Araştırmalar

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımına Dair Kanun Yasalaştı

Kanun yürürlük tarihi 1 Ocak 2017

Ocak 10, 2017
| Türkiye

45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik planına dahil olmasını sağlayan kanun tasarısı 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmek üzere yasalaşmasıyla birlikte kademeli geçişe dair detaylar belirlenmiştir.

Otomatik katılım uygulaması ile yurtiçi tasarruf oranının artırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanunda belirtilen uygulama esasları aşağıda özetlenmiştir;

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Uygulaması, işyeri bazlı bir uygulama olup, 45 yaşını doldurmamış çalışanlar otomatik olarak işverenin bu kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik planına dahil edileceklerdir.
 • Çalışanların emeklilik planına dahil edilmesinde, işyerinin çalışan sayısını esas alan kademeli geçiş uygulanacaktır. Buna göre:
  • 1.000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör kuruluşları 1 Ocak 2017'de,
  • Memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları 1 Nisan 2017'de,
  • 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör kuruluşları 1 Temmuz 2017'de,
  • 50-99 çalışanı olan özel sektör kuruluşları 1 Ocak 2018’de,
  • 10-49 çalışanı olan özel sektör kuruluşları 1 Temmuz 2018'de,
  • 5-9 çalışanı olan özel sektör kuruluşları 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme dahil olacak.
  • Mahalli idareler ve KİT'lerin sisteme katılımı ise 1 Ocak 2018'de gerçekleşecek.
 • İşverenler, emeklilik şirketinin seçiminden, sisteme giriş, çıkış, cayma hakkının kullanılması, katkı payı değişikliği gibi operasyonel süreçlerin yönetimine, katkı paylarının maaşlardan kesilerek ödeme mutabakatlarının yapılmasına ve çalışanların bilgilendirmesine kadar tüm süreçlerden sorumlu olacaklardır.
 • İşverenlerin yükümlülüklerine ve ilgili düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 • Çalışan asgari katkı payı, prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar olup, Bakanlar Kurulu bu oranı iki katına kadar arttırmaya, %1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye yetkilidir. Çalışan daha fazla kesinti yapılmasını talep edebilir.
 • Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on işgünü içinde çalışana iade edilir. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
 • Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden Devlet Katkısı sağlanır. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet katkısını haketme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla 1,000 Türk Lirası tutarında ilave Devlet Katkısı sağlanır. Bakanlar Kurulu bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
 • Emeklilik hakkını kullanması halinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikimin %5’i karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılır.

Global uzmanlığını yerel tecrübesi ile birleştiren Willis Towers Watson Türkiye, Otomatik Katılım’a geçiş sürecinde ve sonrasında bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için otomatikkatilim@willistowerswatson.com adresinden ya da 0 (212) 337 21 00 numaralı telefondan bize ulaşarak danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.