Skip to main content
Contact Us

Integracja i różnorodność: Zobowiązanie Willis Towers Watson


Nasza filozofia integracji i różnorodności

Wierzymy, że kultura oparta na integracji i różnorodności to jeden z podstawowych filarów działalności Willis Towers Watson. Inicjatywa ta wiąże się ze wszystkimi aspektami działania Willis Towers Watson i stanowi ich fundament. Ma ona wpływ na proces zatrudnienia i awansu, współpracę z klientami oraz funkcjonowanie naszych zespołów. Powód jest prosty: wymierne postępy w kwestii integracji i różnorodności niosą ze sobą wiele korzyści.

Integracja i różnorodność mają bezpośredni wpływ na nasz rozwój i doskonalenie. Właśnie dlatego tworzymy środowisko pracy nastawione na integrację wszystkich pracowników, w którym każdy jest wysłuchany, szanowany i ceniony za to, kim jest. Wierzymy, że budowanie zróżnicowanych zespołów, które wykorzystują nasze najlepsze pomysły i wysiłki, pomoże nam podejmować trafniejsze decyzje, zwiększać kreatywność i jeszcze lepiej wspierać klientów w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. To klucz do utrzymania przewagi konkurencyjnej – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nasza wizja dotycząca integracji i różnorodności

Mamy ponad 40 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 140 krajach. Chcemy być docelowym pracodawcą i miejscem, gdzie pracownicy działają wspólnie, tworząc jeden zespół. Wykorzystujemy nasze wyjątkowe perspektywy, aby pracować na sukces naszych klientów, nieustannie dążąc do perfekcji i doskonałych wyników. Nasze priorytety w zakresie integracji i różnorodności łączą się z tą wizją i pomagają nam ją realizować.

Priorytety przedsiębiorstwa dotyczące integracji i różnorodności

  1. Otwarcie drogi dla talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup
  2. Znaczące zwiększenie poziomu ogólnej różnorodności wśród przywódców, w tym także zwiększenie liczby kobiet
  3. Promowanie kultury opartej na integracji, poszanowaniu różnic i celebrowaniu wyjątkowości każdego z nas

Aktywne działanie na rzecz integracji i różnorodności w Willis Towers Watson

Nasze zobowiązanie to znacznie więcej niż słowa. Wprowadzamy je w życie każdego dnia w całej organizacji.

Nasz globalny kalendarz integracji i różnorodności służy do oznaczania wydarzeń z całego spektrum kulturowego, które stanowią okazję do celebrowania różnorodności naszej spółki oraz społeczeństwa, w którym działamy.

Globalny kalendarz integracji i różnorodności

Globalny kalendarz integracji i różnorodności
25–27 września Festiwal włączenia i różnorodności Dive In
października Miesiąc Historii Osób Czarnoskórych (Wielka Brytania)
10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Kolejnym celem globalnego kalendarza jest edukowanie pracowników oraz angażowanie ich w różne tematy i wydarzenia związane z różnorodnością, np. naszą coroczną inicjatywę PRIDE obchodzoną przez pracowników Willis Towers Watson we wszystkich krajach Europy i Ameryki od czerwca do sierpnia.

Willis Towers Watson obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018

Pracownicy Willis Towers Watson na całym świecie popierają tę celebrację ekonomicznych, politycznych i społecznych osiągnięć kobiet.

Nasze globalne i regionalne rady ds. włączenia i różnorodności

Globalna rada ds. integracji i różnorodności, sponsorowana przez Johna Haley'a – dyrektora generalnego, oraz Anne Bodnar – dyrektora ds. zasobów ludzkich, wyznacza standardy dla naszych globalnych inicjatyw związanych z tymi kwestiami. Jej działalność wspierają regionalne rady ds. integracji i różnorodności, które dostarczają informacje o lokalnych punktach widzenia i przekładają globalne priorytety na efektywne działania w poszczególnych regionach. Członkami rad są osoby zatrudnione w naszych przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach. Wszystkie one pracują nad tym, aby wdrażać działania w zakresie integracji i różnorodności na całym świecie oraz upewnić się, że podejmowane inicjatywy stanowią integralną część naszej działalności i są zgodne z naszymi priorytetami.

Nasze sieci integracyjne

Sieci integracyjne zostały stworzone, aby angażować talenty, wzmacniać więzi pomiędzy każdym z nas, a także pogłębiać nasze relacje z klientami oraz społecznościami, w których pracujemy i żyjemy. Stanowią one kluczowy aspekt naszych działań na rzecz angażowania i inspirowania pracowników. Aktywnie wspierają nasz cel, jakim jest rekrutowanie, zatrzymywanie i rozwijanie talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup. Każda sieć integracyjna ma dwoje sponsorów z kadry kierowniczej na poziomie globalnym i/lub lokalnym, którzy wykorzystują swoje wpływy, aby promować i wspierać misję sieci.

Do aktualnie istniejących sieci integracyjnych należą:

Kobiety i osoby wspierające — wsparcie potrzeb talentów płci żeńskiej, w tym nacisk na zwiększenie liczby kobiet wśród przywódców, mentoring, budowanie więzi z klientami oraz równowagę pomiędzy pracą a życiem.

LGBT+ — promocja wspierającego, opartego na szacunku i integracji środowiska pracy dla pracowników z całego spektrum orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Pragniemy angażować pracowników LGBT+, wzmacniać ich powiązania ze spółką oraz ułatwiać rozwój relacji z osobami LGBT+ w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy.

Głęboko wierzę, że ta sieć integracyjna, przy wsparciu przywódców i wolontariuszy, może zachęcić wszystkich, by byli dumni z tego, kim są – bez uprzedzeń oraz w sposób promujący integrację i różnorodność. Sądzę, że dzięki temu uda nam się stworzyć środowisko, w którym wszyscy pracownicy mogą wspólnie i harmonijnie pracować na sukces firmy”

Edwin „Whin” Principe | Dział zdrowia i świadczeń, Manila

Wielokulturowość — nacisk na potrzeby pracowników z różnych środowisk i zachęcanie do akceptacji poprzez naukę o różnych rasach, grupach etnicznych, religiach, językach i kulturach tworzących naszą organizację, a także ich celebrowanie. Możemy wykorzystać różnice pomiędzy grupami kulturowymi w spółce, aby lepiej służyć klientom i społecznościom, wśród których znajdują się osoby z tych grup.

Wsparcie osób niepełnosprawnych i chorych (Wielka Brytania i Azja) — dla wszystkich pracowników zainteresowanych kwestiami dotyczącymi niepełnosprawności, dobrego samopoczucia i zdrowia w pracy. Nasza działalność polega na stawianiu wyzwań, zwiększaniu świadomości na temat niepełnosprawności oraz usuwaniu barier w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i osób cierpiących na choroby przewlekłe. Ponadto upewniamy się, że osoby niepełnosprawne mają szansę wykorzystać swój potencjał.

Młodzi Profesjonaliści (Wielka Brytania i Europa Zachodnia) — tworzenie społeczności powiązanych, zaangażowanych, dobrze poinformowanych i nastawionych na karierę młodych profesjonalistów, którzy będą pracować na sukces Willis Towers Watson w przyszłości. Grupa zapewnia możliwość uczestnictwa w szkoleniach, budowania sieci kontaktów i rozwoju, a także oferuje platformę, na której młodzi profesjonaliści mogą dzielić się pomysłami i zabierać głos.

Dotychczasowe uznanie naszych wysiłków w zakresie integracji i różnorodnościRaport Corporate Equality Index publikowany przez Human Rights Campaign, 2015–2018

Raport Corporate Equality Index publikowany przez Human Rights Campaign, 2015–2018

Wyróżnienie Insurance Insider Honours, 2017, Wielka Brytania

Wyróżnienie Insurance Insider Honours, 2017, Wielka Brytania

Diversity Value Index Talent Management Magazine, 2014–2017

Diversity Value Index Talent Management Magazine, 2014–2017

Wyróżnienie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011–2018

Wyróżnienie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011–2018

Stonewall Diversity Champion

Członek Diversity Champion, 2015–2018

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Konsultant Roku, 2015