Skip to main content
Služby Solution

Korporátní nástroje a technologie pro řízení rizik

Naše digitální nabídka zjednodušuje úkoly v oblasti řízení rizik a poskytuje informace, které potřebujete k úspěchu. Naše kvantitativní a diagnostické nástroje změní způsob, jakým na riziko pohlížíte, a umožňují risk manažerům optimalizovat mechanismy přenosu rizik a ovlivňovat korporátní strategii.

Čtvrtá průmyslová revoluce je tady a společnost Willis Towers Watson stojí v jejím čele. S naší sadou nástrojů využívající přístup k velkým datovým souborům a umělé inteligenci dokážeme přinášet nové poznatky a mimořádné výsledky. Tyto nástroje revolučním způsobem mění pohled na rizika a zjednodušují úkoly jejich řízení. Zároveň umožňují odvážnějším manažerům optimalizovat převody rizik a ovlivňovat korporátní strategii.

Kvantitativní

Naše nástroje přináší praktické finanční výstupy a podporují hlubší spolupráci pracovníků z oblastí řízení rizik a financí s nejvyšším managementem. Vaše výstupy lze přesně uzpůsobit vašim potřebám a v reálném čase vyhodnocovat prakticky neomezené množství scénářů, ať už na vašem telefonu, tabletu nebo jiném zařízení.

Holistické
 

Captive Quantified

Vyhodnocuje proveditelnost založení kaptivní společnosti, pomáhá pro ni podle vašich potřeb zvolit nejlepší sídlo a provádí potřebnou finanční analýzu a povinnou péči

Dynamic TCOR

Ukazuje holistický, stručný pohled na celkové náklady pojistitelného rizika (TCOR) ve všech třídách pojištění

Risk Tolerance Clarified

Nástroj společné finanční analýzy, který přináší jasné a konkrétní zobrazení odolnosti vůči riziku napříč celou vaší společnosti a umožňuje definovat integrované vyjádření tolerance rizika

FINEX

Cyber Quantified

Nejnovější inovace v předvídání kyberrizik s vyhodnocením potenciálu ztrát a podklady pro rozhodnutí, jak optimalizovat strategii řízení rizika

D&O Quantified

Propracované prediktivní modely, které hodnotí potenciál ztrát z odpovědnosti vašeho vedení a čelních představitelů a poskytují podklady pro rozhodnutí, jak optimalizovat strategii řízení rizika

Employment Practices Quantified

Hodnocení jakékoli odpovědnosti související se zaměstnáváním osob, platů a hodin a soukromé/neziskové odpovědnosti D&O

Pojištění odpovědnosti

Collateral Quantified

Náš systematický přístup k zapojení na trhu a vyjednávání záručních požadavků k pojištění odpovědnosti

Dynamic Casualty Forecast

Generuje na datech založená doporučení pro celou společnost

Pojištění majetku

Property Quantified

Kvantifikuje globální potenciál ztráty majetku v důsledku katastrof a jiného rizika

Diagnostika

Identifikuje rizika a neefektivitu, které zvyšují váš potenciál ztráty.

Peer Analytics

– Srovnávání s ostatními společnostmi jako součást analytické metody se zaměřením na vnímání rizik a trhu

Global Peril Diagnostic

Hodnotí, na kolik je váš majetek vystaven riziku souvisejícímu s přírodními katastrofami

Workers Compensation Diagnostic

Hodnocení zaměřené na řešení, které měří efektivitu vypořádávání pojistných nároků z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Služby

Naše aplikace řídí vaše pojistky, podporují komunikaci a sdílení dokumentů a pomáhají důkladně pochopit vaše portfolio řízení rizika. To vše je součástí naší non-stop fungující platformy Risk Intelligence Central, ke které klient může přistupovat přes počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Vyšší efektivita a lepší Služby podpořené sdílením dokumentů, správou kontaktů, sdíleným kalendářem a vybranými zprávami na zabezpečené platformě pro spolupráci

Jedná se o zabezpečený, klientovi na míru upravený a interaktivní webový systém, který poskytuje aktuální informace o pojišťovacích společnostech, včetně komplexních přehledů, informací o ratingu a nezávislého výzkumu

Sledujete a vykazujte informace o svých pojistkách zprostředkovaných Willis Towers Watson nebo jinými makléři

S našimi pokročilými nástroji jste v dobré pozici zvládnout dnešní rizika a identifikovat možná ohrožení.

Contact Us

Podobné služby