Badanie

Raport z badania Willis Towers Watson, „Jak zmieniać strategie w zakresie Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń i programy nagradzania pracowników we współczesnym środowisku pracy”

Wyznaczanie nowych kierunków dla Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń

October 24, 2018
People holding application icons in a circle

Badanie Modernizacja Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń 2018 pokazuje, w jaki sposób organizacje mogą strategicznie inwestować w odpowiednie programy Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń, aby osiągnąć największy wpływ na ludzi i najlepszy zwrot finansowy. Dziękujemy ponad 1.600 organizacjom w 44 krajach, które wzięły w niej udział.

Wyznaczanie nowych kierunków dla Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń

We współczesnym elastycznym środowisku pracy dekomponowanym przez rozwiązania digital  Całkowite Pakiety Wynagrodzeń mają kluczowe znaczenie dla zdolności firmy do konkurowania o talenty, jednak wiele programów organizacyjnych nie ewoluuje wystarczająco szybko, aby dotrzymać kroku zmieniającej się charakterystyce pracowników dostępnych na rynku pracy.

Jak organizacje mogą zacząć mapować swoje przejście do odpowiedniejszych i skutecznych strategii i programów?

Raport obserwacji globalnych opisuje pięć kluczowych dróg pozwalających spełnić oczekiwania pracowników w zakresie Całkowitych Pakietów Wymagrodzeń i zapewnić ofertę dla pracowników, jaką byśmy chcieli zaproponować naszym klientom.

Pięć kluczowych dróg pozwalających spełnić oczekiwania pracowników w zakresie Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń:

Icon of an open hand
Zrozumienie, co jest cenne dla pracowników

Icon of a side profile of a head
Uznanie dobrostanu pracownika za najistotniejszą sprawę

Icon of a laptop
Efektywne wykorzystanie technologii

Icon of a graph
Pomiar kosztów i wpływu programów

Icon of a balanced scale
Określenie istotności uczciwości, świadczeń powiązanych z celem oraz zajmowanie się wykluczonymi i różnorodnością


Modernizacja Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń to część większej inicjatywy Willis Towers Watson — Talent and Rewards Breakthroughs — serii badań tematycznych, których celem jest ustalenie pojawiających się trendów i innowacyjnych praktyk w zakresie programów w obszarze kapitału ludzkiego, aby pozostały one odpowiednie w dzisiejszych czasach przekształceń.

Pytania?

Skontaktuj się z Corri Macias pod adresem corrinne.macias@willistowerswatson.com.