Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste Solution

Forsikringsrelaterte verdipapirer

(Re)assurandørers muligheter til risikooverføring og diversifisering av kapital og det faktum at investorer fristes av ILS' manglende korrelasjon med andre aktivaklasser har ført til betydelig vekst i omsetningen av ILS. Willis Towers Watson hjelper kunder med å få tilgang til og forvalte ILS-kapasitet og investeringer.

Generelt sagt forbinder ILS forsikrings- og gjenforsikringsrisko med alternativ kapital. Mange deler av Willis Towers Watson berører ILS-kapitaldeltakelse:

  1. Som megler og forhandler av verdipapirer strukturerer og investerer Willis Towers Watson Securities i ILS-primærtransaksjoner og handler med ILS på sekundærmarkedet
  2. Som del av sin mellommann- og rådgiverrolle integrerer Willis Re og vårt selskapsrisiko og megler-team ILS-støttet kapasitet i kundenes gjenforsikrings- og forsikringsprogrammer
  3. Forsikringskonsultasjons- og teknologivirksomheten vurderer verdien til ILS-fondsporteføljer og leverer konsulenttjenester for å støtte ILS-transaksjoner
  4. Investeringsteamet gir institusjonelle investorer råd om investering i ILS og relaterte aktivaklasser
  5. Willis Towers Watson Management leverer forsikringsforvaltningstjenester til assurandører med spesielle formål som fasiliteter ILS- transaksjoner

Alle ILS-relaterte aktiviteter finner sted via enheter og personer som er autorisert og kvalifisert for denne spesifikke oppgaven, men eventuelt også på samarbeidsbasis der dette passer best.

Contact Us