Skip to main content
Informacja prasowa

Sektor energii odnawialnej musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

N/A
N/A

luty 6, 2020

LONDYN, 6 lutego 2020 r. — Spółka Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), globalny lider w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, opublikowała dziś swój inauguracyjny raport Renewable Energy Market Review na rok 2020. Raport identyfikuje kilka nowych wyzwań, jakim branża będzie musiała stawić czoła u progu kolejnego dziesięciolecia. Należą do nich między innymi:

  • Zawirowania geopolityczne: Jako potencjalne zagrożenie dla branży energii odnawialnej na horyzoncie jawią się konflikty i inne źródła napięć na arenie międzynarodowej – i nie chodzi tylko o impas na linii Stany Zjednoczone-Iran, czy kwestię Korei Północnej, lecz także o poważne konflikty między Turcją i Syrią oraz między Indiami a Pakistanem. Raport proponuje nowe sposoby zarządzania ryzykiem geopolitycznym, skuteczniejsze niż prosty zakup polisy.
  • Nowe zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi: Zagrożenie zmianami klimatycznymi z każdym rokiem coraz bardziej daje o sobie znać. Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że do 2050 r. odnawialne źródła energii prawdopodobnie będą miały największy udział w całkowitych globalnych dostawach energii. Raport stawia jednak tezę, że przyśpieszony rozwój sektora energii odnawialnej spowodowany zmianami klimatycznymi niesie ze sobą nowe zagrożenia i problemy, z którymi będą się musiały zmierzyć szczególnie takie podsektory jak pływające farmy wiatrowe oraz instalacje hybrydowe wykorzystujące więcej niż jedno odnawialne źródło energii.
  • Nasilająca się presja na rynku ubezpieczeniowym: Długi okres sprzyjających warunków rynkowych charakteryzujący się nadwyżką kapitału reasekuracyjnego i naciskiem na realizację celów dotyczących wpływów ze składek, ostatecznie dobiegł końca. Obecnie, w obliczu pogarszających się współczynników szkodowości, rosnących kosztów i naprawdę trudnych warunków rynkowych, jakie zapanowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, rynek ubezpieczeń sektora energii odnawialnej wydaje się być w punkcie krytycznym.
  • Rosnące zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa: W całej branży istnieją poważne wątpliwości co do tego, jak ilościowo oceniać ryzyko cybernetyczne i jak mu przeciwdziałać. Podczas niedawnego seminarium dotyczącego odnawialnych źródeł energii, zorganizowanego przez Willis Towers Watson w Pradze, ponad 84% uczestników wyraziło obawy, że branża nie wie, jak skutecznie zarządzać tym ryzykiem.
  • Nieubezpieczalne ryzyko pogodowe: W związku z tym, że sektor energii odnawialnej jest szczególnie podatny na zmienność pogody, coraz częściej stosuje się rozwiązania indeksowe w celu uwzględnienia ryzyka związanego z wytwarzaniem energii, wiatrem i niską emisją promieniowania słonecznego, a także zmiennością cen energii i przerwami w dostawach prądu niezwiązanymi z uszkodzeniami fizycznymi.

Graham Knight, szef globalnego działu zasobów naturalnych w Willis Towers Watson powiedział: „Bardzo cieszymy się mogąc zaprezentować ten raport, jednak jego publikacja zbiega się z bezprecedensowymi zmianami zarówno w sektorze odnawialnych źródeł energii, jak i w sektorze ubezpieczeń/reasekuracji. Zrobimy wszystko, by wesprzeć branżę w obliczu nowych wyzwań i nadchodzących zmian. Dysponujemy kompetencjami, dzięki którym przygotujemy naszych klientów z sektora odnawialnych źródeł energii na tę niepewną przyszłość”.

Wojciech Woźnica Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources w Willis Tower Watson Polska mówi: „Na naszym rynku obserwujemy stagnację jeśli chodzi o farmy wiatrowe na lądzie. Brakuje nowych inwestycji ze względu na nowe niekorzystne rozwiązania prawne w Polsce. Istniejący park maszynowy się starzeje. Lokalni ubezpieczyciele wycofują się z tej branży, a oferowane warunki przy odnowieniach podlegają pogorszeniu .

Poniższa tabela pokazuje wyhamowanie trendu wzrostowego a nawet jego spadek w 2018.

Produkcja energii elektrycznej
Udział energii wiatrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej według GUS
Rok Produkcja energii wiatrowej (GWh) według GUS Roczny wzrost Całkowita produkcja energii elektrycznej w Polsce (GWh) Udział w produkcji energii elektrycznej Moc zainstalowana [MW]
2000 5,4 145 200 0,00% 4,74
2001 14 ~ +159% 145 600 0,01% 27,74
2002 61 +336% 144 100 0,04% 28,34
2003 124,0 +103% 151 600 0,08% 58,34
2004 142,3 +15% 154 200 0,09% 63,0
2005 135,5 -5% 156 900 0,09% 83,3
2006 256,1 +89% 161 700 0,16% 152,0
2007 521,6 +104% 159 300 0,33% 287,9
2008 836,8 +60% 155 500 0,54% 451,0
2009 1077,3 +29% 151 700 0,71% 724,7
2010 1664,3 +54% 157 658 1,06% 1 180,3
2011 3204,5 +93% 163 548 1,96% 1 616,4
2012 4746,6 +48% 162 139 2,93% 2 496,7
2013 6003,8 +26% 164 557 3,65% 3 389,5
2014 7675,6 +28% 159 058 4,83% 3 833,8
2015 10 858,4 +41% 164 944 6,58% 4 582,0
2016 12 587,6 +16% 166 634 7,55% 5 807,4
2017 14 909,0 +18% 170 465 8,75% 5 858,2
2018 12 798,8 -14% 170 039 7,53% 5 864,4

Istnieje duży potencjał w inwestycjach w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. PGE, PKN Orlen i Polenergia planują takie inwestycje we współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi. To będą bardzo skomplikowane inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych. Ponieważ są to to nowe ryzyka na naszym rynku inwestorzy będą korzystali z wiedzy i doświadczeń największych brokerów międzynarodowych oraz ubezpieczycieli, którzy specjalizują się w tej wąskiej branży - dodaje Wojciech Woźnica.

Dostęp do pełnej wersji raportu tutaj.

O Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 r.; firma ma 45 tys. pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji na willistowerswatson.com.

Related content tags, list of links Informacja prasowa
Contact Us