Skip to main content
Artykuł

Nie tylko dane

Compensation Strategy & Design|Future of Work|Bienestar integral
N/A

Podpis Paweł Rębacz | marzec 25, 2021

w dniu 11 marca odbyło się spotkanie rozpoczynające kolejną edycję rynkowych badań wynagrodzeń, polityk i praktyk HR oraz świadczeń

Na spotkaniu zaprezentowano najnowsze trendy i dane związane z wynagrodzeniami i omówiono następujące tematy:

  • Przegląd metodyki badań rynkowych Willis Towers Watson
  • Omówienie najnowszych zmian wprowadzonych do sposobu realizacji i modelu badań
  • Omówienie przygotowanych materiałów dla uczestników badań, zwiększenie ich użyteczności

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane udziałem w badaniu do przekazania danych do końca maja 2021. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących realizowanych badań i procesu uczestnictwa zapraszamy do kontaktu.

Powiązane Rozwiązania

Contact Us