Skip to main content
Persbericht

Nederlandse werknemer wil financiële beloning voor gezonde levensstijl

N/A
N/A

Juli 20, 2018

De helft van de Nederlandse professionals (51%) verwacht dat hun werkgevers hen actief aansporen tot een gezondere levensstijl. Ruim een derde (35%) vindt dat zij door hun werkgevers financieel beloond moeten worden voor het naleven van een gezonde levensstijl.

AMSTELVEEN, 23 juli 2018 - Organisaties bieden steeds vaker gezondheids- en welzijnsprogramma’s aan om een gezonde levensstijl onder de medewerkers te stimuleren. Andersom verwacht de helft van de Nederlandse professionals (51%) dan ook dat hun werkgevers hen actief aansporen tot een gezondere levensstijl. Bovendien vindt ruim een derde (35%) dat zij door hun werkgevers financieel beloond moeten worden voor het naleven van een gezonde levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. In het onderzoek zijn zo’n 1.000 Nederlandse werknemers gevraagd naar hun houding tegenover hun arbeidsvoorwaarden en gezondheid en welzijn op de werkvloer.

Gedeelde prioriteit

Lex Moerings, Head of Health and Benefits Benelux bij Willis Towers Watson adviseert bedrijven hier voorzichtig mee om te gaan: “Het is begrijpelijk dat bedrijven geneigd zijn hun werknemers financiële incentives te bieden voor een gezonde levensstijl. Dit kan echter ook een reactie zijn op problemen die meer diepgaande antwoorden vereisen. Bovendien moet de zorg voor de gezondheid van medewerkers een gedeelde prioriteit zijn van werkgever en werknemer en mag dit niet worden gezien als een extra taak waarvoor werknemers gecompenseerd moeten worden. Wat wel belangrijk is voor bedrijven is om hun bestaande programma’s kritisch te bekijken, om deze beter af te stemmen op de persoonlijke behoeften en gezondheidsdoelen van medewerkers.”

Communiceren is essentieel

“Een goede oplossing begint vaak met het stellen van kritische vragen over de bestaande programma’s en regelingen. Daarnaast kunnen werkgevers meer inspelen op de behoeftes van technisch onderlegde, gezondheidsbewuste en altijd drukke medewerkers door bijvoorbeeld het gebruik van fitnesstrackers, het focussen op meditatie-apps, of het toevoegen van een competitief element”, aldus Lex Moerings..

“Je ziet vaak dat nieuwe initiatieven en welzijnsprogramma’s in eerste instantie veelbelovend van start gaan, maar dat de belangstelling afneemt op het moment dat werknemers eraan gewend raken, waardoor ook het positieve effect op de gedragsverandering afneemt. Het is daarom van belang om de aandacht en motivatie van de werknemer te blijven stimuleren. Communicatie is hierbij essentieel. Regelmatige, effectieve berichtgeving is een manier om de deelname te versterken en het risico van passiviteit of afhaken te beperken.”

Stijging ‘wellness-beloningen’

Doorgaans bestaan traditionele financiële incentives uit prestatie-afhankelijke bonussen, winstdeling of woon- en autoregelingen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘wellness-beloningen’. Werknemers kunnen deze beloningen besteden aan bijvoorbeeld gezondheidsonderzoeken, fysiotherapie, lidmaatschappen van sportscholen of sportclubs, of een verblijf in een wellness-centrum.

Uit onderzoek komt naar voren dat de vraag naar deze incentives onderdeel is van een groter probleem, namelijk te weinig medewerkersbetrokkenheid richting nieuwe initiatieven. Op dit moment is slechts 24 procent van de werknemers van mening dat de huidige initiatieven aan hun behoeftes voldoen.

Over het onderzoek

De Global Benefits Attitudes Survey onderzoekt de houding van werknemers tegenover hun gezondheid, welzijn en arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek werd uitgevoerd in juli en augustus 2017 onder 986 medewerkers van middelgrote en grote ondernemingen in Nederland.

Over de health & benefits-praktijk van Willis Towers Watson

Het Health & Benefits-team van Willis Towers Watson helpt organisaties om de kosten en niveaus van ziekteverzuim terug te dringen en daarnaast om goed personeel vast te houden. Het team ondersteunt organisaties met op maat gesneden arbeidsvoorwaardenpakketten, zorgverzekeringen, programma’s voor personeelsondersteuning en stress-management, en gezondheids- en verzuimprogramma’s. Willis Towers Watson helpt werkgevers via hun gespecialiseerde claimmanagementteam om de frequentie en kosten van claims op zorg- en inkomensbeschermingspolissen te verlagen. Ze slagen erin om mensen structureel sneller aan het werk te laten gaan door ze tijdens afwezigheid deskundige ondersteuning te bieden.

Related content tags, list of links Persbericht Nederland