Skip to main content
Post na blogu

COVID-19: 4 sposoby ograniczania przez organizacje jego wpływu na wyniki finansowe

N/A
COVID 19 Coronavirus

Podpis Neil Thomas | marzec 9, 2020

Ponieważ efekt fali uderzeniowej COVID-19 jest odczuwalny na całym świecie, organizacje muszą złagodzić potencjalne skutki finansowe mogące mieć wpływ na wyniki finanoswe.

Niedawny wybuch epidemii COVID-19 wywarł ogromną presję na organizacje i zwrócił uwagę na wiele potencjalnie istotnych wyzwań, na które należy szybko zareagować. Skutki COVID-19 przenikają do codziennej działalności biznesowej i powodują zakłócenia w jej funkcjonowaniu. W jaki sposób organizacje mogą złagodzić potencjalne skutki finansowe mogące mieć wpływ na wyniki?

 1. 01

  Koszty kontroli.

  Natychmiastowym skutkiem pojawienia się COVID-19 było przerwanie łańcuchów dostaw i ogromne ograniczenie liczby osób podróżujących.

  Większość firm w swoich planach biznesowych przewidziała spowolnienie produkcji i dostaw podczas chińskiego Nowego Roku, ale ciągłe rozprzestrzenianie się wirusa spowodowało, że wiele chińskich fabryk w dalszym ciągu pozostaje zamkniętych a pojawiające się zakłócenia dalej będą zauważalne.

  Podobnie, malejąca liczba osób podróżujących, czy to z powodu ograniczeń nałożonych przez władze, czy też dobrowolnie rezygnujących z podróży, przekłada się na ogromny spadek dochodów dla branży turystycznej i wypoczynkowo-gastronomicznej.

  Istnieje możliwość że przedsiębiorstwa będą zwalniać pracowników, zwłaszcza w przypadku definitywnego zamykania fabryk. Jest to drastyczny krok, którego większość rządów chce uniknąć, dlatego wiele państw przygotowała pakiety wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż. Skutki dużych zwolnień dla pracowników, którzy i tak już cierpią z powodu traumy związanej z wybuchem epidemii, mogą mieć daleko idące konsekwencje.

 2. 02

  Uwzględnić w umowach klauzule dotyczące siły wyższej; w razie potrzeby uruchomić je.

  Jeśli nie jesteś w stanie zrealizować czy wywiązać się z warunków umowy w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego wpływu na łańcuchy dostaw, przeanalizuj dokładnie umowy i zwróć uwagę na postanowienia dotyczące siły wyższej. Niektórzy już to zrobili. Siła wyższa może umożliwić Ci uwolnienie się od zobowiązań wynikających z umowy, jeśli nie ma możliwości realizacji warunków umowy.

  Klauzule i jurysdykcje mogą różnić się w sposobie rozpatrywania i traktowania sytuacji, ale Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego wydaje chińskiemu przedsiębiorstwu certyfikaty siły wyższej uznające wybuch epidemii za zdarzenie dające podstawy do ochrony, co również wydaje się być stanowiskiem Krajowego Kongresu Ludowego.

 3. 03

  Porozmawiaj z kredytodawcą – odrocz spłatę długu.

  Rząd i środowiska finansowe są świadome trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. Większość z nich jest im przychylna i zdaje sobie sprawę z potrzeby wspierania przedsiębiorstw w tym, co, mamy nadzieję, będzie stosunkowo krótkotrwałym szokiem dla handlu. Jeśli spłata zadłużenia może stanowić dla przedsiębiorstwa problem, należy wcześniej porozmawiać na ten temat z kredytodawcami! W Singapurze banki wdrożyły takie działania jak tymczasowe zawieszenia spłaty zadłużenia dla dotkniętych skutkami wirusa klientów korporacyjnych i indywidualnych, wydłużenie terminów płatności w ramach instrumentów finansowania handlu oraz dodatkowe finansowanie kapitału obrotowego. Działania te są zgodne z wytycznymi dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw wydanymi przez Związek Banków w Singapurze. Władze samorządowe Singapuru wspierają też działania podejmowane przez instytucje finansowe w celu konstruktywnej współpracy z klientami poszkodowanymi przez COVID-19 przy jednoczesnym przestrzeganiu ostrożnych ocen ryzyka.

 4. 04

  Poszukaj pomocy rządowej.

  Wiele rządów szybko podjęło działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w tej trudnej sytuacji. Chiny udzielają wsparcia kluczowym przedsiębiorstwom i nakłaniają instytucje finansowe do zapewnienia szpitalom i organizacjom medycznym wystarczających środków finansowych, aby utrzymać ich działalność i dostawy. Peoples Bank of China zobowiązał się do utrzymania płynności na rynku finansowym. Na poziomie regionalnym, prowincja Hainan wprowadziła na rynek specjalnie zaprojektowany produkt ubezpieczeniowy, wspierany przez jednych z największych chińskich ubezpieczycieli, który ma pełnić rolę "stabilizatora społecznego". Przez program rozumie się pokrycie strat produkcyjnych, wynagrodzeń wypłacanych pracownikom objętym kwarantanną oraz kosztów poniesionych w związku z zawieszeniem działalności w wyniku epidemii.

  W Singapurze roczne sprawozdanie budżetowe przedstawione 18 lutego zawierało pakiet środków o łącznej wartości około 4,3 mld USD, mających na celu pomoc przedsiębiorstwom, pracownikom i gospodarstwom domowym w opanowaniu skutków epidemii. Hongkong opracował pakiet pomocy o wartości około 3,8 mld USD, z czego około połowa jest przeznaczona dla branż, które zostały poważnie dotknięte skutkami pojawienia się wirusa, w tym dla transportu i turystyki. Makau, w dużej mierze zależne od turystyki, a zwłaszcza kasyn, zaoferowało ulgi lub zwolnienia z różnych podatków związanych z turystyką na okres do sześciu miesięcy.

  Jak przedsiębiorstwa mogą przygotować się do wyjścia z tego kryzysu?

  Wszystkie firmy powinny skorzystać z okazji, aby przejrzeć swój Plan Ciągłości Działania (BCP) i dostosować go do panujących warunków.

  Ponieważ sytuacja na całym świecie nadal się zmienia, firmy muszą podejmować czasem trudne decyzje, aby utrzymać zdrową siłę roboczą i bilans finansowy.

  Zdecydowanie zalecamy, aby przed podjęciem próby powrotu do normalnych warunków działalności, organizacje opracowały i były gotowe do realizacji planu ciągłości biznesowej w fazie naprawczej.

  Willis Towers Watson jest dobrze przygotowany do wsparcia naszych klientów w obszarze analizy narażenia ich przedsiębiorstw na ryzyko pandemii. Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Author

Head of Claims, Asia
Willis Towers Watson

Kontakt

Willis Towers Watson w Polsce

Related content tags, list of links Post na blogu COVID-19 (koronawirus)

Powiązane rozwiązania

Contact Us