Towers Watson Media

Nasze władze

John Haley

John Haley

John Haley jest Dyrektorem generalnym Willis Towers Watson.

Dołączył do firmy w roku 1977 i w swojej karierze piastował różne stanowiska, m.in. aktuariusza-konsultanta dla kilku największych klientów firmy, kierownika biura doradczego w Waszyngtonie oraz kierownika globalnej praktyki ds. emerytur. John został Dyrektorem generalnym w 1998 roku. Pod jego dowództwem firma ukończyła trzy historyczne fuzje: w 2005, 2010 oraz 2015 r., które stworzyły obecną firmę Willis Towers Watson.

John jest również członkiem zarządu Amerykańsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz MAXIMUS, a ponadto był dyrektorem Hudson Global, Inc. Jest Członkiem zarówno Stowarzyszenia Aktuariuszy, jak i Konferencji Aktuariuszy-Konsultantów. Jest też w zarządzie Fundacji Aktuariuszy.

John posiada tytuł licencjata matematyki Rutgers College oraz otrzymał stypendium na dwa lata studiów w Graduate School of Mathematics uniwersytetu Yale.

Julie Gebauer

Julie Gebauer

Julie Gebauer kieruje działem zasobów ludzkich i świadczeń w Willis Towers Watson.

Wcześniej Julie kierowała segmentem działalności w zakresie talentów i nagród w Towers Watson. Podczas swoich 29 lat w firmie pracowała na wielu stanowiskach kierowniczych, m.in. była kierownikiem ds. efektywności globalnej siły roboczej oraz kierownikiem ds. ankiet pracowniczych.

Julie uzyskała tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Nebraski, gdzie została uhonorowana tytułem naukowca kanclerza. Jest ona członkiem Phi Beta Kappa oraz Członkiem Stowarzyszenia Aktuariuszy. Została wprowadzona do Akademii Kobiet Sukcesu YWCA. Jest współautorem książki pt. „Closing the Engagement Gap: How Great Companies Unlock Employee Potential for Superior Results”.

Carl Hess

Carl Hess

Carl Hess jest szefem Działu Inwestycji, Ryzyka i Reasekuracji w Willis Towers Watson.

Carl poprzednio pracował jako współider Willis Towers Watson w Ameryce Północnej a jeszcze wcześniej był dyrektorem zarządzającym w Towers Watson na region obu Ameryk. Jeszcze wcześniej, od roku 2010, sprawował funkcję dyrektora zarządzającego  ds. działalności inwestycyjnej w Towers Watson a  pracując przez 20 lat w Watson Wyatt  sprawował różne funkcje,  a  ostatnio funkcję dyrektora praktyk globalnych w dziale inwestycyjnym firmy Watson Wyatt.

Carl jest członkiem Stowarzyszenia Akcjonariuszy, członkiem Conference Consulting Actuaries  a także analitykiem w firmie Chartered Enterprise Risk. Uzyskał z wyróżnieniem tytuł licencjata  na kierunku logika i język na Uniwersytecie Yale.

Todd Jones

Todd Jones

Todd Jones zarządza działem Ryzyka Korporacyjnego i Brokerskiego w Willis Towers Watson.

Wcześniej Todd był wspóliderem w Willis Towers Watson na Amerykę Północną a wcześniej dyrektorem zarządzającym spółki Willis North America oraz członkiem komitetu operacyjnego w Grupie Willis. Był także prezesem I członkiem zarządu w Willis Foundation, korporacji typu non-profit powiązanej z Willis Group Holdings. W latach 2010-2013 Todd sprawował funkcję prezesa Willis North America a wcześniej był krajowym partnerem dla regionu północno-wschodniego U.S. Todd dołączył do Willis w roku 2003 i obejmował stanowisko koordynatora w sektorze Ryzyka Kadry Kierowniczej, nadzorując oferty z zakresu ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej.

Przed dołączeniem do Willis Todd sprawował różne funkcje kierownicze w sektorze ubezpieczeniowym. Wcześniej był analitykiem finansowym i doradcą ds. Bankowości korporacyjnej dla banku regionalnego, będącego obecnie częścią Wells Fargo.

Todd ukończył Wake Forest Universtiy i uzyskał tytuł M.B.A w Stern School of Business na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

Gene Wickes

Gene Wickes

Gene Wickes leads the Exchange Solutions segment of Willis Towers Watson.

At the formation of Willis Towers Watson, Gene was the managing director for Towers Watson’s Benefit Group. Gene has 37 years of experience consulting on retirement, actuarial, plan administration and other human resource issues. Gene previously served as a senior consultant and actuary with both Watson Wyatt Worldwide and Towers Perrin.

Gene attended Brigham Young University, where he received a bachelor’s degree in mathematics and master’s degrees in mathematics and economics. He is a fellow of the Society of Actuaries and an enrolled actuary under ERISA.

Nicolas Aubert

Nicolas Aubert

Nicolas Aubert jest kierownikiem regionu Wielkiej Brytanii Willis Towers Watson. Pozostaje on również dyrektorem generalnym Willis Limited, głównego podmiotu Willis Group regulowanego przez Wielką Brytanię.

Wcześniej Nicolas był dyrektorem generalnym Willis w Wielkiej Brytanii. Zanim dołączył do Willis, był dyrektorem ds. organizacyjnych American International Group (AIG) w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, a wcześniej dyrektorem zarządzającym AIG w Wielkiej Brytanii. Dołączył do AIG w czerwcu 2002 r., by przewodzić AIG we Francji, a później pracował na kilku innych stanowiskach wyższego szczebla zarządzania, w tym dyrektora zarządzającego w regionie południowej Europy. Przed AIG Nicolas pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w ACE, CIGNA oraz GAN, a rozpoczął swoją karierę w GENERALI.

Nicolas posiada specjalistyczny tytuł magistra w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego (DESS Assurances) uniwersytetu Pantheon-Sorbonne w Paryżu oraz Institut des Assurances de Paris (Universite Paris-Dauphine) oraz tytuł MBA z French High Insurance Studies Center (CHEA).

Adam Garrard

Adam Garrard

Adam Garrard przewodniczy działalności międzynarodowej w Willis Towers Watson.

Adam spędził ponad 20 lat w Willis Group na różnych stanowiskach wyższego szczebla na całym świecie. W latach 2012-2015 był on na stanowisku regionalnego dyrektora generalnego Willis w Azji, z siedzibą w Singapurze. Kierował strategią Willis na silnie rozwijających się rynkach w tym regionie. Przedtem piastował on stanowiska regionalnych dyrektorów generalnych w Europie kontynentalnej oraz w regionie Australii-Azji. Gdy przebywał w Azji, spędził także 18 miesięcy w Szanghaju, zakładając działalność Willis w Chinach.

Adam ma dyplom licencjata biznesu uniwersytetu De Montfort.

Joe Gunn

Joseph Gunn

Joe Gunn jest szefem Willis Towers Watson w Ameryce Północnej.

Wcześniej Joe został mianowany regionalnym dyrektorem regionu północno-wschodniego nowo połączonej spółki Willis Towers Watson, w której był odpowiedzialny za prowadzenie skonsolidowanego biznesu Metro, zarówno w Nowym Jorku jak i w Nowej Anglii. W spółce Willis, Joe był krajowym partnerem  operacyjnym  w regionie północno-wschodnim, a wcześniej dyrektorem ds. Rozwoju w Willis North America oraz regionalnym dyrektorem wykonawczym w regionie centralnym spółki Willis North America.

Przed przyłączeniem do Willis w roku 2004, Joe prowadził zespół Rozwoju Klienta w spółce Marsh biznesu prowadzonego w Północnym Teksasie, z siedzibą w Dallas. Pracował także jako kierownik ds. kompleksowej obsługi klienta w kilku dużych projektach, w których był odpowiedzialny za ogólną satysfakcję klienta. Swoją karierę w Marsh rozpoczął pracując jako koordynator w sektorze EB. Joe rozpoczął ubezpieczeniową przygodę w firmie Cigna Copr, a także piastował stanowiska sprzedażowe zajmujące się hipoteką przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw.

Joe uzyskał  tytuł licencjata nauk politycznych na Uniwersytecie Stanu Floryda. Poza sukcesami zawodowymi, Joe jest członkiem zarządu w Big Brothers Big Sisters z siedzibą w Nowym Jorku.

Paul Morris

Paul Morris

Paul Morris kieruje regionem Europy Zachodniej w Willis Towers Watson.

Wcześniej Paul był dyrektorem zarządzającym Towers Watson w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a przedtem był on dyrektorem działu międzynarodowych usług doradczych. Paul dołączył do firmy Wyatt w 1988 r. Po ustanowieniu globalnego porozumienia Watson Wyatt Worldwide w 1995 r. był on starszym konsultantem Watson Wyatt Partners w latach 1995-1999, a w 1999 r. został partnerem.

Paul jest Członkiem Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz Instytutu Aktuariuszy. Posiada on tytuł licencjata matematyki stosowanej z Harvard College oraz magistra matematyki stosowanej z Harvard Graduate School of Arts and Sciences.

Anne Donovan Bodnar

Anne Donovan Bodnar

Anne Bodnar jest dyrektorem działu kadr Willis Towers Watson.

Wcześniej, od 2010 r., Anne była dyrektorem administracyjnym w Towers Watson. W tym czasie była ona członkiem komitetu kierowniczego, wspólnie kierowała stałymi inicjatywami firmy w kierunku ulepszeń, wspólnie sponsorowała program włączenia i różnorodności, oraz nadzorowała działy marketingu, kadr, usług biurowych, wewnętrznej zmiany oraz komunikacji. Od 2001 do 2010 r. Anne była dyrektorem zarządzającym działu kadr w Towers Perrin. Wcześniej w swojej karierze pracowała ona na różnych stanowiskach kadrowych oraz doradczych w Towers Perrin, jak również na kilku stanowiskach w zakresie planowania strategicznego firmy, która teraz jest JPMorgan Chase.

Anne została wybrana jako stypendystka programu On the Board w 2014 r., sponsorowanego wspólnie przez Uniwersytet Georga Washingtona oraz Międzynarodowe Forum Kobiet, które przygotowuje kobiety-liderki do pełnienia ról w zarządach korporacyjnych. W 1999 r. została przyjęta do Academy of Women Achievers YWCA. Ponadto opublikowała ona rozdział zatytułowany „Dział kadr jako partner strategiczny” w Strategiach kierowniczych w zasobach ludzkich: 15 sposobów zwiększenia wartości kadrowych w firmie. Anne jest także członkinią zarządu Forum Kobiet Nowego Jorku, niezależnym członkiem zarządu prywatnego biura rodzinnego o znacznych działaniach charytatywnych w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych i edukacji z siedzibą w Nowym Jorku, jak również jest aktywną absolwentką Smith College.

Anne posiada tytuł licencjata Smith College oraz stopień MBA z Harvard Business School.

Matt Furman

Matt Furman

Matt Furman jest Głównym radcą prawnym Willis Towers Watson.

Wcześniej Matt pełnił rolę głównego radcy prawnego w Willis, gdzie był członkiem Komitetu Operacyjnego Willis. Od 2007 do 2015 r. Matt był starszym wiceprezesem, głównym radcą prawnym grupy ds. ładu korporacyjnego oraz sekretarzem korporacyjnym dla Travelers.

Od 2000 do 2007 r. Matt był prawnikiem w Goldman, Sachs & Co. w Nowym Jorku, gdzie był wiceprezesem oraz zastępcą głównego radcy prawnego w grupie finansowej i korporacyjnej. Wcześniej pracował on w prywatnej praktyce Simpson Thacher & Bartlett w Nowym Jorku.

Matt posiada stopień licencjata z uniwersytetu Brown oraz dyplom prawniczy z Harvard Law School. Jest także dyrektorem Stowarzyszenia Pomocy Prawnej oraz członkiem Komitetu Doradztwa Inwestorom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA. W 2013 był on stypendystą Davida Rockefellera w Partnerstwie dla Nowego Jorku.

Anne Pullum

Anne Pullum

Anne Pullum sprawuje funkcję Dyrektora Administracyjnego w Willis Towers Watson oraz jest Dyrektorem ds. Strategii .

Wcześniej, w spółce Willis, Anna sprawowała funkcję Dyrektora ds. Strategii w Grupie, odgrywając kluczową role w ustalaniu strategii grupy, działając we wszystkich segmentach biznesowych i obszarach funkcjonalnych. Anne dołączyła do Willis w maju 2014r. przechodząc z firmy McKinsey & Company, gdzie zajmowała się obsługą  finansową oraz zasobami ludzkimi klientów. Poprzednio Anne prowadziła badania gospodarcze w Greenspan Associates w Waszyngtonie, D.C. i była analitykiem w Goldman Sachs Equities, oddział w Londynie. Otrzymała tytuł M.B.A z INSEAD oraz tytuł licencjata na kierunku ekonomia na Uniwersytecie School of Foreign Service w Georgetown.

David Shalders

David Shalders

David Shalders przewodniczy działaniom operacyjnym i technologicznym w Willis Towers Watson.

Wcześniej David pracował jako dyrektor ds. operacji Grupy oraz ds. technologicznych w Willis. Dołączył on do Willis w 2013 r. i był członkiem Komitetu Operacyjnego Willis.

Przed dołączeniem do Willis David spędził 19 lat na stanowiskach operacyjnych i informatycznych wyższego szczebla w Royal Bank of Scotland Group, a niedawno jako globalny dyrektor ds. operacyjnych działu globalnej bankowości i rynków. Kierował także regulacyjną reakcją działu na Basel 3. Przedtem kierował integracją Grupy z ABN AMRO oraz piastował stanowiska kierownika ds. operacyjnych w Londynie i Azji oraz kierownika ds. operacji pochodnych w NatWest. Zanim dołączył do Royal Bank of Scotland, David pracował w SG Warburg (UBS), J.P. Morgan oraz Accenture.

David posiada dyplom magistra geografii z uniwersytetu Cambridge oraz dyplom magistra informatyki z London School of Economics.