Skip to main content
Ankieta

Badanie trendów w benefitach pracowniczych 2021

Jak Twoje strategie benefitów wypadną na tle konkurencji? Wypełnij ankietę.

Health and Benefits|Talent|Wellbeing
N/A

maj 17, 2021

Badanie przyszłych kierunków rozwoju benefitów.

Pracodawcy na całym świecie dostosowują się do nowych technologii i pracują nad dopasowaniem swoich strategii benefitowych do rosnących wymagań w zakresie elastyczności, spersonalizowanej opieki zdrowotnej i zdalnego świadczenia usług.

Nasze badanie Benefit Trends Survey 2021 analizuje przyszły kierunek strategii benefitów w organizacji - w tym koncentruje się na doświadczeniu pracowników, teleporadach oraz trendach w projektowaniu, finansowaniu i administrowaniu benefitami.

Biorąc udział w badaniu, dowiedzą się Państwo:

  • Jaka jest efektywność Waszej strategii benefitów zarówno w zakresie samych benefitów jak i zarządzania nimi
  • Jakie krótko i długoterminowe działania, mogą Państwo podjąć w celu modernizacji kluczowych programów
  • Jak projektować świadczenia, aby poprawić doświadczenie pracowników
  • Jakie nowe trendy pojawiają się w technologii, naukach behawioralnych oraz komunikacji i dostarczaniu benefitów

Każdy uczestnik otrzyma

  • Podsumowanie wyników badań w poszczególnych krajach
  • Spersonalizowaną kartę wyników, na podstawie której dowiedzą się Państwo jak Państwa strategia wypada na tle innych organizacji

Udział w badaniu i jego wyniki są bezpłatne.

Jak wypełnić ankietę

Adresatami ankiety są przede wszystkim osoby zaangażowane w obszar benefitów, wynagrodzeń i świadczeń, HR i Total Rewards. Jej wypełnienie zajmie około 30 minut i jest dostępna w następujących językach.Rozwiązanie

Contact Us