Skip to main content
Contact Us

Przetargi


Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 622410-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Zamawiający: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

Przedmiot zamówienia: „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Otwock na okres 2020 – 2022”,

Znak sprawy: WZP.271.86.2019

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Budynek B, pok. nr 1

Termin składania ofert: do 03.12.2019 r.* Godzina: 10:00,

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Budynek C, pok. nr 5a

Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r.* Godzina: 10:30

* Terminy zmienione 26 listopda 2019 r.