Skip to main content
Artykuł

Wzrosty kosztów pakietów medycznych, czyli co warto wiedzieć? Część II

Health and Benefits|Bienestar integral
N/A

Podpis Monika Czerwińska , Aleksandra Głogowska , Katarzyna Jałkowska i Aleksandra Karpińska | styczeń 6, 2021

Obecnie szacuje się, że koszty opieki medycznej na przełomie 2020 i 2021 r. wzrosną średnio o 8%. W Europie przewidywany jest wzrost o 5,7%.

W poprzednim materiale wprowadziliśmy Państwa w obszar opieki medycznej i przewidywanych wzrostów kosztów. W poniższym materiale chcielibyśmy wrócić to tego tematu i podzielić się z Państwem kolejnymi sposobami radzenia sobie ze skutkami wzrostu kosztów pakietów medycznych.

Treść pierwszej części materiału znajdziecie Państwo tutaj.

W materiale analizowaliśmy m.in:

  1. Wykorzystanie przepisów prawa zwalniających zarówno pracodawcę jak i pracownika z kosztu ZUSu polegające na Uprawnieniu pracownika do zakupu pakietów medycznych po cenach niższych niż rynkowe tzw. osiągane korzyści materialne.
  2. Wprowadzenie do programów medycznych Pracowniczych Programów Profilaktycznych.

W drugiej części, którą prezentujemy poniżej chcielibyśmy przejść do omówienia następujących sposobów radzenia sobie ze skutkami wzrostu kosztów pakietów medycznych:

  • Zastosowanie metod współpłacenia za pakiety medyczne
  • Wdrażanie nowych rozwiązań i konstrukcji w dotychczas funkcjonujących pakietach medycznych np. polisy refundacyjne

Zastosowanie metod współpłacenia za pakiety medyczne

Jedną z metod zmniejszenia dolegliwości  wzrostu kosztów pakietów medycznych jest zastosowanie metody współpłacenia (przeniesienie części kosztów na pracownika). Współpłacenie można wdrożyć na zasadzie proporcjonalnego lub kwotowego rozdzielenia kosztów, ale można też wprowadzić celowane współpłacenie np. udział własny w kosztach poszczególnych usług. Pracodawcy, którzy decydują się na rozwiązania, polegające na współpłaceniu za konkretne usługi (np. najczęściej wykonywane), powinni swoje decyzje oprzeć na analizach utylizacji poszczególnych zakresów usług.

Analizy utylizacji pozwalają na wyodrębnienie zakresu usług najwięcej ważących w kosztach pakietu i tak statystycznie najczęściej wykorzystywane usługi to konsultacje u specjalistów, badania laboratoryjne oraz diagnostyka.

Konsultacje - 75%, Badania laboratoryjne - 15%, Diagnostyka - 10%
Dane z własnych opracowań Willis Towers Watson Polska na podstawie analizy utylizacji klientów

Przykładowe rozwiązanie oparte na zastosowaniu udziału własnego - to program oparty na wdrożeniu określonej w formie procentowej wartości (np.20%) udziału własnego w kosztach opieki medycznej. Kluczowe założenia omawianego programu to:

  • zachowanie zakresu opieki medycznej,
  • konsultacje telemedyczne bez dopłat,
  • konsultacje stacjonarne i badania diagnostyczne – pacjent pokrywa 20% kosztów świadczenia.

Przy wdrażaniu takiego rozwiązania – ogromną rolę spełnia prawidłowo funkcjonująca Infolinia, która każdorazowo wskazuje kwotę dopłaty i objaśnia zasady jej uiszczania.

Włączając rozwiązanie  oparte na udziale własnym, cena pakietu medycznego średnio maleje o 30% - bez zmiany zakresu świadczeń, co w obecnym czasie epidemii jest dużą korzyścią dla pracodawcy.

Wdrażanie nowych rozwiązań i konstrukcji w dotychczas funkcjonujących pakietach medycznych np. polisy refundacyjne

Polisy refundacyjne, to nowe rozwiązania funkcjonujące na rynku opieki medycznej, które nie tylko obniżają koszty pakietów, ale też wychodzą naprzeciw najczęstszym zarzutom wobec funkcjonowania opieki medyczne tj. brak dostępu do lekarzy w oczekiwanym czasie i lokalizacji. Polisy refundacyjne  to produkty, za pomocą których można skorzystać z wizyty bądź badania w dowolnie wybranej placówce oraz u dowolnie wybranego lekarza, a ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty (częściowo bądź w całości) w zależności od posiadanego zakresu oraz warunków ubezpieczenia. Ceny wariantów ubezpieczenia zależne są od poziomu refundacji kosztów oraz zakresu świadczeń w danym pakiecie.

Autorzy

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy

Specjalista ds. Ubezpieczeń

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Benefitów

Specjalista ds. Ubezpieczeń

Powiązane Rozwiązania

Contact Us