Skip to main content
Persbericht

Europese bedrijven maken meer gebruik van cash bonussen om toptalent vast te houden na fusies en overnames

Europese bedrijven passen verschillende incentives toe om talent en leiding aan boord te houden

N/A
N/A

Juli 10, 2018

Uit de M&A Retention Study blijkt dat 78% van de Europese overnemende partijen erin slaagt om via doelgerichte regelingen 80% van de werknemers te behouden.

AMSTELVEEN, 10 juli 2018 - Uit de laatste M&A Retention Study van Willis Towers Watson blijkt dat 78% van de Europese overnemende partijen erin slaagt om via doelgerichte regelingen minimaal 80% van de werknemers te behouden. Daarmee doen de bedrijven het beduidend beter dan in 2014 toen slechts 68% van de ondervraagden deze drempel behaalde.

Dit sterke resultaat weerspiegelt de verbeteringen die bedrijven de afgelopen jaren hebben doorgevoerd om zogenaamde ‘key’ medewerkers die cruciaal zijn voor het succes van een M&A transitie, te behouden.

Andere benadering Europese overnemende partijen

Ook toont het onderzoek aan dat overnemende partijen in Europa vaker een andere benadering toepassen om personeel te behouden dan hun collega’s in de rest van de wereld:

  1. Senior leidinggevenden worden in Europa vaak al op een eerder moment betrokken in het fusie-en overnameproces dan elders. In 34% van de gevallen worden zij gevraagd om een overeenkomst te tekenen voorafgaand aan de eerste ondertekening van de overnamedeal. Wereldwijd ligt dit percentage 10% lager (24%).
  2. Europese overnemers bieden in plaats van een vast bedrag, vaker bonussen aan in de vorm van een percentage van het basissalaris. In Europa ligt dit percentage op 55%, wereldwijd is dit bij 45% van de bonussen het geval.
  3. Een belangrijke factor voor het bepalen van de uitkeringen aan senior management in Europa (42%) is de tijd die nodig is voor het afronden van de overnametransactie. Wereldwijd noemt slechts 16% van de ondervraagden dit als een van de hoofdfactoren.

"Ons onderzoek toont aan dat de Europese M&A-markt, vergeleken met de rest van de wereld, in de afgelopen jaren over het algemeen succesvoller is geweest in het leveren van aandeelhouderswaarde. Dat is mogelijk te danken aan het feit dat de belangrijkste medewerkers en leidinggevenden al op een eerder stadium betrokken worden wanneer het eigendom van het bedrijf wijzigt en mensen overgaan naar een nieuwe organisatie met nieuwe werkwijze,” aldus Gabe Langerak, Hoofd M&A Willis Towers Watson West-Europa.

Agressieve wervingsmethoden

Bij de medewerkers in Europa met retentieovereenkomsten die het bedrijf verlieten vóór het verstrijken van de retentieperiode, was dat in de helft van de gevallen het gevolg van intensieve werving door concurrenten. Wereldwijd is dit probleem minder groot; daar ging het om 36% van alle medewerkers. Andere factoren in Europa zijn onder andere de ontevredenheid over de veranderende bedrijfscultuur (20%) en het gebrek aan enthousiasme voor de nieuwe functie (15%).

Gabe Langerak voegt daaraan toe: “De intensieve werving door concurrenten is tekenend voor de ‘war on talent’ die inmiddels al jaren duurt. De groeiende mobiliteit van banen en mensen binnen Europa zorgt ervoor dat medewerkers meer mogelijkheden hebben om te kiezen en daar maakt men gretig gebruik van.”

Essentie personeelsbehoud

“Er zijn bedrijven die geen plannen voor behoud van personeel meer gebruiken, omdat ze merken dat wanneer mensen weg willen het beter is dat ze dat doen. Hoewel dit natuurlijk zo is, kunnen ook niet-financiële methodes worden overwogen voor om dergelijke ‘key’ medewerkers te behouden, zoals het bevorderen van betrokkenheid en persoonlijke benadering door de leidinggevenden.

“Personeelsbehoud gaat niet over het vastzetten van mensen en ze tegenhouden om het bedrijf te verlaten, maar juist om ervoor te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn bij het process. Door hun onzekerheid weg te nemen kunnen zij zich op het bedrijf en bedrijfsvoering richten. Dit brengt ons terug bij het ‘mantra’ van alle fusies en overnames, namelijk waarborging van continuïteit en productiviteit van het bedrijf in een periode van onduidelijkheid en onzekerheid.”

Willis Towers Watson onderzoekt samen met de Cass Business School het relatieve succes van fusies en overnames voor bedrijfsprestaties in het onderzoek Quarterly Deal Performance Monitor (kwartaalmonitor resultaten van deals).

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 39.000 werknemers in meer dan 120 landen. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert. Together, we unlock potential.

Related content tags, list of links Persbericht Nederland