Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

E-learning voor leidinggevenden – Ziekteverzuim

Stijgend ziekteverzuim en meer aandacht voor preventie

Door de invoering van diverse wet- en regelgeving, zoals de WvP en AVG, is de rol van de werkgever bij verzuim steeds groter en complexer geworden. Het wordt steeds lastiger om hier grip op te krijgen.

Samen met de groeiende behoefte om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van verzuim, blijft de leidinggevende een belangrijke spil in de uitvoering van uw (verzuim)beleid. Dit vraagt erom dat de leidinggevende ook voldoende handvatten heeft om zijn rol te vervullen.

Zijn uw leidinggevenden zich voldoende bewust van en toegerust op hun rol bij deze thema’s?

Opleiding en kennisdeling zijn een belangrijk middel om uw leidinggevenden in staat te stellen goed en effectief uitvoering te geven aan uw gezondheidsbeleid.

Met de e-learning modules van Willis Towers Watson biedt u uw leidinggevenden de noodzakelijke kennis en handvatten. 

Overzichtelijk, up-to-date en wanneer zij dit nodig hebben - onbeperkt.

De e-learning is flexibel; leidinggevenden bepalen zelf wanneer ze de training volgen, geen vaste trainingsdagen.
De e-learning zorgt ervoor dat uw leidinggevenden in 30 tot 40 minuten op de hoogte zijn van de basisfacetten van ziekteverzuim.
Tussentijdse vragen om te toetsen of de gebruiker de theorie snapt. Dit ter voorbereiding op de afsluitende kennistest.
De leidinggevende krijgt na het succesvol afronden van de e-learning een certificaat. Hiermee legt u de basis van kwaliteitsborging rondom verzuimmanagement door uw leidinggevenden.

Wij bieden twee verschillende vormen van deze dienstverlening: Basismodule en Verdieping Basis

De Basismodule bevat:
  • Basistraining Ziekteverzuim voor leidinggevenden
  • Toegang tot actualiteiten
  • Kennistoets inclusief certificaat
  • Rapportage inzichten
  • Template werkgever specifieke introductie
Verdieping Basis: is inbegrepen bij de Basismodule en bevat drie aanvullende verdiepingstrainingen:
  • Langdurig verzuim
  • Opbouw verzuimdossier
  • Invulling 1e spoor

Verdieping Plus

De Verdieping Plus module bevat meerdere trainingen en worden jaarlijks aangevuld met minimaal twee nieuwe trainingen. Alle trainingen blijven beschikbaar, en worden ge-update, gedurende de looptijd van het abonnement.

De huidige trainingen zijn onder andere:

  • Psychisch verzuim
  • Verzuim en arbeidsconflicten

Het doel van de e-learning is om het kennisniveau van leidinggevenden te verhogen.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden verder te bespreken.

Gerelateerde Oplossingen

Contact Us