Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste Solution

Reassuranse

Områdene risiko, kapital og investering blir stadig mer komplekse. Mindre fast definerte ratingperioder, alternative kapitalkilder, konsolideringspress og endrede markeder for cyber-, ulykke-, livs- og helseforsikring er bare noen av de faktorene som påvirker dagens marked. Med Willis Re får du en reassuransesrådgiver som har nesten 200 års erfaring og er vant til å håndtere kompleksitet.

Vi vet hva som driver markedet ...

Mer enn 750 assurandører og reassurandører over hele verden stoler på at vår ekspertise vil gi dem oversikt over strategiske temaer og trender på forsikringsmarkedet. De har tillit til at vi bruker vår forståelse av tekniske og forretningsrelaterte spørsmål for å oppfylle deres individuelle krav. Vi arbeider i stadig større grad som bredt baserte risikorådgivere og hjelper kundene våre med å håndtere alle risikoaspekter.

Risikoplassering, strukturering og utførelse er fremdeles blant våre grunnleggende aktiviteter, men vi bistår også kundene våre innen forsikringsmatematikk-teknologi, kapitalmarkeder, modellering og aktiv kapital- og gjeldsforvaltning.

Meget god risikoinnsikt

Vi bruker avanserte analysemetoder i alt vi gjør: for å kvantifisere og forvalte risiko, for å optimalisere kapital/inntjening og for å fremme resiliens. I tillegg til de mange analyseverktøyene vi har utviklet for spesielle bransjer på reassuransemarkedet bruker vi Willis Towers Watsons store tekniske ekspertise og rådgivningserfaring. De utgjør grunnlaget for noen av forsikringsbransjens mest brukte programvareløsninger. Vårt mål er å fungere som en forlengelse av risikohåndteringsteamene og finansekspertene til kundene våre.

Ett team, ett mål

Dette krever et sterkt fokus på kundenes behov. Vi sørger for at dette ikke bare blir tomme ord. Vi har ett enkelt P&L som fremmer en integrasjonskultur og optimal service både i ulike land og bransjer. Uansett hvor kundene våre holder til: gir vi dem den beste ekspertisen for å kunne levere løsninger som er ledende i bransjen.

 

Related Solutions

Contact Us