Skip to main content
Oplossing Solution

Gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Bij Willis Towers Watson gebruiken we onze uitgebreide expertise, onderzoek, analyses en bronnen op het gebied van gezondheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid om werkgevers te helpen inzicht te krijgen en strategie en beleid te bepalen.

Preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Bij Willis Towers Watson gebruiken we onze uitgebreide expertise, onderzoek, analyses en bronnen op het gebied van arbeid en gezondheid, duurzame inzetbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid om werkgevers te helpen inzicht te krijgen dat leidt tot innovatie en leiderschap.

We helpen onze klanten bij het bepalen van de juiste strategie, het opstellen van het beleid en ondersteunen bij de uitvoering hiervan op het gebied van gezondheid, verzuim en re-integratie, met als doel optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Wij zijn sterk in het vormgeven en beheren van de verzekeringsportefeuille voor zorg, inkomen, verzuim, reis, ongevallen en arbeidsongeschiktheid.

We ondersteunen werkgevers bij het bepalen van de strategie, het formuleren van beleid en de operationele uitvoering

 • Strategie en financieel management
 • Lagere kosten door grip op Sociale Zekerheid
 • Specialized Absence Control

Strategie en financieel management

Uw organisatie en personeelsbestand verandert. Wij helpen u bij het onderzoeken en vormgeven van uw beleid in het kader van uw EVP – employee value proposition – en passen onze dienstverlening aan op uw strategische doelstellingen. 

 • We inventariseren uw wensen, behoeften, en de diverse regelingen 
 • We analyseren data om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van uw werknemersbestand om de juiste strategieën en initiatieven te ontwikkelen om uw doelstellingen met betrekking tot health management en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en te bereiken.
 • We evalueren uw beleid en strategie op het gebied van gezondheid, verzuim en re-integratie. We geven adviezen om risico’s te beperken en kansen te benutten. Ook op het gebied van beschikbare financiële regelingen die van toepassing zijn op uw werknemerspopulatie. Door enerzijds te onderzoeken wat de best passende financiële oplossing is voor uw organisatie om de financiële risico’s te minimaliseren. Anderzijds door deze financiële risico’s te managen door uitvoering te geven aan re-integratie begeleiding tijdens de eerste twee jaar van verzuim en tijdens de WIA. 
 • We maken gebruik van onze relaties met toonaangevende leveranciers en marktpartijen om samen met u te bepalen welke oplossingen het beste aansluiten bij uw doelstellingen en bij de organisatie. 
 • We bieden ook de tools om inzicht te krijgen in uw geldstromen. Samen met u vinden we oplossingen om uw processen en resultaten te verbeteren.

Voor multinationals bieden we dit alles in een globale context - we bieden hoogwaardig advies en toegevoegde waarde voor uw organisatie, zowel wereldwijd als per land.

Lagere kosten door grip op sociale zekerheid

Veranderende leefstijl en vergrijzing zorgen voor een enorme druk op de sociale zekerheid waarbij de overheid ingrijpt en steeds meer kosten verschuift naar werkgever en werknemer. Werkgevers zijn daardoor steeds meer betrokken bij het welzijn van werknemers.

 • Succesvolle organisaties investeren in de gezondheid van hun werknemers want vitale en betrokken werknemers leveren betere prestaties. En door te investeren zorgt u ook voor behoud van uw personeel en verhoogt u de inzetbaarheid van uw werknemers.
 • U kunt hierbij denken aan de volgende dienstverlening:
  • Inzichtelijk maken van uw risico’s en geldstromen op het gebied van sociale zekerheid zoals in kaart brengen van SV regelingen, marktonderzoek voor ziektewet en WGA-eigenrisicodragerschap en bepalen van uw strategie;
  • Ondersteunen bij opstellen van uw gezondheidsbeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid; 
  • Invulling geven aan het opgestelde beleid door middel van verzuim en WGA casemanagement
  • Selecteren van de juiste providers en partners zoals verzekeraars en interventiepartijen
  • Realiseren van kostenbesparingen.

Specialized Absence Control (verzuimdienstverlening)

Werkgevers worstelen met verzuim

In Nederland zien wij dat grote werkgevers worstelen met enerzijds de verplichtingen die zij hebben om werknemers te re-integreren en anderzijds te voldoen aan de privacyregels (AVG). Voor deze werkgevers is het van belang dienstverlening te kiezen die aansluit bij de grootte van de organisatie en de spelende problematiek. Willis Towers Watson kan helpen met ondersteunende dienstverlening die aansluit op het huidige verzuimmodel en deze aanvult.

Willis Towers Watson springt in op het veranderend verzuimlandschap waar schaarste aan bedrijfsartsen, medicalisering en stijgende zorgkosten cruciale onderwerpen zijn. De wet- en regelgeving in Nederland maakt dat werkgevers een zware last ervaren op het gebied van verzuim. Wat is nu de beste aanpak? Willis Towers Watson focust op wat nodig is voor het individu, een persoonlijke aanpak, waardoor optimale inzetbaarheid bereikt kan worden. Wij geloven niet in een one-size-fits-all aanpak of een aanpak die gestuurd wordt door proces (Wet verbetering Poortwachter).

Bewezen succesvolle aanpak

De afgelopen jaren hebben wij werkgevers geholpen bij het selecteren van de juiste arbodienstverlener. Hierdoor hebben we ervaren waar werkgevers tegenaan lopen. Deze inzichten nemen we mee in onze verzuimdienstverlening waarbij we focussen op de inzetbaarheid van de medewerker. Wij hebben een team van ervaren casemanagers en diverse specialisten die werknemers kunnen begeleiden bij preventie en tijdens verzuim en die werkgevers kunnen adviseren op beleidsniveau. Bij verschillende werkgevers behalen wij al grote successen op het gebied van WGA casemanagement. Onze casemanagers werken samen met alle professionals van de werkgever om de beste resultaten te bereiken.

Individuele aandacht en nauwe betrokkenheid

Willis Towers Watson helpt werkgevers om verzuimrisico’s en instroom in de WIA te beperken. Onze specialistische casemanagers ondersteunen voornamelijk bij de complexe verzuimdossiers. De professionele ondersteuning zorgt ervoor dat complex en langdurig verzuim de juiste aandacht krijgt met als doel effectieve re-integratie van de medewerker. Via triage systematiek bepaalt de taakgedelegeerde welke vervolgactie voor de medewerker van belang is om het beste resultaat te bereiken. De taakgedelegeerde werkt hierbij onder toezicht van de bedrijfsarts. Hierdoor worden niet alleen de medische aspecten bekeken maar ook de sociale en omgevingsfactoren die van belang zijn voor de verzuimende medewerker. Taakgedelegeerden richten zich voornamelijk op de individuele situatie van de medewerker. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en wordt bij complex en langdurig verzuim ondersteund door de casemanagers van Willis Towers Watson. De trends en ontwikkelingen worden inzichtelijk gemaakt voor de werkgever ter evaluatie en om beleid aan te scherpen waar nodig. Doordat onze professionals nauw betrokken zijn bij uw organisatie hebben we niet alleen zicht op verzuim, maar ook op preventie en arbeidsongeschiktheid.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden verder te bespreken.

Contact Us

Gerelateerde oplossingen