Skip to main content
Artikel

Willis Towers Watson Pensioen Benchmark

Vergelijk uw pensioenregeling

Retirement
N/A

Mei 3, 2019

Is uw pensioenregeling juist gepositioneerd binnen de markt? De Willis Towers Watson Pensioen Benchmark geeft u inzicht in de diverse aspecten van pensioenregelingen bij een groot aantal ondernemingen binnen de Nederlandse markt.

Wilt u weten hoe uw pensioenregeling zich verhoudt tot de markt?

Willis Towers Watson vergelijkt kosteloos uw regeling. Vervolgens bespreken wij met u de verschillende aspecten van uw pensioenregeling en hoe deze zich verhouden tot een groot aantal bedrijven in de markt of uw sector.

De benchmark vergelijkt beschikbare premieregelingen (DC-regelingen) tot aan het wettelijk maximum salaris (€ 107.593 in 2019). Wij maken voor u een kwalitatieve vergelijking op basis van een aantal kernwaarden van uw regeling. Deze kernwaarden worden vergeleken en afgezet tegen een groot aantal bedrijven in de markt of uw sector. U krijgt hiermee een duidelijk beeld over de kwaliteit van uw regeling en de verdeling van pensioenpremies tussen u en uw werknemers. Daarnaast toetsen wij uw algehele tevredenheid over de uitvoering van de regeling door uw pensioenuitvoerder, zodat u ook op dit punt duidelijkheid heeft over de marktconformiteit van uw regeling.

Uw Voordelen

  • Inzicht in de karakteristieken van beschikbare premieregelingen in de Nederlandse markt
  • Inzicht in de wijze waarop uw organisatie zich verhoudt tot de Nederlandse markt of uw specifieke sector
  • Inzicht in de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemers
  • Geeft u een raamwerk om te bepalen hoe uw huidige situatie zich verhoudt tot de gewenste situatie
  • Versterkt uw positie in onderhandeling met de ondernemingsraad
  • Geeft u de middelen om uw regeling bespreekbaar te maken richting uw werknemers
  • Kan marktconformiteit van gemaakte keuzes bevestigen
  • Laat trends in de Nederlandse markt zien

Klik hier voor de kosteloze Benchmark.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Nederland