Skip to main content
Artikel

Antwoorden aan de Eerste Kamer over het pensioenakkoord

Retirement
N/A

December 23, 2019

Willis Towers Watson gaat tijdens ontbijtsessie in op vragen naar aanleiding van de antwoorden van de Eerste Kamer over het pensioenakkoord

Op 13 december heeft het ministerie 25 vragen van de Eerste Kamer over het pensioenakkoord beantwoord. Uiteraard worden in de beantwoording met name eerdere uitingen verduidelijkt of herhaald. Opvallend en van bijzonder belang is bijvoorbeeld het antwoord op vraag 17 inzake invaren. Daar lijkt het ministerie te bevestigen dat er omzetten van aanspraken en rechten sprake kan zijn van individueel bezwaarrecht, zoals dat geldt onder artikel 83 van de Pensioenwet, hoewel het daarbij lijkt te spreken van waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. In antwoord op vraag 19, over het waarderingskader bij invaren, geeft het ministerie nogeens aan dat sociale partners verantwoordelijk zijn voor een besluit inzake invaren. Voor zover dat juist is blijft de positie van het pensioenfondsbestuur daarin ons inziens opvallend onbenoemd.

In het antwoord op vraag 18 gaat het ministerie in op de mogelijke invoering van leeftijdsafhankelijk maatwerk in het beleggingsbeleid (dan wel de toedeling van de beleggingsrendementen). Het benadrukt daarin het belang van vaststelling van de risicohouding op cohortniveau. Daardoor hoeft het risicoprofiel voor ouderen en gepensioneerden niet per se te verlagen ten opzichte van de huidige collectieve toedeling, waarbij overigens – zoals het ministerie ook aangeeft – de herverdelingsmechanismen van het FTK risicomitigerend werken voor die groepen deelnemers. Op deze en aanverwante vragen zijn wij ingegaan in onze ontbijtsessie over beleggingsaspecten van het pensioenakkoord.

Een deel van de vragen is bij beantwoording reeds achterhaald door de brief die Koolmees op 20 november aan de kamer richting over tegemoetkomingen inzake eventuele aanstaande kortingsmaatregelen.

De stuurgroep moet volgens de planning uiterlijk in april 2020 afronden, zodat voor de zomer een hoofdlijnennotitie kan volgen

Author

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Nederland

Gerelateerde Oplossingen