Skip to main content
Persbericht

Vermogensbeheerders verzuimen cultuur als concurrentievoordeel te benutten

Beleggingsmaatschappijen moeten opnieuw bedenken voor wie en hoe ze duurzame waarde creëren.

Investments
N/A

Juli 22, 2019

Slechts een klein aantal vermogensbeheerders meet en beheert zijn eigen cultuur actief

AMSTERDAM, 22 juli 2019 – Het heeft nooit de aandacht gekregen die het verdient. De heersende cultuur van de vermogensbeheerder blijkt een behoorlijke impact te hebben op beleggingsresultaten. En toch is het slechts een klein aantal vermogensbeheerders dat eigen cultuur meet en beheert, blijkt uit een onderzoeksrapport van het Thinking Ahead Institute (TAI) getiteld ‘De vermogensbeheerder van de toekomst’. Het rapport stelt dat succesvolle bedrijven erkennen dat cultuur van essentieel belang is voor het aantrekken en behouden van talent en daarnaast een stimulerende werking heeft op waarde creatie.

Roger Urwin, hoofd beleggingszaken van het Thinking Ahead Institute, formuleert het als volgt: "Wij zien cultuur als een grote onderscheidende factor bij het bepalen van succesvolle vermogensbeheerders van de toekomst. Vreemd genoeg zijn veel bedrijven zo gefixeerd op het gebruik van nauwkeurige meetinstrumenten dat cultuur volledig in hun strategie wordt genegeerd en het als een niet-beheersbare factor wordt gezien. Het gevaar hiervan blijkt vooral wanneer organisaties worden geconfronteerd met snelle groei en ontwrichtende veranderingen. In deze situatie kan de kwaliteit en consistentie van de bedrijfscultuur alleen worden behouden door aanzienlijk meer energie en aandacht te besteden aan die cultuur."

In het rapport wordt gesteld dat diversiteit en inclusie een afgeleide zijn van zowel bedrijfsmatige (business case) als culturele (cultural case) aspecten. Het beschrijft de ‘business case’ als het versterken van de invloed van teamleden met uiteenlopende achtergronden om tot bredere perspectieven en beter geïnformeerde beslissingen te komen. Het beschrijft de ‘culture case’ als het bouwen van een eerlijkere en betere bedrijfscultuur die een positieve bijdrage levert aan motivatie en welzijn.

Roger Urwin zegt daarover: "Wij geloven dat diversiteit en inclusie in de toekomst de hoeksteen van de vermogensbeheerderscultuur zal worden." Het rapport belicht twee andere kenmerken van effectieve cultuur:

  • Cultuur inbedden in gedrag - leidinggevenden stimuleren en beheren cultuur actief, medewerkers dragen cultuur actief uit
  • Cultuur synchroniseren met visie en strategie – duidelijke verbanden leggen tussen alle verschillende elementen van de (culturele) organisatie

Bovendien stelt het rapport dat veel vermogensbeheerders zich ten onrechte richten op de korte termijn van één jaar en geen duurzame langetermijnstrategie ondersteunen. Daardoor lopen ze een ernstig risico om binnen vijf tot tien jaar op existentiële bedreigingen te stuiten. In de publicatie stelt het Instituut dat veel vermogensbeheerders zich hebben laten afleiden door kortetermijnvraagstukken en onvoldoende aandacht schenken aan de duurzaamheid en concurrentiekracht van hun bedrijf. Daaronder valt de onderwaardering die een krachtige bedrijfscultuur heeft en de cruciale rol ervan.

Het rapport wijst ook op de disrupties die grote uitdagingen én kansen bieden voor de beleggingssector. De grootste disrupties zijn:

  • Marge- en groei-tegenslagen voor beleggingsfirma's;
  • De ontwikkeling van data, technologie en kunstmatige intelligentie;
  • Veranderingen in de waardeketen in de sector door gebruik van nieuwe strategische relatiemodellen;
  • Nieuwe vergoedingsmodellen en -prikkels.

Roger Urwin zegt: "De meest effectieve manier om om te gaan met dergelijke disrupties is door een positieve culturele mindset en openstaan voor veranderingen."

Het rapport benadrukt tevens de toenemende behoefte van vermogensbeheerders die willen innoveren in multi-asset-methoden en –oplossingen. Dit impliceert een verandering van focus, met name van de op benchmarks gebaseerde benadering naar een op doelstelling gebaseerde benadering, en van strategische asset-allocatie naar een benadering die uitgaat van de totale portefeuille.

Roger Urwin geeft aan: "De “totale portefeuille”-benadering zorgt voor een stille revolutie in de beleggingswereld omdat zij veel dynamischer en doelgerichter is. Het concurrentievoordeel dat met deze benadering te behalen is ten opzichte van het traditionele “benchmark-denken” kan enorm zijn. Maar in de meeste situaties vereist de verwezenlijking van dit potentiële voordeel dat er bestuurs-, gedrags- en culturele uitdagingen moeten worden overwonnen en dat de technische uitvoering tot in de detail wordt beheerst."

Over het Thinking Ahead Institute

Het Thinking Ahead Institute is een wereldwijde non-profit organisatie met als doel om invloed uit te oefenen op veranderingen in de investeerderswereld, die spaarders ten goede komen. Het instituut bestaat uit vermogenseigenaren, investeringsmanagers en andere groepen die graag invloed willen uitoefenen binnen de branche, in het voordeel van de wereldwijde spaarders. Het Institute komt voort uit de Thinking Ahead Group van Willis Towers Watson Investments.

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Sinds de eerste stappen in 1828 heeft Willis Towers Watson nu 45.000 werknemers in meer dan 140 landen en markten. Wij ontwerpen en leveren oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken. Ons unieke perspectief stelt ons in staat om verbindingen te zien tussen talent, middelen en visie – de dynamische formule die bedrijfsprestaties verbetert.

Contact Us