Skip to main content

Pensioenakkoord


De ingrijpende impact van het pensioenakkoord op beschikbare premieovereenkomsten

Het nieuwe pensioenakkoord heeft op de beschikbare premieovereenkomsten een ingrijpende impact. Maar het biedt ook kansen. In deze video wordt uitgelegd welke vragen gesteld en welke keuzes gemaakt dienen te worden.

Introductie Pensioenakkoord

In juni 2020 zijn kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, na jaren van overleg, het pensioenakkoord overeengekomen. Dat pensioenakkoord heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen in Nederland zullen moeten wijzigen, met name omdat de opbouwsystematiek zal veranderen. Jongere werknemers gaan meer opbouwen dan nu het geval is, en oudere werknemers juist minder. Verder bevat het pensioenakkoord afspraken over het soort pensioentoezegging dat gedaan kan worden, maar ook over de AOW-leeftijd en over verschillende onderwerpen gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid. U vindt hier een overzicht van wat er gaat veranderen, wat u als werkgever moet doen en onze publicaties over het pensioenakkoord.

Als u op de hoogte wilt blijven van verdere ontwikkelingen en updates, laat dan uw naam en emailadres achter:

Wanneer moet ik wat doen?

In juni 2019 is het pensioenakkoord gesloten. Maar de wetgeving zal niet voor 2022 worden aangepast. Daarbij komt er voor implementatie een overgangstermijn tot 2026. Hoe ziet de tijdlijn van de overheid er uit? Op welk moment moet ik als werkgever actie ondernemen?

Pensioenakkoord werkgever acties
Pensioenakkoord wanneer moet een werkgever wat doen?

Wat gaat er veranderen?

De pensioenopbouw van jongeren gaat omhoog en iedereen krijgt een persoonlijk pensioenbudget. Pensioenbuffers zijn niet langer nodig want de risico’s liggen bij de medewerkers. Voor bestaande medewerkers is compensatie nodig als de transitie naar het nieuwe stelsel nadelig uitpakt.

Pensioenakkoord en verantwoordelijkheidsverdeling.

WTW Flits: Willis Towers Watson heeft een brochure uitgebracht over het pensioenakkoord vanuit pensioenfonds perspectief.

Contact Us

aanbevolen product

Pensioen benchmark

Het pensioenakkoord is voor veel bedrijven een reden om de pensioenregeling onder de loep te nemen. Is uw pensioenregeling in lijn met die van andere organisaties in uw sector?Related Solutions