Persbericht

Willis Towers Watson voorspelt belangrijkste ontwikkelingen voor M&A-markt in 2018

Februari 12, 2018
| Nederland

AMSTELVEEN, 12 februari 2018 — Willis Towers Watson presenteert de M&A voorspellingen voor 2018. Gabe Langerak, Western Europe M&A Leader, geeft duiding aan de trends en ontwikkelingen worden. De vier belangrijkste voorspellingen voor de M&A-markt leggen de nadruk op de effecten van de belastinghervormingen in de VS, de effecten van protectionisme, de motieven en risico’s voor deals in de tech sector en de groeiende focus op deals in het Europese medialandschap. 

1.  Amerikaanse belastinghervorming – waaraan gaan bedrijven hun financiële meevallers uitgeven?

De goedkeuring van ingrijpende belastinghervormingen door het Amerikaanse Congres afgelopen jaar verlichtte de onzekerheid rond de wetgeving, waardoor in 2017 een achterstand was ontstaan op uitgestelde transacties. In 2018 zullen kopers en verkopers baat hebben bij meer duidelijkheid over de wetgeving, waardoor ze beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over mogelijke transacties.

Daarnaast kunnen reducties van de vennootschapsbelasting en de aanmoedigingen om in buitenlandse dochterondernemingen geparkeerde fondsen terug te halen ertoe leiden dat Amerikaanse bedrijven middelen gaan gebruiken om groei te stimuleren door middel van acquisities, met name op de binnenlandse markt. Willis Towers Watson voorspelt dat de prijzen gaan stijgen en dat bedrijven daarom moeten oppassen dat ze niet teveel gaan betalen - wat in sommige gevallen onvermijdelijk zal zijn.

2. Protectionisme zet de wereld op z’n kop… alweer

In 2018 kan het Verenigd Koninkrijk meer duidelijkheid verwachten over de vraag of Brexit hen al dan niet een vriendschappelijke of een vechtscheiding gaat opleveren. Hoe dan ook, eind 2018 zullen we een duidelijker beeld hebben van de toekomstige impact van de Brexit op de M&A-markt. In de tussentijd wordt, ondanks de geopolitieke onzekerheid, een toename in M&A-transacties verwacht in het Verenigd Koninkrijk. Dit alles wordt gedreven door uitdagingen voor organische groei, het profijt van een zwakke pond voor internationale investeerders en de overvloed aan goedkope financieringsmogelijkheden.

Ondertussen, binnen de EU, zal Frankrijk korte metten maken met vakbonden en voorspelt Willis Towers Watson dat de overname van bedrijven die voorheen als strategisch werden beschouwd, toch wordt toegestaan.

Tot slot een vreemde wisseling in de verhouding tussen China en de VS. Terwijl China buitenlandse investeringsbeperkingen versoepelt, scherpt de VS deze juist aan met grotere controle omtrent regelgeving op zeer grote deals in gelijkwaardige industrieën. We zien dit jaar waarschijnlijk dat uitgaande investeringen van Chinese bedrijven aantrekken. De meerderheid van de deals zal ons inziens plaatsvinden in sectoren als infrastructuur en natuurlijke grondstoffen, die zijn afgestemd op China’s Belt en Road Initiative.

3.  Technologie deals tegen elke prijs: Damned if you do, damned if you don’t

In de laatste drie maanden van 2017 werden de helft van de M&A-deals waarbij techbedrijven doelwit waren, gesloten door kopers die zelf niet in technologie thuis zijn. In 2018 zullen bedrijven blijven kopen in plaats van bouwen om de benodigde technologieën en capaciteiten in huis te halen. Door het snelle tempo van technische acquisities stegen de prijzen in 2017. Er wordt verwacht dat dit kopers in 2018 niet zal afschrikken. Zeker omdat sommige doelwitten als onmisbaar gezien worden, ook al is het potentieel voor waardecreatie op korte tot middellange termijn kleiner.

De keerzijde van zulke tech acquisities door ouderwetse bedrijven is dat zij de acquisities gebruiken om hun bedrijf met succes opnieuw in te richten, maar daarbij moeite hebben om het talent dat ze kopen te behouden. Bedrijfsleiders zullen moeten kiezen tussen twee kwaden: risico lopen als ze geen strategische deals sluiten of risico lopen als ze dat wel doen, omdat zij er niet in slagen om deze succesvol te implementeren wanneer cruciaal talent weggaat of betrokkenheid verliest.

Willis Towers Watson voorspelt dat er veel meer druk zal worden uitgeoefend op deal teams om de deal simpelweg te sluiten, en vervolgens gedwongen te worden om waarde te creëren uit een onmogelijke combinatie. Zo worden ook gedurfde aankopen door techbedrijven van ouderwetse grootmachten verwacht.

4.   Meer media deals - Europa in het vizier

Media zijn lange tijd een spannende sector geweest voor M&A. Na een stroom van voorpaginanieuws waardige overnames geleid door de VS in de afgelopen jaren bereikt deze sector nu de beperkingen die door wet en regelgeving opgelegd worden. De VS is een steeds moeilijkere markt, maar we kunnen verwachten dat het tempo elders zal aantrekken als de deals in deze sector economisch zinvol blijven. Europa, met zijn gefragmenteerde media sector, lijkt de aangewezen regio om naar te kijken. Hoewel het keuzeaanbod is uitgebreid, lijken de markten tamelijk verzadigd en lijkt een golf van consolidaties nabij.

“In 2018 gaat het aantal deals vermoedelijk aantrekken omdat rentetarieven beginnen te stijgen en de markt profiteert van meer duidelijkheid over de richting van de Amerikaanse belastinghervormingen en de Brexit”, aldus Langerak. “Echter, ondanks de verbetering van de randvoorwaarden en lage kapitaalkosten voor strategische kopers, zal de M&A-sector blijven kampen met onrust en onzekerheid. Ondernemingen kunnen niet meer kunnen terugvallen op traditionele manieren van integreren en zullen wellicht meer flexibel moeten zijn in hun aanpak om waarde te creëeren en talent te behouden. Dit vereist niet alleen andere integratiestrategieën, maar ook nieuwe organisatiemodellen. Hoewel ons eigen onderzoek naar het behouden van talent een recente daling van retentiebudgetten laat zien, zullen bedrijven deze trend moeten ombuigen om hun investeringen in menselijk kapitaal te realiseren.”

Over Willis Towers Watson M&A

Willis Towers Watson’s M&A Practice combineert onze expertise in risico- en menselijk kapitaal om een volledig aanbod aan M&A-diensten en oplossingen te bieden die betrekking hebben op alle fases van het M&A-proces. We hebben speciale expertise op het gebied van planning, due diligence, risico-overdracht en posttransactie-integratie; onderdelen die het succes van elke transactie bepalen.

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 40.000 werknemers in meer dan 140 landen. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert. Together we unlock potential.