Skip to main content

Nasze władze


John Haley

Chief Executive Officer

John Haley, CEO

John Haley jest Dyrektorem Generalnym Willis Towers Watson. Funkcję tę pełni od 4 stycznia 2016 roku.

Do firmy dołączył w 1977 roku. W swojej karierze piastował różne stanowiska, w tym Aktuariusza - doradcy dla kilku największych klientów firmy, a także Kierownika biura doradczego w Waszyngtonie i Kierownika globalnej praktyki ds. emerytur. John został mianowany Dyrektorem Generalnym w 1998 roku. Pod jego kierownictwem spółka przeszła trzy historyczne fuzje: w 2005, 2010 i 2016 roku, tworząc obecną firmę Willis Towers Watson.

John dodatkowo zasiada w zarządzie Instytutu Onkologicznego w Miami. Jest członkiem Fellow of the Society of Actuaries jak i Conference of Consulting Actuaries, pełnił funkcję powiernika w Fundacji Aktuariuszy. Wcześniej zasiadał w zarządach firm MAXIMUS oraz Hudson Global.

John posiada tytuł licencjata matematyki Rutgers College oraz jest stypendystą Graduate School of Mathematics Uniwersytetu Yale. Jest współautorem książki Fundamentals of Private Pensions (wydawnictwo University of Pennsylvania).


Mike Burwell

Chief Financial Officer

Mike Burwell

Mike Burwell pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Willis Towers Watson.

Zanim Mike dołączył do Willis Towers Watsonprzez 31 lat pracował w Pricewaterhouse Coopers LPP(PwC). Pierwsze 11 lat poświęcił praktyce reasekuracji, pracując dla licznych klientów audytorskich. W 1997 został Partnerem i rozpoczął praktykę obsługi pooperacyjnej PwC w Detroit. Po odniesieniu sukcesów w Detroit, zaproponowano mu przejęcie kierownictwa w regionie centralnym PwC gdzie ostatecznie pełnił funkcję Lidera Obsługi Operacyjnej w USA. W 2007 Mike został mianowany Dyrektorem Finansowym, a w 2008 dodatkowo objął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych w PwC USA. W 2012 został Wiceprezesem ds. Przekształceń na skalę globalna. Sprawując tę funkcję Mike zoptymalizował wydajność organizacji nadzorując wewnętrzne zespoły odpowiedzialne, między innymi za Kapitał Ludzki, Finanse, Technologie i procesy Globalnego Pozyskiwania Strategicznego. Mike podczas swojej kadencji obejmował także stanowisko Starszego Partnera ds. relacji z klientami.

Mike posiada tytuł z administracji biznesu Michigan State University i jest dyplomowanym Biegłym Rewidentem. W 2010 został mianowany Absolwentem Roku Michigan State University.


Nicolas Aubert

Head of Great Britain, CEO of Willis Limited

Nicolas Aubert

Nicolas Aubert zarządza Willis Towers Watson w Wielkiej Brytanii. Jest również Dyrektorem Generalnym Willis Limited, głównego podmiotu podlegającego regulacjom brytyjskim w grupie Willis.

Wcześniej Nicolas pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Willis w Wielkiej Brytanii. Przed dołączeniem do firmy Willis, pracował jako Dyrektor Operacyjny American International Group (AIG) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz jako Dyrektor Zarządzający AIG w Wielkiej Brytanii. Do AIG dołączył w czerwcu 2002 roku, by prowadzić AIG France, wcześniej pracował na różnych stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, w tym jako Dyrektor Zarządzający w Europie Południowej. Przed pracą w AIG, Nicolas pełnił różne funkcje kierownicze w ACE, CIGNA i GAN i GENERALI.

Nicolas pełni także funkcję Prezesa London Market Group, organizacji zawodowej reprezentującej wspólne interesy operatorów londyńskiego rynku ubezpieczeń, Lloyd's of London, IUA, LIIBA i LMA. Ukończył specjalistyczne studia magisterskie z zakresu prawa ubezpieczeniowego (DESS Assurances) na Uniwersytecie Panteon-Sorbonne w Paryżu i Institut des Assurances de Paris (Universite Paris-Dauphine) oraz MBA w Francuskim Ośrodku Badań nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (CHEA).


Anne Donovan Bodnar

Chief Administrative Officer and Head of Human Resources

Anne Donovan Bodnar

Anne Donovan Bodnar jest Dyrektorem Administracyjnym Willis Towers Watson i Szefem Strategii i Innowacji.

Wcześniej w roku 2010 Anne objęła stanowisko Dyrektora Administracyjnego w Towers Watson. W tym czasie była członkiem komitetu kierowniczego, współzarządzała stałymi inicjatywami ciągłego doskonalenia firmy, współtworzyła program integracji i różnorodności oraz nadzorowała pracę działu marketingu, zasobów ludzkich, obsługi administracyjnej oraz zmian wewnętrznych i komunikacji. W latach 2001 – 2010 Anne była Dyrektorem Zarządzającym działu zasobów ludzkich w firmie Towers Perrin. Wcześniej w swojej karierze pracowała na różnych stanowiskach odpowiedzialnych za zasoby ludzkie i doradztwo w firmie Towers Perrin, a także na stanowiskach operacyjnych i odpowiedzialnych za planowanie strategiczne firmy, która teraz funkcjonuje pod nazwą JPMorgan Chase.

W roku 2014 Anne została wybrana na stypendystkę programu On the Board, sponsorowanego wspólnie przez Uniwersytet Georga Washingtona oraz Międzynarodowe Forum Kobiet, które przygotowuje liderki do pełnienia funkcji w zarządach korporacji. W 1999 roku Anne została wpisana na listę Academy of Women Achievers YWCA. Anne jest także członkinią Międzynarodowego Forum Kobiet, we władzach nowojorskiego oddziału sprawowała funkcje zarządcze w latach 2014-2017. Jest niezależnym członkiem zarządu prywatnego biura rodzinnego w Nowym Jorku, które prowadzi szerokie działania charytatywne w dziedzinie sztuki i edukacji, a także jest aktywną absolwentką Smith College Museum of Art.

Anne uzyskała tytuł licencjata Smith College oraz M.B.B. Harvard Business School.


Matt Furman

General Counsel

Matt Furman

Matt Furman jest głównym Radcą Prawnym Willis Towers Watson.

Wcześniej Matt pełnił rolę głównego Radcy Prawnego w Willis, gdzie był członkiem Komitetu Operacyjnego Willis. W latach 2007 – 2015 Matt był Starszym Wiceprezesem, głównym Radcą Prawnym ds. ładu korporacyjnego i regulacji korporacyjnych grupy oraz Sekretarzem korporacyjnym dla Travelers.

W latach 2000 – 2007, Matt był Prawnikiem w firmie Goldman, Sachs & Co. w Nowym Jorku, gdzie był Wiceprezesem i zastępcą Radcy Prawnego w grupie finansowej i korporacyjnej. Wcześniej odbywał prywatną praktykę w Simpson Thacher & Bartlett w Nowym Jorku.

Matt uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Brown oraz dyplom prawniczy w Harvard Law School. Pełni funkcję Dyrektora Stowarzyszenia Pomocy Prawnej i jest członkiem Komitetu Doradztwa Inwestorom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA. W 2013 roku był stypendystą w David Rockefeller w Partnerstwie dla Nowego Jorku.


Adam Garrard

Head of International

Adam Garrard

Adam Garrard zarządza obszarem International w Willis Towers Watson.

Adam w Willis Group spędził ponad 20 lat, pełniąc różne funkcje menadżerskie na całym świecie. W latach 2012-2015 był RegionalnymDyrektorem Generalnym Willis Asia z siedzibą w Singapurze, skąd kierował strategią Willis na szybko rozwijających się rynkach w regionie. Wcześniej zajmował stanowiska Dyrektora Regionalnego w Europie kontynentalnej,Australii i Azji. W czasie pobytu w Azji spędził 18 miesięcy w Szanghaju, organizując pracę operacyjną Willis w Chinach.

Adam ma tytuł licencjata w zarządzaniu biznesem na Uniwersytecie De Montfort.


Julie Gebauer

Head of Human Capital and Benefits

Julie Gebauer

Julie Gebauer zarządza pionem Human Capital and Benefits w Willis Towers Watson.

Wcześniej była odpowiedzialna za obszar Talents and Rewards w Towers Watson. Julie pracuje w firmie od ponad 30 lat. Zajmowała szereg kierowniczych stanowisk, w tym szefa globalnych badań dotyczących efektywności pracowników. Julie otrzymała tytuł Licencjata z matematyki na Uniwersytecie Nebraska, gdzie została uhonorowana tytułem Chancellor's Scholar. Jest członkiem Phi Beta Kappa i Członkiem Stowarzyszenie Aktuariuszy oraz YWCA Academy of Women Achievers. Jest współautorką książki zatytułowanej "Uzupełnianie luki w zaangażowaniu: jak wielkie przedsiębiorstwa odblokowują potencjał pracowniczy dla lepszych rezultatów".


Joseph Gunn

Head of North America

Joseph Gunn

Joe Gunn kieruje Willis Towers Watson w Ameryce Północnej.

Wcześniej został mianowany Dyrektorem Regionalnym nowo połączonej jednostki Willis Towers Watson dla regionu północno-wschodniego, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie skonsolidowanego biznesu Metro, zarówno w Nowym Jorku jak i w Nowej Anglii. W firmie Willis Joe był krajowym Partnerem operacyjnym w regonie północno-wschodnim, a wcześniej Dyrektorem ds. rozwoju w Willis North America, a także Regionalnym Dyrektorem Operacyjnym w regionie centralnym firmy Willis North America.

Przed przyjściem do Willis w roku 2004, Joe kierował zespołem Rozwoju Klienta w firmie Marsh prowadzącej działalność w Teksasie Północnym, z siedzibą w Dallas. Pracował także jako Starszy Kierownik ds. kompleksowej obsługi klienta w dużych projektach, w których odpowiadał za ogólną satysfakcję klienta. Pracę w Marsh rozpoczął jako Koordynator w sektorze Employee Benefits.zaś swoją karierę zawodową w ubezpieczeniach zapoczątkowałw firmie Cigna Corp, gdzie obejmował stanowiska sprzedażowe w segmencie kredytów hipotecznych przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw.

Joe uzyskał tytuł licencjata nauk politycznych na Uniwersytecie Stanu Floryda. Poza sukcesami zawodowymi, Joe jest członkiem zarządu w Big Brothers Big Sisters z siedzibą w Nowym Jorku.


Carl Hess

Head of Investment, Risk and Reinsurance

Carl Hess

Carl Hess jest Dyrektorem Inwestycji, Ryzyka i Reasekuracji w Willis Towers Watson.

Początkowo Carl pracował w Willis Towers Watson w Ameryce Północnej jako Co-leader oraz Dyrektor Zarządzający obu Ameryk w Towers Watson. Wcześniej, w różnych rolach pracował także w Watson Wyatt, ostatnio jako Dyrektor Globalnej Praktyki Inwestycyjnej Watson Wyatt. Funkcję Dyrektora Zarządzającego Działalnością Inwestycyjną Towers Watson pełni od stycznia 2010r.

Carl jest członkiem Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz Konferencji Aktuariuszy. Zdobył tytuł licencjata Cum Laude z logiki i lingwistyki na Uniwersytecie Yale oraz certyfikat Analityka Ryzyka Korporacyjnego (CERA).


Todd Jones

Head of Corporate Risk and Broking

Todd Jones

Todd Jones zarządza obszarem Risk and Broking w Willis Towers Watson.

Wcześniej Todd był Co-leaderem w Ameryce Północnej w Willis Towers Watson, CEO w Willis North America, a także członkiem Komitetu Operacyjnego Grupy Willis. Był także Prezesem i Członkiem Zarządu The Willis Foundation, organizacji non-profit powiązanej z Willis Group Holdings. W latach 2010-2013 Todd był Prezesem Willis North America, a wcześniej Partnerem krajowym w północno-wschodnim regionie USA. Todd dołączył do Willis w 2003 r. jako Lider praktyki w Ameryce Północnej w ramach praktyki Executive Risks firmy Willis, nadzorując swoją ofertę odpowiedzialności zawodowej.

Przed dołączeniem do zespołu Willis Todd pełnił różne funkcje kierownicze w branży ubezpieczeniowej. Był Analitykiem finansowym, a także Bankierem korporacyjnym dla Banku Regionalnego, który jest obecnie częścią Wells Fargo.

Todd uzyskał tytuł licencjata w biznesie Uniwersytetu Wake Forest oraz tytuł M.B.A Stern School of Business na New York University.


Anne Pullum

Head of Western Europe

Anne Pullum

Anne Pullum kieruje regionem Europy Zachodniej w Willis Towers Watson.

Wcześniej Anne była Szefem Strategii Willis Group, odgrywając kluczową rolę w określaniu strategii grupy, działając we wszystkich segmentach biznesowych i obszarach funkcjonalnych. Anne dołączyła do Willis w maju 2014 r. przechodząc z firmy McKinsey & Company, gdzie obsługiwała klientów z branży finansowej i zasobów naturalnych. Wcześniej Anne prowadziła badania ekonomiczne w Greenspan Associates w Waszyngtonie, a także była Analitykiem w Goldman Sachs Equities Division w Londynie. Posiada tytuł MBA z INSEAD oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii międzynarodowej na Wydziale Spraw Zagranicznych Uniwersytetu Georgetown.


Gene Wickes

Head of Benefits Delivery and Administration

Gene Wickes

Gene Benefits zarządza Delivery and Administration w Willis Towers Watson.

W czasie powstawania Willis Towers Watson Gene był Dyrektorem Zarządzającym Towers Watson's Benefits Group. Gene ma 37-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie emerytur, ubezpieczeń, zarządzania planem i innych obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Wcześniej Gene pracował jako Starszy Konsultant i Aktuariusz zarówno w Watson Wyatt Worldwide jak i Towers Perrin.

Gene studiował na Uniwersytecie Brighama Younga, gdzie uzyskał tytuł licencjata z matematyki i magistra matematyki i ekonomii. Jest członkiem Towarzystwa Aktuariuszy i zapisanym aktuariuszem w ramach ERISA.


Contact Us