Skip to main content
Artykuł

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą a ochrona w zakresie COVID-19

Health and Benefits|Wellbeing
N/A

Podpis Sylwia Ren , Marcin Kaczorowski i Piotr Kalinowski | październik 15, 2020

Wybierając się w podróż zagraniczną, warto zadbać o ubezpieczenie, które będzie obowiązywać również w przypadku zachorowania na COVID-19.

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ze względu na otwarcie granic i ponownie uruchomienie możliwości podróżowania poza granice RP, jest obecnie produktem wzbudzającym duże zainteresowanie. Wybierając się w podróż na zagraniczne wakacje czy też w delegację poza Polskę, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, które będzie obowiązywać również w przypadku zachorowania na COVID-19 a jego suma będzie wystarczająca na pokrycie kosztów ewentualnego leczenia i transportu ubezpieczonego do kraju zamieszkania – bez ubezpieczenia tego głównego ryzyka polisa turystyczna nie ma przecież aktualnie sensu.

Na początku ogłoszenia pandemii jedynie nieliczni ubezpieczyciele wyróżniali się na tle konkurencji (np. Warta czy Ergo Hestia), potwierdzając swoją odpowiedzialność na skutek zarażenia się wirusem. W ostatnim czasie do tego grona dołączyło wielu innych dostawców.

Ubezpieczyciele coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostosowują się do obecnej sytuacji, wprowadzając do ubezpieczeń turystycznych ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19. Na początku ogłoszenia pandemii jedynie nieliczni wyróżniali się na tle konkurencji (np. Warta czy Ergo Hestia), potwierdzając swoją odpowiedzialność na skutek zarażenia się wirusem. W ostatnim czasie do tego grona dołączyło wielu innych ubezpieczycieli, np.

 1. 01

  Generali

  W zakresie podróży zagranicznych pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na COVID-19. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.

 2. 02

  Nationale-Nederlanden

  Do ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego zostały włączone zdarzenia powstałe z tytułu pandemii, w tym również koszty związane z pomocą medyczną udzieloną w razie zachorowania na COVID-19. Wyłączone natomiast zostały koszty wynikające z działań wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych czy kosztów związanych z pobytem na kwarantannie (np. koszt hotelu).

 3. 03

  PZU

  Obejmuje ochroną zachorowanie na COVID-19 przy wyjazdach krótszych niż 30 dni, do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia.

 4. 04

  Signal Iduna

  Ochroną są objęte koszty leczenia na skutek zakażenia się SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2 wraz z ich mutacjami.

 5. 05

  AXA Assistance

  Obejmuje zachorowanie na COVID-19 do wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

 6. 06

  Ergo Hestia

  Nie zawiera wyłączenia pandemii i epidemii z zakresu ubezpieczenia. Hestia ponosi odpowiedzialność za każde nagłe zachorowanie w tym również nagłe zachorowania wynikające z zarażenia się SARS-CoV-2.

 7. 07

  Colonnade

  Wprowadzono w polisach biznesowych ryzyko zdarzeń związanych z COVID-19. Polisa działa mimo ogłoszonego stanu epidemii lub pandemii w kraju, do którego ubezpieczony się udaje.

Na polisie turystycznej nie warto oszczędzać, zwłaszcza w obecnej sytuacji, dlatego należy wybierać taką, w której suma ubezpieczenia kosztów leczenia to minimum 30-40 tysięcy euro lub więcej (w zależności od kraju wyjazdu). Zakres usług assistance powinien być możliwie jak najszerszy i oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem. W przypadku ubezpieczenia turystycznego warto też zwrócić uwagę na zapisy na certyfikacie lub OWU podkreślające ochronę ubezpieczyciela z tytułu pandemii (lub brak zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności).

W przypadku ubezpieczenia turystycznego warto też zwrócić uwagę na zapisy na certyfikacie lub OWU podkreślające ochronę ubezpieczyciela z tytułu pandemii (lub brak zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności).

Bardzo często pracownicy kontaktują się z nami bezpośrednio, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane ze zbliżającą się zagraniczną podróżą służbową i kwestią COVID-19:

Czy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą obejmuje ewentualne leczenie COVID-19? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Czy mógłbym/mogłabym otrzymać certyfikat z zaznaczeniem, że chroni ono zachorowanie na COVID-19?
Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje koszty związane z COVID-19? Mam tu na myśli koszty leczenia, transportu za granicą, ale także np. ewentualnej kwarantanny na miejscu?

Nadal kwestią otwartą pozostają koszty kwarantanny, czyli sytuacja, kiedy podróżujący zostanie zdiagnozowany jako nosiciel wirusa, nie będzie wykazywał żadnych objawów, ale będzie musiał zostać dłużej na przymusowych wakacjach. W większości przypadków kwarantanna profilaktyczna niezwiązana z leczeniem COVID-19 nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Są jednak pewne wyjątki np.:

 • Hestia pokryje koszt kwarantanny, która będzie odbywała się w szpitalu. Wyłączono natomiast pobyt w hotelu czy innym miejscu niebędącym szpitalem.
 • PKO Ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek objęcia kwarantanną (nie licząc kwarantanny zbiorowej).
 • Generali oraz PZU niedawno włączyły kwarantannę do zakresu ochrony.

Niestabilna sytuacja na świecie związana z rozpowszechnianiem się COVID-19 sprawia, że wiele osób zastanawia się czy planować kolejne podróże. Wsparciem w takiej sytuacji i poniekąd zachętą do podjęcia ryzyka może być ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży. Dzięki temu ubezpieczony może otrzymać zwrot kosztów poniesionych z tytułu anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia, które zostało wcześniej opłacone.

Zwracamy jednak uwagę, że aktualnie tylko nieliczni ubezpieczyciele proponują takie rozwiązanie – m.in. Signal Iduna deklaruje, że ochrona zadziała w przypadku rezygnacji z wyjazdu związanego z nagłym zachorowaniem na COVID-19 lub odmowy wpuszczenia na pokład samolotu. Również AXA zwróci koszty związane z rezygnacją z podróży w przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce, ale rezygnacja z wyjazdu spowodowana obawą przed zakażeniem została wyłączona z odpowiedzialności Towarzystwa.

Na ten moment nie zaobserwowaliśmy trendu dotyczącego wzrostu cen ubezpieczeń turystycznych. Nie jest to jednak wykluczone, szczególnie z uwagi na dodatkowe koszty ubezpieczycieli, takie jak: wymuszona hospitalizacja, pokrycie kosztów sanitarnych lub kosztów specjalistycznego personelu. Nie wiemy też jak długo potrwa czas pandemii i z jakimi ograniczeniami będziemy musieli się jeszcze zmierzyć.

Autorzy


Senior Insurance Broker

Specjalista ds. Ubezpieczeń

Powiązane Rozwiązania

Contact Us