Skip to main content
Service Service

Opleidingen voor het Belanghebbendenorgaan

In een collectiviteitskring bevinden zich de pensioenregelingen van verschillende werkgevers(groepen) en bedrijfstakken. Werkgevers kunnen hun pensioenregeling onderbrengen in afzonderlijke collectiviteitskringen die allemaal worden beheerd door één APF.

Iedere collectiviteitskring heeft een Belanghebbendenorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgever(s), werknemers en pensioengerechtigden. Belangrijke beslissingen over de kring, moeten door dat orgaan worden goedgekeurd. Ook mag het gevraagd of ongevraagd advies geven. Het Belanghebbendenorgaan heeft een eigen reglement.

Opleidingsaanbod:

Contact Us