Prejsť na hlavný obsah
Riešenie Solution

Cenné papiere viazané na poistné udalosti (ILS)

Príležitosti na prenos rizík a diverzifikáciu kapitálu otvorené pre poisťovateľov a zaisťovateľov a príťažlivosť neexistencie korelácie medzi ILS a inými triedami aktív pre investorov podnietili značný rast v segmente ILS. Spoločnosť Willis Towers Watson pomáha klientom získať prístup a riadiť služby a funkcie ILS.

Všeobecne povedané, ILS umožňuje prepojenie poisťovacieho a zaisťovacieho rizika s alternatívnym kapitálom. Mnoho úsekov spoločnosti Willis Towers Watson sa zaoberá kapitálovou účasťou na ILS:

  1. Willis Towers Watson Securities ako maklér a obchodník s cennými papiermi štrukturuje a umiestňuje primárne transakcie ILS a obchoduje s ILS na sekundárnom trhu
  2. Willis Re a náš tím firemných rizík a sprostredkovania vo svojich funkciách prostredníka a poradcu začleňujú možnosti podporené ILS do poistných a zaisťovacích programov svojich zákazníkov
  3. Úsek poistného poradenstva a technológií hodnotí portfólia ILS fondov a poskytuje poradenstvo na podporu ILS transakcií
  4. Investičný úsek radí inštitucionálnym investorom v alokovaní aktív do ILS a súvisiacich tried aktív
  5. Willis Towers Watson Management poskytuje špeciálnym poisťovateľom (SPI) služby riadenia poistenia, ktoré zjednodušujú transakcie s ILS.

Aktivity súvisiace s ILS vykonávajú subjekty a jednotlivci s príslušnou licenciou a kvalifikáciou pre špeciálnu činnosť. Pritom však navzájom spolupracujú, pokiaľ je to vhodné.

Contact Us