsko-konsultantsku firmu Wyatt Company.

1950 — Wyatt Company preuzima kompaniju Fackler & Co.

1950-tih i kasnije — Popularnost privatnih penzija nastavlja da raste, dovodeći do procvata aktuarskog posla s obe strane Atlantika, učvršćujući našu poziciju među najvećim kompanijama aktuarskog konsaltinga u Evropi i Severnoj Americi.

1960-tih — TPF&C proširuje svoje usluge koje će obuhvatiti zdravstveno osiguranje, i konsalting za zaposlene i kompanije

1976 — Willis, Faber & Dumas se listiraju na Londonskoj berzi, potvrđujući i status vodećeg brokera u Velikoj Britaniji.

Globalno širenje i proširenje mogućnosti

1970-tih i 1980-tih — Promena propisa i porast troškova benefita zaposlenih u SAD podstiče dalju potrebu za aktuarskom ekspertizom.

1980-tih — Segment poslova reosiguranja kompanije Willis raste toliko da po prvi put premašuje posredovanje u pomorskom osiguranju.

1986 — Kompanija Towers, Perrin, Forster & Crosby preuzima Tillinghast, Nelson & Warren iz Atlante.

1987 — Kompanija Towers, Perrin, Forster & Crosby menja ime u Towers Perrin.

1990 — Kompanija Willis, Faber & Dumas je ušla na tržište SAD kao broker malih, srednjih preduzeća i stanovništva kroz spajanje sa kompanijom Corroon & Black, postavši tako četvrti najveći broker osiguranja u svetu.

1995 — Kompanije R. Watson & Sons i Wyatt Company uspostavljaju savez, formirajući Watson Wyatt, učvrstivši svoje globalne resurse.

1995 — Willis preuzima 33% akcija francuske brokerske kuće Gras Savoye.

1997 — Kompaniju Willis Corroon privatizuje Kohlberg Kravis Roberts za 1,4 milijarde dolara.

1998 — Poslovanje kompanije Willis se nastavlja pod jednim imenom: Willis Group.

2000 — Watson Wyatt se listira na Njujorškoj berzi.

Snažna podrška našim klijentima da ostvare uspeh u sve nesigurnijem svetu

2001 — Watson Wyatt se listira na Njujorškoj berzi i ostvaruje snažni rast.

2006 — Lansirana je Willis istraživačka mreža (Willis Research Network) kao najviši vid saradnje između akademskih institucija i finansijskog sektora.

2008 — Akvizicijom  kompanije Hilb Rogal & Hobbs za 2,1 milijardu dolara Willis Group u SAD udvostručuje svoje poslovanje.

2010 — U spajanju jednakih, kompanije Towers Perrin i Watson Wyatt  formiraju Towers Watson.

2012 — Kompanija Towers Watson pripaja Extend Health i ulazi na tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u SAD.

2015 — Willis Group je sprovodi svoje pravo da kupi ostatak akcija Kompanije Gras Savoye i odlučuje da kupi 85% kompanije Miller, vodećeg Londonskog nezavisnog brokera reosiguranja.

2016 — Kompanije Willis Group i Towers Watson se spajaju i osniva se Willis Towers Watson.