Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

Specialized absence control

De best passend verzuimdienstverlening voor werkgevers waarbij de focus ligt op optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Werkgevers worstelen met verzuim

In Nederland zien wij dat grote werkgevers worstelen met enerzijds de verplichtingen die zij hebben om werknemers te re-integreren en anderzijds te voldoen aan de privacyregels (AVG). Voor deze werkgevers is het van belang dienstverlening te kiezen die aansluit bij de grootte van de organisatie en de spelende problematiek. Willis Towers Watson kan helpen met ondersteunende dienstverlening die aansluit op het huidige verzuimmodel en deze aanvult.

55dagen
Gemiddelde verzuimduur door psychische problemen in 2018

Willis Towers Watson springt in op het veranderend verzuimlandschap waar schaarste aan bedrijfsartsen, medicalisering en stijgende zorgkosten cruciale onderwerpen zijn. De wet- en regelgeving in Nederland maakt dat werkgevers een zware last ervaren op het gebied van verzuim. Wat is nu de beste aanpak? Willis Towers Watson focust op wat nodig is voor het individu, een persoonlijke aanpak, waardoor optimale inzetbaarheid bereikt kan worden. Wij geloven niet in een one-size-fits-all aanpak of een aanpak die gestuurd wordt door proces (Wet verbetering Poortwachter).

Wij focussen op wat nodig is voor het individu, een persoonlijke aanpak, waardoor optimale inzetbaarheid bereikt kan worden.

Bewezen succesvolle aanpak

De afgelopen jaren hebben wij werkgevers geholpen bij het selecteren van de juiste arbodienstverlener. Hierdoor hebben we ervaren waar werkgevers tegenaan lopen. Deze inzichten nemen we mee in onze verzuimdienstverlening waarbij we focussen op de inzetbaarheid van de medewerker. Wij hebben een team van ervaren casemanagers en diverse specialisten die werknemers kunnen begeleiden bij preventie en tijdens verzuim en die werkgevers kunnen adviseren op beleidsniveau. Bij verschillende werkgevers behalen wij al grote successen op het gebied van WGA casemanagement. Onze casemanagers werken samen met alle professionals van de werkgever om de beste resultaten te bereiken.

Individuele aandacht en nauwe betrokkenheid

Willis Towers Watson helpt werkgevers om verzuimrisico’s en instroom in de WIA te beperken. Onze specialistische casemanagers ondersteunen voornamelijk bij de complexe verzuimdossiers. De professionele ondersteuning zorgt ervoor dat complex en langdurig verzuim de juiste aandacht krijgt met als doel effectieve re-integratie van de medewerker. Via triage systematiek bepaalt de taakgedelegeerde welke vervolgactie voor de medewerker van belang is om het beste resultaat te bereiken.

Doordat onze professionals nauw betrokken zijn bij uw organisatie hebben we niet alleen zicht op verzuim, maar ook op preventie en arbeidsongeschiktheid.

De taakgedelegeerde werkt hierbij onder toezicht van de bedrijfsarts. Hierdoor worden niet alleen de medische aspecten bekeken maar ook de sociale en omgevingsfactoren die van belang zijn voor de verzuimende medewerker. Taakgedelegeerden richten zich voornamelijk op de individuele situatie van de medewerker. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en wordt bij complex en langdurig verzuim ondersteund door de casemanagers van Willis Towers Watson. De trends en ontwikkelingen worden inzichtelijk gemaakt voor de werkgever ter evaluatie en om beleid aan te scherpen waar nodig. Doordat onze professionals nauw betrokken zijn bij uw organisatie hebben we niet alleen zicht op verzuim, maar ook op preventie en arbeidsongeschiktheid.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden verder te bespreken.

Gerelateerde Oplossingen

Contact Us