Skip to main content
Artykuł

Benefit Data Source, czyli jak zaprojektowane są benefity w Polsce?

Health and Benefits
N/A

Podpis Ewa Szalewicz | maj 27, 2021

Kontynuując rozpoczętą serię, chcielibyśmy przybliżyć Państwu narzędzie wykorzystywane przez Willis Towers Watson w procesie projektowania konstrukcji benefitów i którego funkcjonalności mogą być udostępnione klientom.

W obecnych czasach atrakcyjność polityki benefitów może być podstawą nie tylko do pozyskania, ale również do utrzymania kadry pracowniczej. W tym przypadku niezwykle wartościowymi informacjami są dane statystyczne, a w szczególności dane porównawcze dotyczące otoczenia, w którym funkcjonuje firma. Najczęściej i najbardziej pożądane są tutaj dane branżowe, a odpowiedzią na te potrzeby może być Benefit Data Source.

Benefit Data Source (BDS) jest to prowadzona przez ekspertów Willis Towers Watson baza danych zawierająca ogólne informacje na temat konstrukcji programów benefitowych. Baza ta zestawia informacje o zasięgu globalnym – dostępna jest w 122 krajach i uwzględnienia specyfikę każdego z nich. Aktualnie baza Polska jest reprezentowana przez blisko 250 podmiotów, co roku sukcesywnie zwiększając liczbę reprezentantów przeróżnych branż – FCMG, farmacji, IT, telekomunikacji itd. BDS pozwala w ogólny i prosty sposób wykonać benchmark posiadanych polityk benefitowych w zakresie tematów dotyczących podstawowych kwestii związanych z ochroną zdrowia i życia, emeryturą i wellbeingiem, czy chociażby polityką w zakresie posiłków i urlopów. Przykładowo, pozwala odpowiedzieć na najczęstsze pytania o to, jaki poziom sum ubezpieczenia powinien być w programie, czy lepiej stworzyć program oparty na sumach stałych, czy może jednak atrakcyjniejszy i bardziej doceniany przez pracowników będzie program, w którym sumy ubezpieczenia wyrażone są jako krotność wynagrodzenia?  Jakie rodzaje usług medycznych oferowane są pracownikom na określonych rodzajach stanowisk? Na te i inne kluczowe pytania w zakresie benefitów może odpowiedzieć właśnie BDS.

Dane, które generowane są z bazy danych, udostępnione są zarówno brokerom Willis Towers Watson do codziennej pracy, jak również uczestnikom, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu. Gromadzenie danych odbywa się w formule „wymiany danych za dane” a sama baza skonstruowana jest w taki sposób, aby zachować pełną anonimowość udostępnionych danych.

Wartością dodaną jest niewątpliwie możliwość podglądu posiadanych przez nas danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanej platformy Benefits Online, która zezwala firmom na swoisty podstawowy benchmarking w sytuacji, kiedy jest to niezbędne.

Obecnie (w szczególności w dobie pandemii) nie wystarczy posiadać określony, stały wachlarz benefitów. To właśnie ich konkurencyjność i możliwość porównywania stają się podstawą efektywnego zarządzania politykami benefitów, które następnie mają bezpośredni wpływ na ocenę przedsiębiorstwa przez ewentualnych kandydatów do pracy. Są również kluczowym czynnikiem mającym wpływ na retencję posiadanej kadry. Niewątpliwie sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza w pierwszej połowie 2020 roku odcisnęła ślad na oferowanych benefitach oraz wpłynęła na rewizję posiadanych praktyk benefitowych i sposób zarządzania nimi. Pokazała również, które benefity są dla pracowników naprawdę ważne, a które straciły na atrakcyjności. Oczywiście może to być sytuacja tylko przejściowa. Natomiast to właśnie elastyczność kształtowania praktyk benefitowych i ich konkurencyjność może okazać się środkiem do osiągnięcia oczekiwanego efektu w obecnych czasach.

Autor

Senior Insurance Broker

Related content tags, list of links Artykuł Ubezpieczenia zdrowotne i benefity pracownicze

Powiązane Rozwiązania

Contact Us