Artikel

Pas leiderschapsverwachtingen aan om betrokkenheid te vergroten

Inzichten van de 2016 Global Talent Management & Rewards and Global Workforce Studies

Juni 29, 2017

Digitale disruptie, demografische veranderingen en het versnelde tempo van innovatie veranderen de manier waarop het werk wordt gedaan en organisaties bekijken opnieuw wat effectief leiderschap is. De leiders van vandaag moeten ervoor zorgen dat een divers werknemersbestand van verschillende generaties gemotiveerd en betrokken is. Een populatie varierend van werknemers die op de loonlijst staan tot medewerkers op contract basis en freelancers op project basis, op een wereldwijde en virtuele arbeidsmarkt.

Leiderschap komt voor op alle niveaus binnen een organisatie, van beginnende medewerkers tot topmanagers. Het is belangrijk voor organisties om te begrijpen hoe de effectiviteit van leiderschapsrollen vergroot kan worden, van de uitvoerend manager tot de topmanager. En hoewel effectief leiderschap verschillend kan lijken tussen diverse organisaties en industrieën, zijn sommige leiderschapsfactoren universeel, ongeacht het niveau.

Infographic - Reset leadership expectations to engage today's workforce

Voor veel organisaties is het tijd om de huidige leiders en strategieën voor de ontwikkeling van leiderschap opnieuw te beoordelen en leiders op alle niveaus bij te scholen.

Hoe kunnen organisaties de ontwikkeling van de benodigde leiderschapskenmerken bevorderen? Allereerst, door de juiste leiderschapsverwachtingen neer te zetten. Met volgende stappen kunt u een begin maken:

  1. Gebruik een leiderschapsmodel dat u in staat stelt om belangrijke prestatiefactoren (KPI’s) en vereiste impactgebieden te identificeren voor alle leidinggevenden.
  2. Geef prioriteit aan de ontwikkeling van managers die training en nieuwe vaardigheden nodig hebben om de betrokkenheid te vergroten van teams bestaande uit vaste, tijdelijke en ingehuurde medewerkers.
  3. Overweeg het gebruik van een formele assessment tool die managers helpt inzicht te krijgen in hun sterke punten en ontwikkelpunten als het gaat om het vergroten van de betrokkenheid van teams. Dit soort assessment kan zeer effectief zijn als follow-up van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  4. Adresseer belangrijke tekortkomingen door middel van leiderschapsprogramma’s die theorie en ‘training on the job’ combineren, evenals mentor- en expert coaching indien nodig.