Skip to main content
Persbericht

Millennials twee keer vaker stress dan ouders

30 procent millennials klopt met stress aan bij leidinggevende

N/A
N/A

Augustus 1, 2018

De helft van de Nederlandse professionals (51%) verwacht dat hun werkgevers hen actief aansporen tot een gezondere levensstijl. Ruim een derde (35%) vindt dat zij door hun werkgevers financieel beloond moeten worden voor het naleven van een gezonde levensstijl.

AMSTELVEEN, 1 augustus 2018 – Millennials (mensen geboren tussen 1980 en 2000 ) ervaren ruim twee keer zo vaak hoge of bovengemiddelde stress ten opzichte van hun ouders (39% vs. 18%). Generatie X (geboren tussen 1956 en 1970) ligt hier tussenin, met 29 procent. Bovendien leed ruim een kwart (27%) van de millennials de afgelopen twee jaar aan zware stress, angsten of depressies. Generatie X (18%) en de babyboomers (12%) hebben hier minder vaak last van. Dit blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson, waarin zo’n 1.000 Nederlandse werknemers zijn gevraagd naar hun mening ten opzichte van hun gezondheid en arbeidsvoorwaarden.

Millennials zoeken vaker hulp

Aan de andere kant komt uit het onderzoek naar voren dat millennials makkelijker kunnen praten over hun stress gerelateerde problemen. Vier op de tien (41%) millennials zoekt in geval van stress steun bij vrienden, familieleden of collega’s. Bij Generatie X (27%) en de babyboomers (20%) ligt dit percentage een stuk lager. Drie op de tien millennials (30%) geven aan bij hun leidinggevende aan te kloppen in geval van stress. Bij Generatie X ligt dit percentage slechts op de helft (15%) en bij babyboomers nog lager (12%). Daarnaast geeft bijna de helft van de millennials (43%) aan dat ze externe hulp zullen zoeken, van bijvoorbeeld een arts, tegenover 30 procent van Generatie X en 25 procent van de babyboomers.

Hulp op maat

“De bewustwording rondom het thema stress op het werk neemt gelukkig toe, en steeds meer werkgevers ondernemen actie om deze problematiek aan te pakken”, zegt Lex Moerings Head of Health & Benefits Benelux bij Willis Towers Watson. “Aangezien het ontstaan van stress verschillende oorzaken heeft, zullen ook de ondersteuningsbehoeften verschillen. Millennials spreken vaak makkelijk over hun problemen en reageren daardoor wellicht ook beter op begeleiding of therapie. De beste aanpak van mentale problemen dient daarom een breed pakket initiatieven te omvatten, van eenvoudig bewegingsplan tot en met medische behandeling.”

Verschillende manieren omgaan met stress

Medewerkers kunnen op verschillende manieren omgaan met hun hoge stressgevoelens. Ruim een derde van de millennials (37%) leeft zich uit in hun vrije tijd om stress te bestrijden en 45 procent trakteert zichzelf op winkeltherapie. Generatie X (24%) en de babyboomers (14%) leven zich veel minder vaak uit in hun vrije tijd om hun stress tegen te gaan. Ook is winkeltherapie bij zowel Generatie X (14%) als de babyboomers (12%) een stuk minder gebruikelijk. 

Vrouwen vaker gestrest dan mannen

Het onderzoek laat ten slotte ook zien dat vrouwen vaker met stress kampen dan mannen. Meer dan drie op de tien vrouwelijke respondenten (32%) lijdt aan hoge of bovengemiddelde stress, en 27 procent heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met ernstige stress, angsten of depressies. Bij mannen is dat respectievelijk 28 procent en 15 procent.

Over het onderzoek

De Global Benefits Attitudes Survey onderzoekt de houding van werknemers tegenover hun gezondheid, welzijn en arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek werd uitgevoerd in juli en augustus 2017 onder 986 medewerkers van middelgrote en grote ondernemingen in Nederland.

Over de health & benefits-praktijk van Willis Towers Watson

Het Health & Benefits-team van Willis Towers Watson helpt organisaties om de kosten en niveaus van ziekteverzuim terug te dringen en daarnaast om goed personeel vast te houden. Het team ondersteunt organisaties met op maat gesneden arbeidsvoorwaardenpakketten, zorgverzekeringen, programma’s voor personeelsondersteuning en stress-management, en gezondheids- en verzuimprogramma’s. Willis Towers Watson helpt werkgevers via hun gespecialiseerde claimmanagementteam om de frequentie en kosten van claims op zorg- en inkomensbeschermingspolissen te verlagen. Ze slagen erin om mensen structureel sneller aan het werk te laten gaan door ze tijdens afwezigheid deskundige ondersteuning te bieden.

Related content tags, list of links Persbericht Nederland