Ana içeriğe geç
Makaleler

Zihinsel Sağlık

ZİHİNSEL SAĞLIK, EN ÖNEMLİ SAĞLIK SİGORTASI MALİYETLERİNDEN BİRİ OLACAK

N/A
N/A

Ocak 13, 2020

Willis Towers Watson 2020 Küresel Sağlık Trendleri Araştırma Raporu’na göre, sağlık yan hak maliyetleri 2020 yılında da artmaya devam edecek. 

10 çalışandan 3’ünün ruh sağlığı bozuk

Willis Towers Watson 2020 Küresel Sağlık Trendleri Araştırma Raporu’na göre, sağlık yan hak maliyetleri 2020 yılında da artmaya devam edecek. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, zihinsel sağlık koşullarının önümüzdeki beş yıl içinde önemli maliyet faktörü olmasının beklenmesi.

Danışmanlık, brokerlik ve çözüm şirketi Willis Towers Watson tarafından yapılan Küresel Sağlık Trendleri araştırmasına göre, 2020 yılında, dünya genelinde, işveren destekli sağlık yan hak maliyet artışlarının geniş çapta değişmesi ve zihinsel sağlık koşullarının önümüzdeki beş yıl içinde en önemli maliyet faktörlerinden biri olması bekleniyor.

Willis Towers Watson 2020 Küresel Sağlık Trendleri Araştırması, temmuz ve eylül 2019 arasında yapıldı ve 79 ülkede faaliyet gösteren 296 önde gelen sağlık sigortacısının verdiği yanıtları yansıtıyor.

Araştırma, dünya genelinde sağlık sigortası maliyetlerinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. Rapor, beş bölgedeki ortalama artışın yüzde 4,3 (Avrupa) ile yüzde 11,7 (Latin Amerika) arasında değişeceğini gösteriyor. Rapor sonuçları, tüm katılımcıların yüzde 40’ının sağlık maliyetlerinin önümüzdeki üç yıl içinde daha yüksek oranda artmaya devam edeceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. Daha iyimser bir bakış açısı sergileyen Asya Pasifik bölgesindeki sigorta şirketlerinin yüzde 32’si önümüzdeki üç yıl içinde daha ılımlı bir artış olacağını belirtirken, sadece yüzde 12’si maliyetlerin düşük olacağına inanıyor. Buna karşılık, Orta Doğu ve Afrika’daki sigorta şirketlerinin yarıdan fazlası (yüzde 54) sağlık harcamalarının artacağına inanıyor ve neredeyse hiçbiri düşük maliyetler beklemiyor.

Zihinsel sağlık ilk 3’te

Araştırmaya göre, sigorta şirketlerinin dörtte birinden fazlası (yüzde 27) zihinsel sağlık koşullarının önümüzdeki beş yıl içinde maliyetleri etkileyen en önemli üç koşul arasında olacağını tahmin ederken, yüzde 26’sı bu koşulların en maliyetli durumlar olacağını öngörüyor. Halen, kanser (yüzde 83), kalp damar hastalıkları (yüzde 55) ve kas-iskelet sistemi ve bağ dokusunu etkileyen koşullar (yüzde 46) maliyet açısından ilk üç durum olarak sıralanıyor ve yakın gelecekte bu sıralamanın aynı kalması bekleniyor.

4 işverenden 1’i Program ekliyor

Willis Towers Watson Sağlık ve Yan Haklar Türkiye Lideri Sema Gökdemir, Türkiye’de her 4 işverenden 1’inin stres ve psikolojik sağlamlığı ele alan programlar eklemeye ve bunları iyileştirmeye odaklandığını söylüyor. Gökdemir, “Zihinsel sağlık sorunları ve stresin tüm dünyada görülme sıklığı artıyor ve işverenler kaçınılmaz olarak bu yükün çoğunu omuzluyor” diyor. Willis Towers Watson’ın araştırmalarına göre, tüm dünyada zihinsel sağlık bozuklukları, çalışanlar arasında sıklıkla görülüyor. İstatistiklere göre, on çalışanın yaklaşık üçünde şiddetli stres, anksiyete veya depresyon sorunu görülüyor. k Tüm dünyada, her yaş grubunda, 300 milyondan fazla insanda depresyon sorunu olduğu biliniyor. k Dört kişiden biri yaşamının bir döneminde zihinsel bir rahatsızlıktan etkileniyor. Neredeyse üçte ikisi hiçbir zaman bir sağlık uzmanından yardım istemiyor. k Depresyon ve anksiyete oranları son on yılda, tüm dünyada, yüzde 15 ila yüzde 20 oranında artmış durumda. k Her 40 saniyede bir kişiye eşdeğer olarak her yıl 800.000 kişi intihar nedeniyle ölüyor.

Devamsızlığın sebebi zihinsel sağlık

Diğer taraftan işverenlerin, çalışanlarındaki zihinsel sağlık sorunlarını hafifletmek için kendilerini zorunlu hissetmemelerine rağmen, iş yerinde verimlilik ve devamsızlık sorunları, işverenleri en çok kaygılandıran konular olarak sıralanıyor. En kötü sağlık durumuna sahip çalışanlar, diğer meslektaşlarına göre devamsızlıkların iki katından fazlasını gerçekleştiriyorlar ve yüzde 25’ten fazla oranda işe hasta geliyorlar. İşlerinin başından ayrılma ihtimalleri normalden iki kat daha fazla oluyor ve yüksek stres yaşama ihtimalleri, sağlığı çok iyi durumda olanlara göre neredeyse üç kat daha fazla. Gelişmiş ülkelerde, işe gelmeme vakalarının yüzde 35 ila yüzde 45’i zihinsel sağlık sorunlarından kaynaklanıyor.

Bu metin, 5 Ocak 2020 tarihinde Hürriyet İnsan Kaynakları ekinde yayınlamıştır.

Author

Burcu ÖZÇELİK SÖZER
Editor – Hürriyet İK

Related content tags, list of links Makaleler

İlgili Çözümler

Contact Us