Persbericht

Institutionele beleggers hebben moeite waarde te vinden in overvolle private-debt markt

Uit onderzoek van Willis Towers Watson blijkt dat de institutionele markt zich vooral richt op de relatief makkelijk te benaderen segmenten van de private debt markt

Augustus 29, 2018
| United Kingdom, United States

AMSTELVEEN, 28 augustus 2018 – Het wordt voor institutionele beleggers steeds lastiger om aantrekkelijke kansen te vinden in de categorie private debt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Willis Towers Watson waarbij is gekeken naar de belangrijkste uitgangspunten voor beleggers die zo effectief mogelijk in deze categorie willen beleggen.

Volgens het rapport Finding value in private debt is de populariteit van private debt onder beleggers fors toegenomen sinds Willis Towers Watson in 2015 het rapport Illiquid credit – playing the role of a (good) bank publiceerde; de allocaties tussen 2007 en-2017 zijn meer dan verdrievoudigd1. Willis Towers Watson is echter van mening dat beleggers zich hierbij te veel richten op de subcategorie ‘direct lending’, het rechtstreeks financieren van middelgrote bedrijven. Daardoor lopen ze kansen mis in andere subcategorieën die hogere rendementen kunnen bieden.

Chris Redmond, Global Head of Credit & Diversifying Strategies bij Willis Towers Watson: “De private-debt markt is in een vrij kort tijdsbestek aanzienlijk gegroeid en kent een, in toenemende mate gediversifieerde, groei. Nu de markt steeds breder wordt, wordt het ook steeds moeilijker de complexiteit ervan te doorgronden; daarom blijft het merendeel van de institutionele beleggers zich richten op het rechtstreeks financieren van middelgrote bedrijven. Het resultaat zijn hoge allocaties naar een krap marktsegment, waardoor de rendementen onder druk komen te staan en de risico's toenemen.”

Nu het rendementspotentieel voor dit marktsegment verslechterd is, moeten beleggers selectief zijn en blijven zoeken naar strategieën en marktsegmenten met de beste voor risico-gecorrigeerde rendementen, meent Willis Towers Watson.

Volgens het onderzoek vormt de toegenomen regelgeving voor banken en financiële instellingen nog steeds een belemmering voor deze van oudsher dominante kredietverleners. Hierdoor zijn deze partijen minder actief in deze markt en ontstaan kansen voor nieuwe beleggers. De aantrekkelijkste rendementen zijn dan ook te vinden daar waar de impact van de regelgeving het grootst is.

In het onderzoeksrapport stelt Willis Towers Watson dat vermogensbeheerders geneigd zijn zich te concentreren op ideeën die schaalbaar zijn, snel gefinancierd kunnen worden, en bovenal winstgevend zijn, waardoor iedereen uiteindelijk bij vrijwel dezelfde beleggingen uitkomt.

“In werkelijkheid blijken de kleinere en minder bekende ‘niche’ strategieën, die lastiger schaalbaar zijn en over het algemeen worden aangeboden door meer gespecialiseerde vermogensbeheerders, vaak het aantrekkelijkst te zijn, met name wanneer je te maken hebt met hogere waarderingen zoals we die tegenwoordig in de meeste beleggingen zien. Beleggers die bereid zijn samen te werken met teams die zijn gespecialiseerd in specifieke geografische regio’s en instrumenten, profiteren uiteindelijk op de lange termijn het meest”, licht Redmond toe.

Op vergelijkbare wijze worden beleggers die bereid zijn complexiteit te omarmen en openstaan voor beleggingscategorieën die ‘besmet’ zijn door slechte resultaten uit het verleden, waarschijnlijk ook goed beloond. “Het is belangrijk om de basisprincipes te begrijpen van het onderpand dat als zekerheid dient voor de lening die je verstrekt. Het is logisch dat veel beleggers aarzelen om zich als eerste te begeven op markten die in het verleden problemen hebben ondervonden”, aldus Redmond. “Particuliere hypotheken in de VS zijn hier een heel goed voorbeeld van. Wat ons betreft heeft deze sector laten zien dat de omstandigheden zijn verbeterd, zowel wat betreft rendement als risico.”

Redmond besluit: “In de afgelopen jaren is veel kapitaal naar de private-debt markt gestroomd, waardoor het tegenwoordig moeilijker is om toegevoegde waarde te vinden. Wij denken echter dat er aantrekkelijke mogelijkheden zijn voor beleggers die kritisch blijven, en dat beleggers die bereid en in staat zijn om een extra inspanning te leveren beloond zullen worden voor de genomen risico’s. Daarom proberen we in onze paper een aantal richtlijnen te geven om hier optimaal gebruik van te maken.”

In de Nederlandse institutionele markt ziet Willis Towers Watson ook steeds meer aandacht voor het illiquide deel van de kredietmarkt. Cees Harm van den Berg, verantwoordelijk voor het aanbod van oplossingen voor de Nederlandse markt, licht toe dat veel institutionele beleggers bekend zijn met het liquide deel van de markt, maar dat het besef is ontstaan dat door de zeer lage vergoeding voor het kredietrisico, de rendementen elders gezocht moeten worden. “Veel klanten die zich nu oriënteren op de beleggingsplannen voor volgend jaar, nemen hierbij ook het illiquide spectrum van de kredietmarkt mee. Wij zijn hier voorstander van, maar benadrukken ook de verschillen in karakteristieken en waarderingen binnen deze markt, zoals ook in het rapport worden benoemd, en de noodzaak om hier voldoende specialistische kennis en kunde voor te hebben.”

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 40.000 werknemers in meer dan 140 landen. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert. Together we unlock potential.

Footnotes

1. 2018 Preqin Global Alternative Report