Skip to main content
Artykuł

Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej

Talent|Total Rewards|Wellbeing
COVID 19 Coronavirus

Podpis Krzysztof Gugała | marzec 18, 2021

Na początku marca Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, opublikowało wyniki badania dla sektora komunikacji marketingowej

Na początku marca 2021 Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, jedna z wiodących organizacji branżowych sektora reklamy w Polsce opublikowało wyniki 20-tej już dorocznej edycji badania wynagrodzeń, polityk HR i świadczeń dla sektora komunikacji marketingowej.

Stowarzyszenie konsekwentnie upublicznia główne wnioski z prowadzonych badań i ustalone rynkowe poziomy wynagrodzeń dla najważniejszych stanowisk.

Partnerem Stowarzyszenia w realizacji i opracowaniu wyników badania jest Willis Towers Watson Polska – Dział Wynagrodzenia i Talenty.

W bieżącym roku uczestnicy czekali na wyniki badania ze szczególną niecierpliwością, ponieważ miały wskazać rzeczywiste skutki pandemii C-19 na obszar wynagradzania i kosztów pracy, a tym samym na finalną rentowność organizacji.

Rezultaty badania wskazują, iż w sytuacji przedłużającego się kryzysu COVID organizacje starają się zachować równowagę pomiędzy dobrostanem pracowników (podwyżki stawek wynagrodzeń, rozwój pakietów benefitów, utrzymanie inwestycji w rozwój zawodowy) a kontrolowaniem kosztów prowadzenia biznesu, z powodu rosnących dodatkowych narzutów dla pracodawców.

Żywo również komentowane były opublikowane po raz pierwszy wyniki analiz różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Model badania objął również w tym roku nowe pojawiające się w organizacjach role, kompetencje i i tematy stojące w centrum zainteresowania pracodawców – na przykład planowane przez połowę firm zrekompensowanie częściowo zredukowanych płac w trakcie roku 2020. Żywo również komentowane były opublikowane po raz pierwszy wyniki analiz różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Wykazano, iż aktualna sytuacja w sektorze nie odbiega od przeciętnej praktyki rynkowej, (średnia płaca kobiet w sektorze prywatnym jest w Polsce niższa o 19% od średniej płacy mężczyzn) i winna skłaniać pracodawców do przyjęcia planów działań prowadzących do eliminacji nieuzasadnionych różnic.

Autor

Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia

Contact Us