Skip to main content
O nas

Informacje ogólne

Wyobrażasz sobie przyszłość. Pomożemy Ci tam dotrzeć. Zarządzamy ludźmi, ryzykiem i kapitałem, aby napędzać wiodące na świecie przedsiębiorstwa.

O Willis Towers Watson

Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał.


Willis Towers Watson Polska

Największą wartością Willis Towers Watson są pracownicy – spółki zatrudniają w Polsce ponad 600 osób w tym ponad 175 brokerów ubezpieczeniowych. Kompetencje naszych pracowników potwierdzają stosowne egzaminy oraz certyfikaty.

Profesjonalizm i doświadczenie naszego personelu są gwarancją sprawnej i skutecznej obsługi. Zespół Willis Towers Watson w Polsce posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych. Zarówno w zakresie usług brokerskich jak i usług serwisowych, Klienci Willis Towers Watson mogą liczyć na fachową obsługę w kilku językach.

Willis Towers Watson w Polsce

Stale się rozwijamy, aby pomóc naszym klientom osiągnąć sukces.


Nasze wartości

Silna koncentracja na kliencie, nacisk na pracę zespołową, niezachwiana uczciwość, wzajemny szacunek oraz ciągłe dążenie do doskonałości to wartości leżące u podstaw bogatej historii Willis Towers Watson.

Koncentracja na kliencie

Naszym celem jest pomoc klientom w odniesieniu sukcesu. We wszystkich kontaktach i w każdym rozwiązaniu kierujemy się najlepszym interesem naszych klientów – dążymy do zrozumienia ich potrzeb, poszanowania ich punktów widzenia i przekraczania ich oczekiwań.

Praca zespołowa

Współpracując z jednym z nas, współpracujesz z nami wszystkimi. Naszym klientom zapewniamy innowacyjne rozwiązania i doradztwo na poziomie międzynarodowym, wykraczające poza standardy biznesowe, pełnione funkcje i granice państw. Współpraca pomaga nam wzajemnie odnosić sukces i tworzyć dodatkowe wartości.

Uczciwość

Nasi klienci inwestują w nas nie tylko swój czas i pieniądze – inwestują również swoje zaufanie. Dążymy do tego, aby zapracować sobie na to zaufanie poprzez nasz profesjonalizm, właściwe postępowanie i prawdomówność. Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania i wyniki wobec organizacji i ludzi, z którymi współpracujemy, w tym naszych klientów, udziałowców, organów regulacyjnych i siebie nawzajem.

Szacunek

Słuchamy się nawzajem i uczymy się od siebie. Wspieramy i szanujemy różnice, promujemy kulturę sprzyjającą integracji i działamy, opierając się na otwartości, uczciwości i rozstrzygając wątpliwości na korzyść naszych partnerów. W naszych relacjach wewnątrz i poza spółką kierujemy się uczciwością, sprawiedliwością i dobrą postawą obywatelską.

Doskonałość

Dążymy do osiągania i podtrzymywania doskonałości. Oznacza to przede wszystkim pełne zaangażowanie w doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty naszych pracowników. Nasi pracownicy zobowiązują się podnosić poziom swojej wiedzy, kompetencji i rozwijać zawodowo. Jako organizacja inwestujemy w narzędzia i możliwości pozwalające pracownikom na ciągły rozwój. W naszej działalności koncentrujemy się niezmiennie na innowacyjności, jakości i zarządzaniu ryzykiem.


Jesteśmy członkiem następujących organizacjiBPCC

BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA (BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE - BPCC)

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

POLSKA IZBA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

AHK

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

SPCC

SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Z korzeniami sięgającymi 1828 roku Willis Towers Watson zatrudnia 45 000 pracowników obsługujących ponad 140 krajów i rynków.

Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie.

Wspólnie uwalniamy potencjał.

Contact Us