Hoppa till huvudinnehåll
Lösning Solution

Affinity

Willis Towers Watson tar fram skräddarsydda och kompletta försäkringslösningar för företag och organisationer som vill sälja försäkringar som tilläggsprodukt till sina huvudsakliga produkter eller tjänster. Tillsammans skapar vi långsiktigt mervärde för kunder, anställda och medlemmar.

Willis Towers Watson är en ledande, global leverantör av affinitylösningar. Vår framgång inom affinity bygger på ett engagerat samarbete tillsammans med våra kunder. Med djup förståelse och stort intresse för våra kunders utmaningar och möjligheter är vi en fullserviceleverantör som skräddarsyr försäkringsprogram utifrån våra kunders behov. Vi tar ansvar för alla steg i värdekedjan och hjälper våra kunder att förbättra sina resultat, skapa mervärde och öka kundnöjdheten.

Gruppförsäkring

Willis Towers Watson har gruppförsäkringsuppdrag för intresseorganisationer inom många skilda områden. Genom olika lösningar för gruppförsäkringar kan den enskilde medlemmen nyttja de storköpsfördelar en intresseorganisation har. Jämfört med en individuell försäkring kan en gruppförsäkring också skapa betydande administrativa fördelar i form av enklare hantering, lägre kostnader och mindre tid för administration. Willis Towers Watson har utvecklat effektiva system för försäkringsadministration. Vi kan därför ta ansvar för hela försäkringsprocessen - från marknadsföring till medlemmarna inom gruppen till utfärdande av försäkringsbrev och premieavier. En viktig del i vårt uppdrag är att följa upp skaderesultaten för att säkra att premiesättningen är relevant. Denna uppföljning underlättas av att vi sköter hela försäkringsprocessen.

Produktförsäkring

Försäkring kan med fördel användas för att förstärka konkurrenskraften hos en vara eller tjänst. Exempel på sådana försäkringslösningar är allriskförsäkringar för produkter såsom vit- och brunvaror, datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Genom att erbjuda en försäkring tillsammans med produkten bidrar våra affinitylösningar till att öka lönsamheten, samtidigt som det innebär ett mervärde för slutkunden - vilket skapar ökad lojalitet. Detta administreras av Willis Towers Watson i moderna system med hög grad av automatisering och integrerat med våra kunder, verkstäder och så vidare.

Leasingförsäkring

Vid leasingfinansiering äger finansbolaget leasingobjektet och har därmed ett stort intresse av att objektet har ett bra försäkringsskydd under hela avtalsperioden. Vi hjälper våra kunder att sätta upp en försäkringslösning där leasingbolaget bygger upp en primärförsäkrad portfölj med hög anslutningsgrad från kunderna och god lönsamhet för leasingbolaget. Vi säkrar också upp en leasingportfölj med en subsidiär försäkring för kunder som inte är anslutna till primärförsäkringen och även en förmögenhetsbrottsförsäkring som bland annat omfattar bedrägeri, stöld och olovligt förfogande av leasingobjekt begånget av leasingtagaren. Willis Towers Watson hjälper även till med att sätta upp motsvarande lösningar för leasingportföljer bestående av både registreringspliktiga och ej registreringspliktiga motorfordon, vilka vanligtvis kräver en trafikförsäkring.

Motorfordonsförsäkring

Willis Towers Watson erbjuder motorfordonsförsäkringar för bransch- och medlemsorganisationer, skräddarsydda och anpassade försäkringslösningar för bilåterförsäljare, märkesförsäkringar och vagnskadegarantier för specifika bilmärken samt garantier för begagnade och nya personbilar och lätta lastbilar. Willis Towers Watson hanterar även skadereglering och framtagande av skadeförebyggande åtgärdsprogram.

Kort- och betalskyddsförsäkring

Kreditmarknadsinstitut och kortföretag erbjuder ofta sina kunder andra tjänster eller försäkringsprodukter som antingen kan ingå i kortet automatiskt eller erbjudas slutkunden att frivilligt ta del av. Willis Towers Watson har lång erfarenhet av att dels sätta upp dessa försäkringslösningar och dels en hög specialistkompetens inom försäkringsområdet. Vi har kompetens inom både Betalskydds- och låneskyddsförsäkring men även andra försäkringsprodukter som kan vara lämpliga att inkludera i ett kredit-/betalkort. Genom mycket nära relationer med våra kunder, och att vi även kan utföra skaderegleringen, har vi skapat förutsättningar att få snabb kännedom om slutkundernas behov och förväntningar. Det gör att vi kan bistå våra kunder med aktuell och relevant kunskap i förhandlingarna med försäkringsbolagen och har lyckats väl med att erbjuda heltäckande generösa villkor men även etablerade rutiner för skadeuppföljning för att kunden och slutkunden ska kunna erbjudas premier som är både långsiktiga, stabila och förutsägbara.

Contact Us