Artikel

Global Investment Matters - 2018

April 3, 2018

De wereld van het institutionele vermogens- en pensioenbeheer wordt nog altijd gedreven door de korte termijn; de dekkingsgraad aan het eind van het jaar, het resultaat van een actieve aandelenmanager over het afgelopen kwartaal of de renteontwikkeling rond maandeinde. Ondanks dat we hier niet aan ontkomen, is het belangrijk dat we onze blik verplaatsen naar de lange termijn. Uiteindelijk beleggen onze klanten samen met ons om betere resultaten voor spaarders te genereren op deze lange termijn. Om hierbij te helpen hebben wij onze Global Investment Matters gepubliceerd met een reeks korte artikelen waarin specifieke onderwerpen aan bod komen die belangrijk zijn om op lange termijn voldoende rendement te behalen.

Onderwerpen die wij essentieel achten voor de lange termijn en worden behandeld in het rapport zijn het integreren van duurzaam beleggen in het gehele beleggingsproces om de volledige waarde van een investering te bereiken, het belang van beleggingsovertuigingen, het toepassen van de juiste mate van delegatie om risico's en rendement te kunnen beheren, het beperken van onnodige beleggingskosten, het ontwikkelen van slim leiderschap en goede samenwerking, het integreren van megatrends in het besluitvormingsproces, de voordelen van een lange termijnbenadering en de voordelen van het toepassen van specifieke modellering. In elk artikel bieden we duidelijke stappen die institutionele beleggers kunnen nemen om het lange termijnpotentieel te ontgrendelen. Tevens benadrukken we de belangrijkste overwegingen om rekening mee te houden tijdens het beleggings- en besluitvormingsproces.

Related content


Related solutions