Skip to main content
Oplossing Solution

Gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Bij Willis Towers Watson gebruiken we onze uitgebreide expertise, onderzoek, analyses en bronnen op het gebied van gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid om werkgevers te helpen inzicht te krijgen en strategie en beleid te bepalen.

Bij Willis Towers Watson gebruiken we onze uitgebreide expertise, onderzoek, analyses en bronnen op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid om werkgevers te helpen strategisch inzicht te krijgen en innovatie en leiderschap te bieden. We helpen onze klanten bij het bepalen van de juiste strategie, het opstellen van het beleid en ondersteunen bij de uitvoering hiervan op het gebied van gezondheid, verzuim en re-integratie met een groot effect op de organisatie en haar medewerkers.

We helpen werkgevers inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s en -wensen van hun werknemersbestand en het vormgeven en beheren van een verzekeringsportefeuille voor zorg, inkomen, verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid.

Op basis van die analyse ondersteunen we werkgevers bij het bepalen van de strategie, het formuleren van beleid en de operationele uitvoering in de praktijk.

  • Strategie en financieel management
  • Lagere kosten door grip op Sociale Zekerheid
  • Geïntegreerd welzijn
  • Keuze, personalisatie en werknemerservaring

Strategie en financieel management

De strategie, het ontwerp en de levering van onze dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid sluit aan bij de strategische doelstellingen van werkgevers, de behoefte van een veranderend personeelsbestand en de waarden van de organisatie. We helpen u bij het onderzoeken van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid in het kader van uw EVP - employee value proposition - en we ontwikkelen een strategie die flexibel is en die beantwoordt aan het tempo van de verandering.

  • We analyseren data om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico's en wensen van uw werknemersbestand om de juiste strategieën en initiatieven te ontwikkelen om uw doelstellingen met betrekking tot health management en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en te bereiken.
  • Evalueer uw strategie op het gebied van gezondheid, verzuim en reïntegratie om te kijken waar de kansen liggen. Ook op het gebied van beschikbare financiële regelingen die van toepassing zijn op uw werknemerspopulatie. Door gebruik te maken van onze relaties met toonaangevende leveranciers en marktpartijen, van het plaatsen van opdrachten, het afhandelen van claims, tot algemene uitvoering, onderzoeken wij de beschikbare opties op basis van uw gegevens en bepalen we de beste oplossingen voor uw doelstellingen en werknemers.
  • We bieden ook de tools om u te helpen tot betere prestaties en resultaten te komen.

Voor multinationals bieden we dit alles in een globale context - we bieden kostenefficiënt advies en coördinatie, zowel wereldwijd als per land.

Lagere kosten door grip op sociale zekerheid

Veranderende leefstijl en vergrijzing zorgen voor een enorme druk op de sociale zekerheid waarbij de overheid ingrijpt en steeds meer kosten verschuift naar werkgever en werknemer. Werkgevers zijn daardoor steeds meer betrokken bij het welzijn van werknemers.

  • Succesvolle organisaties investeren in de gezondheid van hun werknemers want vitale en betrokken werknemers leveren betere prestaties.
  • We helpen u bij het bepalen van uw strategie, het opstellen van het beleid en u ondersteunen bij de uitvoering hiervan op het gebied van gezondheid, verzuim en re-integratie, met als doel uw processen te optimaliseren en de kosten te verlagen.
  • U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening: het inzichtelijk maken van uw risico’s en geldstromen op het gebied van sociale zekerheid; het bepalen van uw strategie; het opstellen van uw gezondheidsbeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid; het ondersteunen van en invulling geven aan het opgestelde beleid; het selecteren van de juiste providers en partners; het realiseren van kostenbesparingen.

Geïntegreerd welzijn

Wellbeing hebben een steeds groter belang bij het welzijn van hun werknemers. Welzijnsinitiatieven zijn nu een kernonderdeel van de beloningsstrategie van bedrijven en ze omvatten vier belangrijke dimensies: fysieke gezondheid, emotionele balans, financiële zekerheid en sociale verbondenheid. Elke dimensie is uniek en toch vervlochten met de anderen. Welzijn begint bij het individu en als dit is bereikt, breidt het zich uit door de gehele organisatiecultuur, het gezinsverband en de samenleving als groter geheel.

Voor werkgevers is welzijn de basis voor het creëren van meer betrokken en productievere werknemers, die bijdragen tot verbeterde meer duurzame bedrijfsresultaten - en meer tevredenheid voor werknemers wat betreft werk en carrière.

We helpen werkgevers een welzijnsstrategie uit te breiden en te integreren over de vier dimensies in lijn met uw totale beloningsstrategie en uw bedrijfscultuur, waaronder de betrokkenheid van leidinggevenden bij welzijn, inclusie en diversiteit.

Daarnaast ondersteunen we u bij het bedenken van initiatieven en het ontwerpen van de werkplekomgeving om van gezondheid en welzijn de makkelijkste of standaardoptie te maken, evenals het inventariseren en integreren van alle facetten van welzijn.

Keuze, personalisatie en werknemerservaring

Om te beantwoorden aan de verschillende behoeften van werknemers, helpen we werkgevers keuze en flexibiliteit in te voeren en de ervaring van hun werknemers te verbeteren waar het gaat om gezondheid en duurzame inzetbaarheid. We beginnen bij het identificeren van de wensen en de behoeften van uw personeelsbestand en evalueren uw huidige aanbod van arbeidsvoorwaarden om te bepalen of u genoeg keuze, flexibiliteit en personalisatie aanbiedt. We werken graag met u samen om het volledige scala aan mogelijke arbeidsvoorwaarden en regelingen te evalueren en uw algehele strategie te verbeteren en te ondersteunen.

Ons doel is om u bij te staan om van uw arbeidsvoorwaarden op het gebied van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid een belangrijke component te maken van uw EVP, zodat u het juiste talent voor uw personeelsbestand kunt aantrekken en behouden.

Contact Us

Gerelateerde oplossingen