Skip to main content
Informacja prasowa

Ponad 40% badanych polskich pracodawców dokonało zmian w budżetach na podwyżki wynagrodzeń w roku 2020 w reakcji na COVID-19

Compensation Strategy & Design|Future of Work|Talent|Total Rewards
COVID 19 Coronavirus

lipiec 14, 2020

Prognozy na 2021 są bardziej optymistyczne i wskazują, iż wielu pracodawców przewiduje potrzebę zwiększania konkurencyjności wynagrodzeń.

WARSZAWA, 14 lipca 2020 — Według Willis Towers Watson 21% badanych polskich pracodawców podjęło decyzję o braku podwyżek wynagrodzeń w roku 2020 w reakcji na zmianę warunków prowadzenia biznesu spowodowaną przez COVID-19, a kolejne 19% odroczyło tę decyzję na dalszą część bieżącego roku.

Najnowszy Raport Planowania Budżetów Wynagrodzeń (Salary Budget Planning Report), wskazuje iż w Polsce na początku roku 2020 planowany średni wzrost budżetów wynagrodzeń wynosił 3,5%.

Co prawda według deklaracji firm składanych w czerwcu 2020 średni wzrost pozostał na tym samym poziomie, niemniej szczegółowa analiza danych wskazała, iż 40% badanych firm istotnie ograniczyło wysokość podwyżek planowanych w bieżącym roku lub zdecydowało o ich zamrożeniu.

Zdecydowana większość firm w skali międzynarodowej działa w trybie ochrony swoich wyników finansowych i ograniczania kosztów, a ponad 80% firm w kluczowych gospodarkach wprowadziło zamrożenie nowych rekrutacji.”

Krzysztof Gugała
Dyrektor Działu Talenty & Wynagrodzenia w Willis Towers Watson

“Wyniki Raportu nie są żadnym zaskoczeniem – mówi Krzysztof Gugała – Dyrektor Działu Wynagrodzenia i Talenty z Willis Towers Watson Polska. Zdecydowana większość firm w skali międzynarodowej działa w trybie ochrony swoich wyników finansowych i ograniczania kosztów, a ponad 80% firm w kluczowych gospodarkach wprowadziło zamrożenie nowych rekrutacji.

Zwracamy uwagę, iż w Polsce, jeszcze przed wybuchem pandemii prawie 60% badanych przez nas firm zrealizowało na początku 2020 przeglądy płac i wprowadziło podwyżki wynagrodzeń dla wielu grup pracowniczych.

Dla tych organizacji szczególnie istotne jest przygotowanie decyzji związanych z kosztami wynagrodzeń na rok 2021. Prognozy wzrostów budżetów wynagrodzeń na rok 2021 są bardziej optymistyczne, deklarowane średnio na poziomie 3,7%, czyli wyżej niż w erze przed kryzysem.

Kilkukrotnie wzrosła jednak liczba firm deklarujących, iż w roku 2021 pozostawią płace na nie zmienionym poziomie (z 2% do 13% wszystkich badanych firm).

Wyniki międzynarodowe

Wyniki badania dla najsilniejszych innych rynków wskazały na spadek średniego planowanego wzrostu budżetów płac na 2020 za wyjątkiem USA, gdzie przed i po wybuchu pandemii wzrosty płac deklarowano na poziomie 3 % dla roku 2020 i 2021.

W Europie, pracodawcy w Wielkiej Brytanii, Francji Niemiec przewidują, iż ich budżety na wynagrodzenia w roku 2021 pozostaną niższe, niż planowane na 2020 przed Covidem.

*Dane w procentach
Porównanie prognoz wzrostów budżetów płac – kraje G8 i Polska
Ogólny wzost płac
(mediana)
2020
Przed COVID
2020
Po COVID
2021
Wielka Brytania 3.0 2.7 2.8
Francja 2.5 2.3 2.4
Niemcy 3.0 2.7 2.9
Włochy 2.5 2.4 2.5
USA 3.0 3.0 3.0
Kanada 3.0 2.9 3.0
Japonia 2.5 2.2 2.5
Rosja 7.0 5.0 6.0
Polska 3.5 3.5 3.7

Analiza zebranych ogółem danych wskazuje, iż sektorami najbardziej dotkniętymi zamrożeniem lub odsunięciem w czasie podwyżek były branże handlu detalicznego (58% firm z zamrożonymi lub odroczonymi podwyżkami), media (51%), turystyka i wypoczynek (50%), firmy produkcyjne (49%) i sektor motoryzacyjny (44%).

Z kolei najmniej dotknięte zamrożeniem płacy były: sektor ubezpieczeń (11%), banki (16%), firmy chemiczne (18%) i usługi finansowe (23%).

Raport Planowania Budżetów Wynagrodzeń (Salary Budget Planning Report) jest opracowywany przez praktykę Data Services firmy Willis Towers Watson. Dane od uczestników zostały zebrane w maju i czerwcu 2020 roku.

W badaniu wzięło udział 15 tysięcy firm z 132 krajów, w tym ponad 220 z Polski.

Contact Us