Skip to main content
Løsning Solution

Aflønningsstrategi

Vores rådgivning, data og software gør os i stand til at hjælpe dig med at skabe det bedste rammeværk, træffe de rette beslutninger og eksekvere jeres aflønningsstrategi på en effektiv måde. Vi hjælper jer med at udforme lønprogrammer, der opfylder virksomhedens behov og medarbejdernes forventninger.

Aerial view of farm crop maze

Værdiskabende aflønning til nutidens arbejdsmarked

Det globale arbejdsmarked gennemgår store forandringer i disse år, og derfor er alle organisationer nødt til at genoverveje, hvordan de aflønner deres medarbejdere, og at skabe rammer, der gør det muligt at tiltrække og fastholde de bedste kandidater og at optimere HR-udgifterne. De bør forenkle de komplekse beslutninger om løn og prioritere og eksempelvis belønne kompetencer, der er nødvendige for at nå fremtidens mål, konkurrere effektivt om de mest eftertragtede kandidater, anerkende den globale udvikling i retning af ligeløn og sikre sig, at deres bedst-præsterende medarbejdere bliver belønnet tilstrækkeligt for deres bidrag.

Hvordan kan man imødekomme nutidens arbejdsmarkeds strenge og forskellige krav?

En slagkraftig aflønningsstrategi kan give jer en fordel og samtidig skabe en klar vision for fremtiden. Men hvordan kommer man i gang? Ved at kaste et kritisk blik på virksomhedens nuværende Total Rewards-strategi – og på, om den stemmer overens med organisationens strategi og vision. Derefter ved at udforme et aflønningsprogram, der sikrer den rette aflønning til de rette medarbejdere.

God aflønning kræver den rette strategi

En skarp aflønningsstrategi kræver en kreativ og samtidig disciplineret tilgang til aflønningspolitikken. Den skal stemme overens med din Total Rewards-strategi og Talent Value Proposition og gøre det muligt for dig at tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne og fremme den ønskede adfærd.

Vores tilgang og proces er situationsbaseret, og vi anvender måle- og analyseværktøjer til at:

 • Dokumentere dine nuværende planer og evaluere deres effektivitet
 • Udføre en markedsanalyse med branche- og benchmark-analyse
 • Identificere alternativer og muligheder for forandring
 • Skabe en model for forandringernes indvirkning
 • Udvikle en effektiv forandringsledelses- og kommunikationsplan

Den rette løn til de rette medarbejdere

Når strategien er på plads, kan vi sammen udvikle en aflønningsplan, der giver mening for organisationen og dens nøglemedarbejdere – herunder ledere og medarbejdere på tværs af fire hovedelementer.

 • Grundløn
 • Kortsigtet incitamentsaflønning/bonusudbetaling
 • Langsigtet incitamentsaflønning
 • Medarbejderanerkendelse og andre programmer

Vi hjælper jer med at udvikle nye aflønningsmodeller til jeres branche via solide aflønningsdata, udvikling af løntrin og -struktur, og en ramme, der omfatter udbetaling af løn, evaluering og kalibrering, governance og teknologi.

Hvorfor Willis Towers Watson?

Willis Towers Watsons unikke kombination of rådgivningserfaring, data, analyse og software betyder, at vi kan udforme og implementere skræddersyede, avancerede aflønningsløsninger og skabe fremgang for din organisation.

 • Uovertrufne analyser og indsigter

  Dybdegående ekspertise gennem analyse af job, arbejde, aflønning og kandidater

 • Kommunikationsekspertise

  Prisbelønnede kommunikationseksperter, der har som speciale at hjælpe organisationer med at navigere i et omskifteligt arbejdsmiljø og at få medarbejderne til at forstå den fulde værdi af deres aflønning

 • Markedsførende datakapacitet

  Markedsførende data, der giver beslutningstagere indsigt i aflønningstendenser

 • Erfaring med fair pay-analyser

  Mere end 30 års erfaring med ligelønsrevisioner og fair pay-analyser – inklusive kønsbestemte lønforskelle og løsninger, efterfølgerplanlægning og fair rekrutteringsplaner

 • Salgseffektivitet og aflønning

  Ekspertise, der hjælper jer med at udvikle jeres sælgere og deres aflønning, så det er afstemt med virksomhedens unikke vækstbehov

 • Løntrins-ekspertise

  Jobevaluerings- og løntrins-værktøjer og -viden til adressering af helt basale forretningsbehov: tiltrækning, motivation og fastholdelse af nøglemedarbejdere, omkostnings- og risikostyring, governance og udvikling af talentudviklingsprogrammer

 • Aflønningssoftware

  Interaktiv benchmarking, udvikling af globale løntrin og aflønningsprogrammer samt rapportering og analyse giver jer mulighed for at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere og samtidig optimere jeres lønomkostninger

Contact Us