Skip to main content
Informacja prasowa

Wnioski z kryzysu z 2008 r. zachęcają do przyjęcia długofalowej perspektywy w transakcjach M&A w obliczu pandemii koronawirusa

Mergers and Acquisitions
COVID 19 Coronavirus

kwiecień 20, 2020

Podczas gdy na horyzoncie czyha bezprecedensowy globalny kryzys, cennych lekcji w zakresie fuzji i przejęć dostarcza krach sprzed 12 lat, kiedy światowa gospodarka stanęła w obliczu pęknięcia bańki na rynku nieruchomości, załamania systemów finansowych i fali paniki.

WARSZAWA, 20 kwietnia 2020 r.— Od momentu szczytowego w 2015 r. wyniki światowego rynku fuzji i przejęć stale się pogarszają, a nabywcy nie zdołali wypracować wartości dodanej już od dziesięciu kolejnych kwartałów, jak wynika z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) prowadzonego przez Willis Towers Watson we współpracy z Cass Business School.

Rozpatrując transakcje o wartości przekraczającej 100 milionów dolarów w oparciu o wyniki cen akcji, nabywcy osiągnęli w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wynik o -2,1 pp (punktu procentowego) gorszy od Global Index , a w skali całego roku o -4,9 pp gorszy. Kontrastuje to z lepszym obrazem w dłuższej perspektywie, zgodnie z którym od początku QDPM, tj. od roku 2008, transakcje M&A i tak o +2,3 pp przewyższyły resztę rynku.

Pomimo Brexitu, nabywcy europejscy uplasowali się w pierwszym kwartale 2020 r. na czołowej pozycji, osiągając wynik o +9,0 pp lepszy od regionalnych notowań i wyprzedzając nabywców z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku, którzy zanotowali spadki – odpowiednio – o -4,2 pp i -5,8 pp.

Przy zaledwie 170 ukończonych transakcjach w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2020, wolumen transakcji notuje zdecydowany spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem i najniższy poziom od początku 2014 r. W badaniu uwzględniono transakcje zamknięte w ciągu kwartału, dlatego wpływ epidemii Covid-19 na kwartalne wolumeny będzie prawdopodobnie ograniczony do transakcji nabywców azjatyckich, podczas gdy w innych regionach czynnik ten raczej odbije się na liczbie transakcji w przyszłych kwartałach.

Gabe Langerak, Regionalny Dyrektor ds. M&A na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson powiedział: „Zasadniczo wszystkie transakcje ujęte w ostatnim raporcie pochodzą sprzed pandemii, ponieważ uwzględniono transakcje zamknięte w pierwszym kwartale 2020 r., z wyłączeniem tych zaledwie ogłoszonych. Tak więc, o ile uzyskane przez nas wyniki wskazują na utrzymującą się tendencję spadkową zarówno w zakresie wartości, jak i wolumenu fuzji i przejęć, panujące obecnie strach i niepewność w związku z COVID-19 spowodowały, że rynki finansowe zaczęły przyspieszać, znacząco zakłócając normalny przepływ transakcji M&A.

Europa ma za sobą drugi z rzędu kwartał z dodatnim wynikiem i wydawała się być na dobrej drodze do wyjścia z negatywnej spirali. Mogło to wynikać z klarowniejszej sytuacji wokół Brexitu i ogólnie pozytywnych nastrojów na rynkach. Niestety, trzeci dobry kwartał jest bardzo mało prawdopodobny ze względu na możliwą recesję i tak niewiele nowych transakcji rozpoczętych w marcu i kwietniu.

Pełna skala, zakres i czas oddziaływania wirusa będą w dużej mierze zależały od powodzenia światowej reakcji na sytuację, która wciąż jest rozwojowa. Wiemy jedynie, że wnioski wyciągnięte z poprzednich kryzysów, takich jak krach finansowy w latach 2007-2008, mogą dać liderom biznesu ogląd możliwego scenariusza powrotu do wzrostu. Musimy odrobić lekcje z przeszłości i wykorzystać ten czas jako katalizator dla nowych, kreatywnych metod pracy, które mogą mieć wpływ na przyszłe transakcje.”

Kryzys finansowy 12 lat później: Pięć lekcji dla inwestorów

W miarę, jak pandemia przybiera na sile, rynki w chaosie już teraz skłaniają się niekiedy ku irracjonalnym decyzjom a wiele transakcji znajduje się obecnie w stanie zawieszenia. Z drugiej strony, nasza analiza sugeruje, że rynek M&A nie ulegnie całkowitemu wyhamowaniu, ponieważ obniżone ceny akcji i liczne organizacje dążące do restrukturyzacji stworzą nowe możliwości w zakresie fuzji i przejęć, a wszyscy będą musieli znaleźć innowacyjne sposoby na zdobycie udziałów w rynku.

Chociaż dzisiejsze otoczenie gospodarcze pod wieloma względami różni się od realiów sprzed dwunastu lat, jednak dla liderów biznesu planujących swoją drogę przez obecny kryzys i po jego zakończeniu, następujące pięć lekcji wydaje się być niezmiennie aktualnych:

 1. 01

  Koncentracja na ludziach

  To ludzie realizują strategie biznesowe. Dotychczasowe kryzysy pokazały, że wygrywają te organizacje, które są w stanie utrzymać spokój i koncentrację swoich zespołów do spraw transakcji i oprzeć się pochopnemu rzucaniu się na podejrzanie korzystne oferty, a zamiast tego metodycznie wykorzystują nadarzające się okazje. Dziś jest to tym bardziej aktualne, że obecny kryzys o podłożu zdrowotnym ma rzeczywiste implikacje, które dotyczą nas wszystkich osobiście i wykraczają poza kwestie finansowe. Wiodące organizacje jednoznacznie i bez zwłoki koncentrują się na ochronie i wspieraniu swoich ludzi, w tym swoich zespołów M&A i szeroko pojętego personelu.

 2. 02

  Przekuwanie zagrożeń w szanse

  W czasie obecnego spowolnienia prawdopodobnie na rynek trafi fala zagrożonych, tańszych aktywów. Jedyną sprawdzoną i pewną metodą na przekształcenie zagrożeń w szanse, jest wczesna i przemyślana analiza alokacji aktywów. Udana realizacja strategicznych inwestycji – zarówno w dobrych, jak i w złych czasach – wymaga chłodnej analizy, zachowania przez nabywców dyscypliny kosztowej i ostrożności finansowej oraz rozpoznawania okazji oferujących wiarygodne zyski w rozsądnych okresach zwrotu.

 3. 03

  Krótka perspektywa to sprawa życia i śmierci, ale nie należy tracić z oczu dalszego horyzontu

  W czasie recesji w latach 2007-2009 przedsiębiorstwa przedkładały działania krótkoterminowe nad inicjatywy długofalowe, zazwyczaj działając raczej reaktywnie niż proaktywnie. Firmy oczywiście muszą zająć się doraźnymi problemami, aby zapewnić rentowność, jednak te, które będą w stanie utrzymać kurs i skupić się na strategicznych inwestycjach długoterminowych, wyleją fundamenty pod dalsze sukcesy po zakończeniu kryzysu.

 4. 04

  Transakcje M&A będą bardziej długotrwałe i mniej przewidywalne

  W 2008 r. niedostępność kredytów, zniżkujące rynki akcji i globalny kryzys finansowy osłabiły zdolność przedsiębiorstw do dokonywania przejęć, kończąc tym samym pięcioletni okres wzrostu na rynku M&A.

  Teraz, dwanaście lat później, przeprowadzanie transakcji jest równie trudne, kiedy dealmakerzy pracują z domu, ograniczone są możliwości wizyt w obiektach, spotkania z decydentami i rzeczoznawcami odbywają się wirtualnie, finansowanie dłużne jest trudniej dostępne, a uzyskiwanie niezbędnych zgód przeciąga się, ponieważ organy władzy zajęte są zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

  Z pomocą przychodzą jednak istniejące technologie, takie jak wirtualne data roomy i wideokonferencje, które można bez trudu wykorzystać w procesie due diligence. W miarę rozwoju sytuacji i występowania nowych implikacji dla rynku M&A jego uczestnicy będą musieli wykazać się większą zwinnością i kreatywnością, aby wykorzystać pojawiające się szanse.

 5. 05

  Plany wdrożeń i cele w zakresie synergii do poprawki

  Konieczny będzie przegląd transakcji przeprowadzonych jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. pod kątem obecnie panujących warunków. Ponownej ocenie będzie trzeba również poddać analizy synergii przeprowadzone pod przyszłe transakcje. Przegląd ten należy przeprowadzić zarówno w świetle obecnych warunków rynkowych, jak i szerszego ryzyka dla marki i reputacji wynikającego z restrukturyzacji zatrudnienia, a także potencjalnych oskarżeń o wykorzystywanie globalnego kryzysu zdrowotnego dla własnych korzyści.

Gabe Langerak dodaje: „Utrzymujący się boom na rynkach finansowych skutkował nadmiarem dostępnego finansowania w stosunku do ograniczonej liczby transakcji, co wywoływało niezadowolenie nabywców gdyż trudno było znaleźć aktywa w atrakcyjnych cenach. Dla inwestorów, którzy od dawna czaili się w oczekiwaniu na okazje, teraz nadchodzi czas, aby sięgnąć wzrokiem poza horyzont aktualnych wydarzeń i spojrzeć na długoterminową wartość firm. Poszukując wartości i przeprowadzając proces przeszacowania ryzyka, selektywnie podchodząc do nadarzających się okazji, a także poświęcając czas na dokonanie analizy kultury firmy docelowej w zestawieniu z własną – to w ten sposób inwestorzy mają szansę na naprawdę atrakcyjne transakcje.”

Michał Orzechowski Zastępca Dyrektora FINEX, Lider w zakresie M&A w Willis Towers Watson Polska komentuje: ,,Obecna sytuacja będzie naturalnym motorem pewnych przetasowań na rynku M&A. Dla wielu będzie szansą, a dla innych koniecznością zmiany strategii. Jedno jest pewne, że wniosków z poprzedniego kryzysu na pewno nie można przekładać jeden do jeden w stosunku do obecnej sytuacji i wykorzystywać do budowania prognoz inwestycyjnych. Ten kryzys jest inny niż poprzednie i zarówno przewidywanie, jak długo potrwa i jak zachowa się gospodarka po nim są niemożliwe. Na pewno będą pokryzysowe ruchy na rynku M&A, ale tylko bardzo rozsądni i ostrożni inwestorzy osiągną sukces”.

Metodologia QDPM Willis Towers Watson

 • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
 • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji do średniego kursu zamknięcia z ostatnich dni notowań w danym kwartale.
 • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
 • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
 • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O Willis Towers Watson M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) Willis Towers Watson łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

O Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej na willistowerswatson.com.

Contact Us