Persbericht

Waardecreatie aandelen steeg 5% door overnames en fusies in 2016

Vijf overnamevoorspellingen voor 2017

Januari 23, 2017
| China, Frankrijk, Duitsland +3 more
 • Nederland
 • United Kingdom
 • United States

AMSTELVEEN, 23 januari 2017 — Hoewel de index een outperformance liet zien door overnames en fusies in 2016 (5,4%), bleef het aantal overnames en fusies dat jaar (942) toch achter ten opzichte van 2015 (1041), blijkt uit de Quarterly Deal Performance Monitor van Willis Towers Watson. Wereldwijd presteerden overnames en fusies het beste op nationaal niveau (7,6%) en van de continenten ging dit jaar Noord-Amerika aan kop met 429 geslaagde transacties, gevolgd door Azië-Pacific (314) en Europa (171). Op basis van de cijfers van 2016 en de huidige politiek-economische ontwikkelingen voorspelt de broker en solutions provider dat zich onder andere de nationale transactietrend door zal zetten in 2017.

“Door het recordaantal transacties dat in de laatste twee weken van 2016 werd afgerond, kwamen de eindejaarscijfers aanzienlijk dichter bij het omzetvolume van 2015 en van het volume dat werd verwacht voor 2016,” aldus Gabe Langerak, Head Corporate Mergers and Acquisitions voor West-Europa, Willis Towers Watson. "Toch is de outperformance die in 2015 werd gehaald, niet overtroffen in 2016. Deze daling leert ons dat investeerders waarschijnlijk in mindere mate vertrouwen op de competentie van de overnemende partijen om diverse bedrijfsmodellen met elkaar te integreren en groei op de lange termijn te realiseren.”

Voorspellingen voor overnames en fusies in 2017

Voor het komende jaar doet Langerak op basis van eerdere cijfers, de huidige politieke en economische ontwikkelingen en gesprekken met cliënten en collega's, de volgende vijf voorspellingen:

 1. Nationale transacties voeren de boventoon
  Zakelijke leiders gaan op zoek naar groei door middel van fusies en overnames in eigen land, mede aangewakkerd door de huidige economische en politieke factoren die de binnenlandse transacties stimuleren. Door Trump worden vooral Noord-Amerikaanse bedrijven gedwongen binnen de grenzen te investeren, in plaats van internationaal. In Europa speelt ook een periode van politieke onzekerheid met verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland, de gevolgen van de Brexit en het Italiaanse referendum. Ook deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het transactievolume. De dealmakers die echter op het juiste moment op de juiste plek zijn, worden ruimschoots beloond.
 2. Kolossale, maar minder, megadeals
  In het huidige onzekere klimaat denken overnemende partijen langer na over grote overnames: ze (her)overwegen hun eigen competenties om de overnames tot een succesvol einde te brengen en er vervolgens bedrijfswaarde mee te creëren. Tegelijkertijd biedt de economische en politieke ambiguïteit kansen die overnemende partijen moeilijk kunnen weerstaan.'Megadeals' van € 10 miljard hadden lange tijd de aandacht in de economische pers, maar 2017 wordt het jaar waarin dergelijke transacties niet langer vermeldenswaardig zijn; een nieuwe categorie 'kolossale overnames', overnames van meer dan € 100 miljard, doet zijn intrede.
 3. Meer waardecreatie door overnames en fusies
  2017 wordt een jaar van bezinning. Door scherper toezicht van aandeelhouders zullen zakelijke leiders zich meer inspannen om grotere waarde te creëren uit activiteiten ná de transactie. Denk hierbij aan het afstoten van activa die niet tot de kernactiviteiten behoren, of ondermaats presteren. Zodoende worden contanten gegenereerd waarmee toekomstige bedrijfsontwikkeling wordt gestimuleerd.
 4. Fusies, overnames en grotere sociale verantwoordelijkheid (CSR)
  Vanwege de populistische politieke bewegingen en de groeiende sociale onrust in ontwikkelingslanden, moeten ondernemingen die in 2017 uitbreiden naar overzeese gebieden in grotere mate verantwoording afleggen voor hun beloofde bijdrage aan lokale economieën. Het scheppen van banen, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten staan hoger op de agenda’s. Vooral partijen die zoeken naar een mondiale uitbreiding op nieuwe markten worden geconfronteerd met verscherpte waakzaamheid van toezichthouders en politici.
 5. Analyses verkorten onderhandelingstijd
  Onderhandelaars zullen intensiever gebruik maken van gegevens om due diligence en voorziene integratieactiviteiten te ondersteunen. Dit leidt tot kortere onderhandelingstijden en waardecreatie, en versnelt de acceptatie van het gebruik van analyses in de toekomstige organisatie. Hierdoor kunnen bestuursleden de vastgestelde synergie sneller leveren.

“2017 wordt voor dealmakers een jaar van omslag in hun zoektocht naar kansen. Er zijn vele uitdagingen, zowel op politiek vlak als door de economisch onzekere situaties, maar er liggen even zoveel kansen voor professionals die zich bezighouden met fusies en overnames. Succesvolle ondernemingen kunnen kansen benutten en omzetten in resultaten,” aldus Langerak.

Ieder kwartaal presenteert Willis Towers Watson, in samenwerking met de Cass Business School, de Quarterly Deal Performance Monitor; de langst bestaande, ononderbroken mondiale studie naar afgeronde fusies en overnames. Hieruit bleek voor 2016 het volgende:

 • Hoewel de outperformance van overnames en fusies ten opzichte van de index1 5,4% bedroeg in 2016, was er na een periode van een outperformance van 10,1% in 2015, sprake van een terugval.
 • In 2015 vond een recordaantal2 van 1041 fusies en overnames plaats; dit viel in 2016 terug naar 942.
 • In 2016 vonden de meeste succesvol afgeronde transacties plaats in Noord-Amerika, namelijk 429, gevolgd door Azië-Pacific met 314, Europa met 171 en 28 afgeronde transacties in de rest van de wereld.
 • Nationale fusies en overnames (7,6% boven de index) lieten de beste resultaten zien, gevolgd door grensoverschrijdende transacties (6,8%), sectoroverschrijdende (5,8%) en sectorgebonden (5,4%) transacties.
 • In de laatste twee weken van 2016 werd een recordaantal transacties (72) afgerond, vergeleken met slechts 48 deals voor dezelfde periode in 2015.

Methodologie Willis Towers Watson QDPM

 • Analyses zijn uitgevoerd vanuit het perspectief van de overnemende partij.
 • De performance van de aandelenkoersen  in een kwartaal is berekend als procentueel verschil in de aandelenprijs aan het einde van het kwartaal ten opzichte van zes maanden daarvoor.
 • Alle deals waarbij de overnemende partij minder dan 50% van de aandelen van de over te nemen entiteit bezat na de overname zijn niet meegenomen. Alle deals waarbij de overnemende partij meer dan 50% van de over te nemen partij al in handen had voor de transactie plaatsvond, zijn verwijderd.
 • Alleen afgeronde fusies en overnames met een waarde van minimaal $100 miljoen zijn bestudeerd voor dit onderzoek.
 • Data over de bestudeerde deals zijn afkomstig van Thomson Reuters.

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 39.000 werknemers in meer dan 120 landen. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert.

Voetnoten

1. MSCI World Index wordt als standaard gebruikt.
2. Willis Towers Watson QDPM begon in 2008 met het registreren van data.