Skip to main content
Persbericht

Werkgever loopt loonkostenvoordeel mis door gebrek aan interdisciplinair overleg

Sociale verzekeringsregelingen niet op HR- noch finance-agenda

N/A
N/A

Maart 3, 2017

Maar liefst 73 procent van de Nederlandse werkgevers laat beschikbare sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) intern onbesproken. Door gebrek aan kennis blijven de regelingen op grote schaal onbenut.

AMSTELVEEN, 2 maart 2017 – Maar liefst 73 procent van de Nederlandse werkgevers laat beschikbare sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) intern onbesproken, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. De overheid verstrekt tal van korting- en subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren specifieke categorieën werknemers in dienst te nemen en te houden. Echter hebben werkgevers een gebrek aan kennis om deze regelingen effectief in te zetten. Bovendien staan de regelingen niet standaard op de agenda bij HR- en finance-afdelingen, waardoor de regelingen op grote schaal onbenut blijven.

Op tijd agenderen

Er blijft per werknemer ongeveer 100 euro per jaar op de plank liggen. Om de kenniskloof te dichten en daarmee loonkostenvoordeel te genereren, is integraal overleg nodig tussen bijvoorbeeld teamleiders met hr- en finance-managers en de CEO of directeur. “De kenniskloof is groot en bij veel werkgevers gaat de prioriteit niet uit naar een duidelijk beleid of integraal overleg aangaande SV-regelingen. Een gemiste kans, want er valt aanzienlijk veel loonkostenvoordeel te behalen voor de organisatie. Mits die op de juiste manier en het juiste moment gebruik maakt van de beschikbare sociale verzekeringsregelingen,” legt Erna Meijer, Head of Health Consulting bij Willis Towers Watson, uit. “Voor onze klanten kwantificeren wij de winsten en voorzien hen bijvoorbeeld van actuele informatie aangaande wet- en regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen. Het is vervolgens belangrijk dat de SV-regelingen intern op de agenda’s komen om de werknemerspopulaties die mogelijk in aanmerking komen voor de regelingen helder en op tijd in kaart te brengen.”

Kenniskloof

Eerder sprak Willis Towers Watson van SV-kennisgebrek onder werkgevers: bijna een kwart van hen heeft geen idee welke regelingen er zijn en wie van hun personeel waarvoor in aanmerking komt. Bijna de helft van hen (43%) vindt het taak van de overheid om hen te voorzien van de juiste en relevante informatie omtrent SV-regelingen en gaat de verantwoordelijkheid om het zelf te onderzoeken en te bespreken uit de weg.

Over het onderzoek

Willis Towers Watson onderzocht in 2016 in hoeverre Nederlandse organisaties bekend zijn met sociale verzekeringsregelingen. Aan het onderzoek namen 714 respondenten deel die in enige mate betrokken zijn bij personeel, HRM en/of de afhandeling van personeelszaken binnen organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Contact Us
Related content tags, list of links Persbericht Nederland