Skip to main content
Soluție Solution

Instrumente financiare emise pe polițe de asigurare (Insurance-Linked Securities, ILS)

Oportunitățile de transfer al riscului și de diversificare a capitalului sunt la dispoziția (re)asigurătorilor, iar caracterul atrăgător pentru investitori al necorelării ILS cu alte clase de active a alimentat o dezvoltare considerabilă a capacității ILS. Willis Towers Watson ajută clienții să acceseze și să gestioneze capacitatea și investițiile ILS.

ILS, în sens larg, conectează riscul de asigurare și reasigurare cu capitalul alternativ. Multe părți din Willis Towers Watson au legătură cu participarea la capitalul ILS:

  1. Willis Towers Watson Securities, în calitate de dealer și broker în domeniul titlurilor de valoare, structurează și plasează tranzacțiile ILS primare și tranzacționează ILS pe piața bursieră secundară
  2. Willis Re și echipa noastră de risc și brokeraj corporativ, ca parte a funcțiilor lor de intermediere și consultanță, reintegrează capacitatea susținută de ILS în programele de asigurare și reasigurare ale clienților lor
  3. Divizia de consultanță și tehnologie în asigurări evaluează portofoliile de fonduri ILS și oferă servicii de consultanță, pentru a susține tranzacțiile ILS
  4. Divizia de investiții consiliază investitorii instituționali cu privire la alocarea activelor în ILS și în clase de active corelate
  5. Willis Towers Watson Management oferă servicii de management al asigurărilor către asigurătorii din domenii speciale, care facilitează tranzacțiile ILS

Toate activitățile legate de ILS au loc prin intermediul unor persoane fizice și juridice care dețin autorizațiile și calificările adecvate pentru activitatea în speță, însă, acolo unde este necesar, respectivele activități se pot realiza și în colaborare.

Resurse Adiţionale

Contact Us