Prejsť na hlavný obsah
Riešenie Solution

Zaistenie

Komplikovanosť sveta rizík, kapitálu a investícií každým dňom rastie. Menej výrazné cykly hodnotenia, alternatívne zdroje kapitálu, konsolidačné tlaky a posun na trhoch v oblastiach, ako je poistenie kybernetických rizík, úrazové poistenie, životné poistenie a zdravotné poistenie, sú len niektoré z faktorov ovplyvňujúcich súčasný trh. Willis Re je váš zaisťovací poradca s takmer 200-ročným rodokmeňom, ktorý chápe komplexnosť a vie s ňou pracovať.

Chápeme, prečo trh reaguje…

Viac ako 750 poisťovateľov a zaisťovateľov na celom svete nám dôveruje, že dokážeme rozpoznať strategické otázky a trendy poisťovacieho trhu a porozumieť ich vlastným potrebám v technickej a obchodnej rovine. Stále viac pracujeme ako poradcovia so zameraním na komplexné riziká, čo našim klientom umožňuje riadiť celú škálu rizík.

V jadre stále ostáva pokrytie, štruktúrovanie a riešenie rizík, ale rozsah podpory našich klientov pokrýva aj technológie poistnej matematiky, kapitálové trhy, modelovanie a aktívne riadenie kapitálu a záväzkov.

Hĺbkové chápanie rizík

Používanie pokročilých analytických nástrojov je súčasťou všetkých našich procesov: kvantifikácie a riadenia rizík, optimalizácie kapitálu/výnosov aj podporovania pružnosti. Platí to aj pre početné analytické nástroje, ktoré sme vyvinuli pre konkrétne oblasti podnikania na trhu so zaistením. Môžeme sa oprieť o rozsiahlejšie technické a poradenské odborné znalosti spoločnosti Willis Towers Watson, ktoré stoja za najčastejšie používanými softvérovými programami na riadenie operácií v poisťovníctve. Naším cieľom je konať ako predĺžená ruka rizikových a finančných tímov našich klientov.

Jeden tím, jeden cieľ

Vyžaduje si to špecifické zameranie na potreby klientov. Že nejde iba o prázdne slová sa uisťujeme používaním jedinej P&L, čo posilňuje kultúru integrácie a bezproblémové služby v širokej škále geografických regiónov a oblastí podnikania. Bez ohľadu na to, kde naši klienti sídlia, im prinášame najlepšiu odbornosť s cieľom poskytovať najlepšie služby v rámci odvetvia.


Súvisiace Riešenia

Contact Us