Skip to main content
Artykuł

Zmiany legislacyjne w PPK

Health and Benefits|Retirement
N/A

Podpis Daniel Olejnik | październik 14, 2020

Aktualnie w funduszach PPK zgromadzonych jest już około 1,6 mld zł. Szacuje się, że do końca tego roku wartość tych aktywów może wzrosnąć do 4 mld zł.

Aktualnie w funduszach PPK zgormadzonych jest już około 1,6 mld zł. Szacuje się, że do końca tego roku wartość tych aktywów może wzrosnąć do 4 mld zł, ponieważ jesienią do programu przystąpi około 3,7 mln pracowników zatrudnianych wśród pracodawców wdrażających PPK w II oraz III turze.

Obecny poziom partycypacji w PPK wynosi około 40% wśród pracodawców zatrudniających 250 osób i więcej, co daje około 1,2 mln osób.

Obecny poziom partycypacji w PPK wynosi około 40% wśród pracodawców zatrudniających 250 osób i więcej, co daje około 1,2 mln osób.

Poniższa tabela przedstawia ilość zawartych umów w I turze, zgromadzone dotychczas aktywa oraz udział w rynku instytucji finansowych:

Udział rynkowy instytucji finansowych

Opracowanie własne na podstawie www.mojeppk.pl, www.analizyonline.pl
Instytucja Finansowa Liczba zarejestrowanych umów o zarządzanie Zgromadzane w PPK aktywa na 31.07.2020
(mln PLN)
Udział w rynku PPK
PKO TFI 1541 562,4 34,30%
TFI PZU Grupa PZU (Pekao i PZU)
łącznie ok 1000
231,8 (tylko PZU) 14,10%
Nationale-Nederlanden PTE 549 215,3 13,10%
NN Investment Partners TFI 177 138,3 8,40%
Aviva Investors Poland TFI 395 95,2 5,80%
AXA TFI 217 66,7 4,10%
TFI Allianz Polska 124 50,0 3,10%
Pekao TFI Brak danych 50,3 3,10%
Investors TFI 117 42,8 2,60%
PTE Pocztylion-Arka 8 34,1 2,10%
BNP Paribas TFI 96 30,5 1,90%
Millennium TFI Brak danych 12,7 1,90%
Generali Investments TFI 65 26,4 1,60%
Esaliens TFI 109 22,3 1,40%
Compensa TUnŻ Brak danych 15,9 1%
Santander TFI 82 31,8 0,80%
PFR TFI Brak danych 5,4 0,30%
Aegon PTE Kilkadziesiąt 3,9 0,20%
Skarbiec TFI 13 2,9 0,20%
BPS TFI Brak danych 0,1 0%

W konsekwencji zmian legislacyjnych, które zostały wywołane pandemią COVID-19, zmianie uległ termin wdrożenia PPK dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób (II tura). Zmiana ta została wprowadzona ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Tarcza Antykryzysowa) z dnia 31 marca 2020 roku.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy mieli obowiązek wdrożenia PPK najpóźniej do 11 maja 2020 roku, będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu na zawarcie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową do 27 października 2020r. a umowy o prowadzenie do 10 listopada 2020 r. Przesunięcie terminu wdrożenia PPK dla pracodawców z II tury na ten sam okres, co pracodawcy z III tury, spowodowało, że pod koniec 2020 roku około 75 000 firm będzie objętych obowiązkiem utworzenia PPK w tym samy terminie.

Zmianie uległa również strategia wdrażania PPK przez instytucje finansowe – większość instytucji finansowych w wyniku kumulacji dużej liczby pracodawców na ten sam termin zdecydowało się obniżyć poziom wsparcia dla Klientów poprzez ograniczenie spotkań sprzedażowych, całkowitą rezygnację ze spotkań informacyjnych dla pracowników oraz ograniczenie szkoleń dla osób obsługujących PPK wyłącznie do formy elektronicznej.

Autor

Ekspert ds. programów emerytalnych

Contact Us