Skip to main content
Post na blogu

Jak budować odporność w czasach niepewności

Ta chwila ma znaczenie

Future of Work|Health and Benefits|Inclusion and Diversity|Talent|Wellbeing
COVID 19 Coronavirus

Podpis Casey Hauch | kwiecień 1, 2020

Sposób, w jaki organizacje prowadzą swoją działalność w czasach niepewności, ma kluczowe znaczenie dla wyników biznesowych oraz ich zdolności do zachowania konkurencyjności.

Kryzys COVID-19 (coronavirus) nie tylko spotęgował, ale też znacząco przyspieszył wystąpienie zjawiska powszechnej niepewności, wielu wątpliwości i zmian związanych z przenoszeniem różnych procesów do bardziej globalnego i cyfrowego świata. Jednocześnie wiele organizacji oczekuje, że pracownicy będą nadążać za zmieniającym się miejscem pracy (w wielu przypadkach wirtualnie), uczyć się nowych technologii i procesów, ciągle doskonalić swoje umiejętności i kompetencje oraz pozostawać zaangażowani i produktywni. Biorąc pod uwagę doświadczenie pracowników, sposób, w jaki organizacje prowadzą działalność i zarządzają w tej nowej rzeczywistości, ma kluczowe znaczenie dla wyników biznesowych i zdolności organizacji do pozostania konkurencyjnymi.

Bardziej racjonalne elementy zmian, takie jak proces, technologia i zarządzanie, są zazwyczaj głównymi obszarami zainteresowania i wygodnymi usprawiedliwieniami dla organizacji i liderów. Ale często pomijane są bardziej emocjonalne czynniki, takie jak utrata autonomii, zmiana zachowania i zmiana kultury - które mają kluczowe znaczenie dla doświadczenia pracownika. Tu pojawia się pojęcie odporności.

Odporność jest definiowana jako zdolność do regeneracji lub łatwego przystosowania się do nieszczęścia lub pojawiających się zmian. Odbij się. Powstań. Jest to koncepcja, którą organizacje muszą opanować, aby przetrwać w takich momentach jak ten, momentach bezprecedensowych i historycznych zawirowań na świecie. Istnieje jednak szansa że my, pracownicy, menadżerowie, przywódcy, obywatele dzięki odporności możemy wyjść z tego silniejsi i lepsi. Co więc robią organizacje, aby zbudować swój mięsień odpornościowy? Prawdopodobnie za mało.

Dlaczego odporność ma znaczenie?

Ponieważ organizacje przywiązują znacznie większą wagę do kultury i celu, przywództwa, integracji i różnorodności oraz wellbeing jako krytycznych elementów doświadczenia pracowników, oczywiste jest, że odporność musi być częścią organizacyjnego DNA, aby zapewnić mu równowagę. Według naszego badania Future Chief People Officer, 99% respondentów uważa, że kierownictwo działu HR musi być przygotowane i mieć odwagę, aby się rozwijać, a także być w stanie wspierać w tym organizację. Odporni i sprawni pracownicy mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego poprzez tworzenie atmosfery gotowości do zmian i zdolności adaptacyjnych, a także poprzez zaszczepianie nowych zachowań oraz zwiększanie zaangażowania i utrzymania talentów.

Zmiany, z jakimi spotykają się ludzie w codziennej pracy są spotęgowane przez stres w ich życiu osobistym, co prowadzi do zacierania się linii między pracą a życiem osobistym bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku dzisiejszego kryzysu COVID-19. Wynikiem tego są wysokie koszty świadczeń zdrowotnych, utrata produktywności, absencja. Wszystko to prowadzi do wyjścia poza wellbeing fizyczny i emocjonalny. Niektóre firmy wplotły w swoje programy wellbeing odporność. Widać to doskonale programach mindfulness i medytacyjnych oraz w budowaniu umiejętności przywódców i menedżerów. Ale to dopiero początek.

Jak organizacje mogą budować odporność w czasach niepewności gospodarczej, rosnących wymagań, złożoności i zmian?

Demonstracja zaangażowania organizacyjnego na rzecz welllbeing.

W dzisiejszych niepewnych czasach wellbeing pracowników znajduje się obecnie na pierwszym miejscu wśród priorytetów pracodawców, chcących zapewnić swoim pracownikom zdrowie i odporność zarówno w pracy, jak i w domu. Organizacje mogą to urzeczywistnić na wiele sposobów, łagodząc stres pracowników, np. oferując elastyczną organizację pracy, wspierając silną kulturę pracy zespołowej i zachęcając jednostki do dokonywania zdrowszych wyborów oraz maksymalizowania dostępnych programów ochrony zdrowia i wellbeing. Zasadnicze znaczenie ma otwarte i częste informowanie o sposobach angażowania się na rzecz zdrowia i wellbeing pracowników. Liderzy i menedżerowie odgrywają tu kluczową rolę jako wzorce do naśladowania i rzecznicy, dlatego zapewnienie im odpowiednich informacji i zasobów ma kluczowe znaczenie.

Skupienie się na wellbeing emocjonalnym

Organizacje koncentrują się bardziej na wellbeing emocjonalnym swoich pracowników, ponieważ takie kwestie jak stres i poważniejsze schorzenia psychiczne wpływają na koszty i wydajność pracy. Zgodnie z Najlepszymi Praktykami w Badaniu Pracodawców w Ochronie Zdrowia w 2018 roku, 61% organizacji biorących udział w badaniu planowało opracować strategię lub plan działania w zakresie zdrowia behawioralnego dla całej firmy. Obejmuje to opracowywanie programów takich jak wsparcie doradcze lub Programy Pomocy Pracownikom (EAP) a także warsztaty dotyczące odporności i zarządzania stresem.

Wiele organizacji wprowadza również rozwiązania punktowe, które oferują spersonalizowane platformy coachingowe, takie jak meQuilibrium i Sleepio, aby zapewnić pracownikom dostęp do metod zwiększania odporności dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

W takich czasach ważne jest, aby ludzie czuli się połączeni, a nie samotni. Opowiadanie historii jest skutecznym sposobem na zmniejszenie stygmatyzacji i normalizację kwestii zdrowia psychicznego. Wiele organizacji organizuje różnego rodzaju filmy wideo i podcasty jak na przykład Ted talk, aby podkreślić historie ludzi, którzy nauczyli się radzić sobie z wyzwaniami i zachodzącymi zmianami w swojej pracy i życiu osobistym oraz na temat tego, jak odradzali się po zderzeniu z przeciwnościami losu. Ten rodzaj pozytywnego przekazu budzi zaufanie wśród ludzi, a także może pozostawić po sobie chęć inspirowania innych.

Budowanie zaufania

Kultura, która wspiera zaufanie, odpowiedzialność i elastyczność, jest katalizatorem odporności. Leaderzy mogą pomóc w stworzeniu odpowiedniej atmosfery i praktyk, które umożliwią pielęgnowanie i rozwijanie odporności wśród jednostek. Pracownicy potrzebują posiadać możliwość dbania o swoje potrzeby i mają tendencję do dbania o różne aspekty swojego życia, co pozwala im zachować równowagę.

Pomaga to również promować środowisko pracy, które inwestuje w zdrowie i wellbeing pracowników i ich rodzin, tworzy dobrze prosperujące środowisko pracy oraz wyznacza rozsądne i realistyczne oczekiwania na wszystkich szczeblach zespołu i pracowników. Gdy wszystko to istnieje, przyczynia się do rozwoju zwinnej, wydajnej i zrównoważonej organizacji poprzez poprawę wydajności, utrzymanie i zwiększenie zaangażowania.

Słuchajcie swoich pracowników

Utrzymanie skupienia na Twoim kliencie jest ważne, zwłaszcza teraz. Korzystanie z różnych czynności związanych z słuchaniem, takich jak wywiady indywidualne, grupy fokusowe (wirtualne i rzeczywiste) oraz badania pulsowe, pomaga w zrozumieniu pracowników i uzyskaniu ich punktu widzenia. Wyniki tych działań pomogą w opracowaniu strategii ukierunkowanych na gotowość do zmiany, zapewnienia całościowego doświadczenia pracowników i utrzymania ich zaangażowania.

Zachowaj swoją strategię Inclusion and Diversity (I&D) w centrum

I&D jest czymś więcej niż tylko wypełnieniem moralnego obowiązku - badania pokazały, jak I&D napędza wydajność organizacyjną. Organizacje, które generują zróżnicowane i rozbudowane pomysły od pracowników, mogą w lepszy sposób wprowadzać innowacje, podejmować ryzyko i rozwiązywać problemy w bardziej kreatywny sposób. Z kolei pracownicy potrzebują środowiska pracy, w którym czują się bezpiecznie, aby mieli możliwość swobody wypowiedzi, pełnego angażowania się w pracę, wniesienia swojego wkładu na swój własny sposób i zgodnie z własnymi możliwościami, odnoszenia sukcesów i stawiania czoła wyzwaniom.

Wdrożenie programów, które pomagają budować odporność

Organizacje jutra rozwijają i pielęgnują swoich pracowników, koncentrując się na działaniach, które wspierają ich w poruszaniu się po ciągle zmieniającym się świecie. Podczas gdy wystąpienie zakłóceń w miejscu pracy jest nieuniknione, pracodawcy muszą przyjąć podejście zorientowane na człowieka i pamiętać, że każdy człowiek inaczej radzi sobie ze zmianami.

Dostosowane do potrzeb inicjatywy i zaangażowanie pracowników w czasie, gdy są najbardziej potrzebne, stanie się największym atutem Twojej organizacji - Twoi pracownicy – będą mogli rozwijać się pomimo przeciwności losu.

Autor

North American Strategic Sales & Marketing Leader, Communication and Change Management

Powiązane rozwiązania

Contact Us