Skip to main content
Rozwiązanie Solution

Programy emerytalne

Współpracujemy z organizacjami na całym świecie, aby określić, w jaki sposób podejść do programów emerytalnych, finansowania, zarządzania, administracji i komunikacji.

Korporacje starają się znaleźć równowagę pomiędzy zapewnieniem skutecznych i konkurencyjnych programów emerytalnych przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i ryzykiem. Dobrze zbudowana inwestycja z odpowiedni dobranym zestawem benefitów może dać Twojej organizacji przewagę finansową potrzebną do rekrutacji i utrzymania najlepszych talentów, pomagając pracownikom w gromadzeniu oszczędności emerytalnych, których potrzebują, aby stać się na emeryturze niezależnymi finansowo.

Willis Towers Watson łączy doświadczenie w zakresie inwestycji, emerytur i doradztwa w zakresie komunikacji, aby pomóc organizacjom w opracowaniu programów emerytalnych spełniających potrzeby pracowników i w zarządzaniu tymi programami.

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług doradztwa emerytalnego i usług aktuarialnych dla dzisiejszych globalnych organizacji, zapewniając usługi aktuarialne dla większej liczby największych na świecie 300 funduszy emerytalnych niż jakakolwiek inna konkurencyjna firma.

Nasze możliwości obejmują:

  • Opracowanie strategii i projektu programu emerytalnego
  • Usługi aktuarialne i wsparcie
  • Zarządzanie finansami programu emerytalnego
  • Strategie zarządzania i zgodności
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzenie i outsourcing programu określonych świadczeń emerytalnych

Nasi eksperci w zakresie dobrostanu finansowego i ubezpieczeń o zdefiniowanej wysokości składki, oraz nasi wiodący w branży konsultanci w zakresie wszystkich aspektów zarządzania programem świadczeń, mogą pomóc w opracowaniu programu świadczeń emerytalnych, który maksymalizuje wyniki dla pracowników i pozwala osiągać cele biznesowe.

Powiązane rozwiązania


Powiązane usługi

Contact Us