Skip to main content
Rozwiązanie Solution

Integracja i różnorodność

Aby dobrze funkcjonować w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, organizacje muszą wdrożyć odpowiednią kulturę organizacyjną, w której integracja i różnorodność są przesiąknięte doświadczeniem talentów, a pracownicy dają z siebie to, co mają najlepsze — współpracując, generując pomysły i zwiększając ogólne zaangażowanie, wydajność i wyniki finansowe. Willis Towers Watson pomaga wzmocnić kulturę firmy dzięki naszym usługom w zakresie integracji i różnorodności.

Aby dobrze funkcjonować w tym szybko zmieniającym się świecie, organizacje muszą mieć odpowiednią kulturę organizacyjną, w której integracja i różnorodność są przeniknięte doświadczeniem talentów, a pracownicy wnoszą do pracy to, co mają najlepsze — współpracując, generując pomysły, zwiększając ogólne zaangażowanie, wydajność i wyniki finansowe oraz zapewniając dobrostan współpracowników.

Wykraczanie poza wymogi prawne i regulacyjne

Poza wymogami prawnymi i regulacyjnymi, konieczne jest promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej. Willis Towers Watson może pomóc stworzyć lub ulepszyć kulturę organizacyjną i programy wspierające, które opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, celach i wartościach, wszechstronnym, zróżnicowanym i bezpiecznym środowisku pracy, w którym współpracownicy odczuwają szacunek, dumę i mają poczucie własnej wartości (zwane również godnością miejsca pracy).

W jaki sposób integracja i różnorodność zwiększają wydajność organizacji

85%
prezesów, których organizacje mają strategię integracji i różnorodności, twierdzi, że poprawiło to wyniki finansowe.
Firmy z listy Fortune 500, które mają wyższy udział kobiet w zarządach, mają wyższą o
53%
rentowność kapitału własnego i o 42% wyższe przychody ze sprzedaży.
Organizacje, które uzyskują wysokie oceny w zakresie integracji i różnorodności, mają o
70%
większą szansę na odniesienie sukcesu na nowych rynkach, i o 45% większą szansę na zwiększenie swojego udziału w rynku.

Sprawienie, by integracja i różnorodność były integralną częścią doświadczenia pracowników i oferty wartości

Organizacje, które zdają sobie sprawę z wartości wszechstronności i zróżnicowania zespołów, mają możliwość przyjrzenia się obecnym doświadczeniom z pracy i ogólnej ofercie wartości dla talentów. Willis Towers Watson pomaga organizacjom wyjść daleko poza wymogi prawne, przyglądając się temu, jak organizacja sprzyja integracji i różnorodności z punktu widzenia celów, pracy, ludzi i całkowitych wynagrodzeń.

Pomagamy organizacjom odpowiedzieć na trudne pytania w zakresie integracji i różnorodności:

 

  • Cel: Czy moja organizacja wspiera integrację i różnorodność? Czy integracja i różnorodność są częścią naszej misji i naszych wartości? W przypadku podmiotów publicznych, czy są one częścią naszych zobowiązań wobec pracowników i/lub mierników w zakresie zrównoważonego rozwoju?
  • Praca: Czy istnieją dla mnie możliwości rozwoju? Czy funkcjonują nieświadome uprzedzenia? Czy zespoły są zróżnicowane?
  • Ludzie: Czy firma przyciąga i utrzymuje odpowiednie talenty, szczególnie w kluczowych obszarach? Czy czuję, że mogę być sobą w pracy? Czy mogę się bez obaw wypowiadać?
  • Całkowite pakiety wynagrodzeń: Czy moja firma zapewnia benefity — lub dostęp do benefitów — wszystkim grupom pracowników, spełniając przy tym ich oczekiwania? Czy moja firma wspiera programy i środki sprawiedliwego wynagradzania?

Możemy pomóc w wykorzystaniu okazji do stworzenia doświadczenia dla talentów, które nie tylko spełni ich dzisiejsze potrzeby (poprzez personalizację, wybór, elastyczne warunki pracy itd.), ale pozwoli im się rozwinąć i realizować ich plany na przyszłość.

Jak ważne są dzisiaj integracja i różnorodność?

71%
globalnych firm funkcjonują procedury eliminowania uprzedzeń przy zatrudnianiu.
41%
firm w Ameryce Północnej twierdzi, że równość płac kobiet i mężczyzn jest coraz ważniejsza w decyzjach dotyczących podstawowych wynagrodzeń (Wielka Brytania 58%, Europa, Bliski Wschód i Afryka 39%).
56%
globalnych firm funkcjonują procedury eliminowania uprzedzeń w zakresie awansów.

Źródło: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Doradzamy naszym klientom w zakresie tych samych strategii, wzmocnienia kulturowego i najlepszych praktyk w zakresie integracji i różnorodności, które wdrażamy w Willis Towers Watson, mając świadomość, że ten proces cały czas trwa. Możemy Państwu pomóc ewoluować i dostosowywać się poprzez:

  • Przeprowadzenie diagnozy i przeprojektowania programów wynagrodzeń i benefitów, w tym rzetelnej analizy w zakresie sprawiedliwego i równego wynagradzania, a także benefitów celowych, które pomogą zapewnić integrację w ramach całkowitych pakietów wynagrodzeń
  • Przeprowadzanie sesji planowania zespołów oraz tworzenie programów integracji talentów i sukcesji
  • Tworzenie i modelowanie wpływu zmian w polityce i strategii słuchania oraz dostarczanie wiedzy o zaangażowaniu pracowników
  • Wdrażanie zasad integracji i różnorodności w oparciu o naszą wiedzę w zakresie zarządzania zmianą i komunikacji

Czy to poprzez modernizację całkowitych pakietów wynagrodzeń i programów benefitowych, zapewnianie dobrostanu, czy też ocenę przyszłych strategii w zakresie pracowników, wierzymy, że promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, przesiąkniętej integracją i różnorodnością, będzie mieć największy wpływ na doświadczenia dzisiejszych talentów i pokaże zaangażowanie w realizację wspólnego celu i wzmocnienie pozycji pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie strategii, podejścia i programów dotyczących integracji i różnorodności, prosimy o kontakt z nami.

Contact Us