Hoppa till huvudinnehåll
Lösning Solution

Återförsäkring

Risk-, kapital- och investeringsmarknaderna blir mer och mer komplexa för varje dag. Oberäkneliga prissättningscykler, alternativa kapitalkällor, konsolideringar och föränderliga marknader inom områden som cyber, olycksfall, liv och hälsa är exempel på några av de faktorer som påverkar dagens marknad. Willis Re är en rådgivare med nästan 200 års historia som kan ta sig an och hantera komplexa situationer.

Willis Re förstår hur marknaden fungerar…

Mer än 750 försäkrings- och återförsäkringsbolag världen över vänder sig till Willis Re för rådgivning gällande strategiska frågor om försäkringsmarkanden och dess trender. Willis Re arbetar allt mer som en bred riskrådgivare och hjälper kunder hantera hela spektrat av risker.

Riskplaceringar, strukturering och utförande är fortfarande grundläggande, men servicen omfattar även aktuarietjänster, kapitalmarknader, framtagande och analys av modeller samt aktiv förvaltning av tillgångar och skulder.

Djup förståelse för risk

Användningen av avancerade analysverktyg genomsyrar allt Willis Re gör, från att kvantifiera och hantera risker till att optimera kapital/vinst och främja hållbarhet. Förutom en mängd olika analytiska verktyg som Willis Re har utvecklat för specifika riskklasser på återförsäkringsmarknaden, finns även möjlighet att nyttja Willis Towers Watsons bredare tekniska och konsulterande expertis. Willis Re verkar som en förlängning av sina kunders risk- och finansteam.

Ett team med ett mål

För detta krävs ett unikt fokus på kundens behov. Willis Re arbetar som en enda operativ enhet, vilket förstärker en kultur av integration och sömlös service oavsett geografi och verksamhetsområde. Willis Re erbjuder marknadsledande lösningar till sina kunder, oavsett var de befinner sig i världen.

 

Relaterade lösningar

Contact Us